BPE_logo_małe.jpg

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 - transmisja on-line

21 listopada 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na transmisję on-line ze spotkania informacyjnego dotyczącego podsumowania stanu realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz planowanych działań do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne nt. założeń Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

26 listopada 2014 r. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w wykładzie otwartym pn. „Fundusze na lata 2014-2020 - przegląd założeń, unijne i krajowe ramy prawne, stan prac”.

Konferencja „Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki. Doświadczenie z realizacji POIiŚ 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020”

28 listopada 2014 r. Ministerstwo Gospodarki organizuje międzynarodową konferencję naukową pn. „Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki. Doświadczenie z realizacji POIiŚ 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020”.

W dniu 26 czerwca 2014r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie podpisał dwie, nowe umowy o dofinansowanie projektów, które realizowane będą przez Wydział Nauk Medycznych.

W dniu 26 czerwca 2014 r. Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie podpisał dwie, nowe umowy o dofinansowanie projektów, które realizowane będą przez Wydział Nauk Medycznych, pn.:

  • „Budowa laboratorium fuzji obrazowych” – wartość projektu 3 850 000,00 zł;

Budowa Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności

Głównym założeniem projektu jest przygotowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki oraz rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych w zakresie gastronomii, dietetyki i biooceny żywności.

 

Strony