BPE_logo_małe.jpg

Projekty badawcze

Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2

Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt

Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt, Innowacyjna Gospodarka 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe 1.3.1 – Projekty rozwojowe.

Termosyfon odwrócony-pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych.

Termosyfon odwrócony-pompa cyrkulacyjna do instalacji słonecznych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb.

Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb, Program Operacyjny ,,Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013’’, Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu interesowi, Środek 3.5. Projekty pilotażowe.

IMProving wastewater treatment with better phosphorus RECovery

IMProving wastewater treatment with better phosphorus RECovery, Polsko - Norweska Współpraca Badawcza/Ochrona środowiska.

Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych

Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I  Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Opracowanie technologii sztucznie stymulowanego rozrodu oraz poradnika hodowcy dla okonia eurazjatyckiego (Perca fluviatilis)

Opracowanie technologii sztucznie stymulowanego rozrodu oraz poradnika hodowcy dla okonia eurazjatyckiego (Perca fluviatilis) - umowa nr E!8028PERCAHATCH/2013 z dnia 15.07.2013 r. Realizowany w ramach Programu Międzynarodowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Eureka.