BPE_logo_małe.jpg

Aktualności

Nabór Wniosków o dofinansowanie Projektów POWER - działanie 3.4, Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4 w Programie Rozwoju Kompetencji, konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015.

Nabór Wniosków o dofinansowanie Projektów POWER - działanie 3.1, Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w Programie Rozwoju Kompetencji, konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015.

 

Dofinansowanie na  realizację projektów obejmujących wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Zaproszenie

             

 

Szanowni Państwo,

Nabór Wniosków o dofinansowanie Projektów POIR- działanie 1.1, Konkurs 1/1.1.2/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój.

Pierwszy nabór Wniosków o dofinansowanie Projektów POIR- działanie 1.1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Harmonogram konkursów 2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało harmonogram zaplanowanych konkursów w roku 2015. Orientacyjne terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach dostępne są na stronie

http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

Pierwszy konkurs Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w nowej perspektywie 2014-2020

W dniu 30 grudnia 2014 r. został ogłoszony pierwszy konkurs w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi łącznie 945 500 000 PLN .

Fundusze Europejskie 2014-2020

W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności, w tym ok. 76,9 mld euro dostępnych będzie w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

Dokumenty dotyczące programów krajowych dostępne są w zakładce:

Projekt wytycznych horyzontalnych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt wytycznych horyzontalnych w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Treść projektu dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zaproszenie do składania propozycji projektów

Biuro ds. Projektów Europejskich z siedzibą przy ul. Prawocheńskiego 9, pok. 117 (Stara Kotłownia) zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych do składania propozycji projektów.

 

Strony