BPE_logo_małe.jpg

Lista pracowników

 

Biuro ds. Projektów Europejskich

ul. Romana Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

tel. 89 524-52-53, fax 89 524-52-60, e-mail: bpe@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: BPE

 

Kierownik                                        mgr Eliza Popławska-Jodko              89 524-52-53, 89 524-56-06

                                                                      eliza.jodko@uwm.edu.pl

 

Koordynator ds. projektów
edukacyjnych
                                  mgr Andrzej Przegrocki                     89 524-51-86

                                                                                                               andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl

 

Koordynator ds. projektów
badawczych i inwestycyjnych
          mgr Marta Wangin                            89 524-51-62

                                                                                                               marta.wangin@uwm.edu.pl

 

Radca prawny                                  mgr Marzenna Koziorowska               89 523-41-41

                                                                                                               marzenna.koziorowska@uwm.edu.pl

Inspektor nadzoru

budowlanego                                   mgr inż. Monika Cupała                      89 524-52-55

                                                                                                                monika.cupala@uwm.edu.pl

 

Specjalista ds. Kadr                         Małgorzata Pałczyńska                        89 523-41-41

                                                                                                                  malgorzata.palczynska@uwm.edu.pl

 

Specjaliści                         

                                                        mgr Bożena Bączek                             89 524-51-86

                                                                                                                   bozena.baczek@uwm.edu.pl

 

                                                         mgr Patrycja Bronikowska                    – pracownik urlopowany

 

                                                         mgr Karolina Cieszyńska                       89 524-52-57

                                                                                                                    karolina.cieszynska@uwm.edu.pl

 

                                                          inż. Ewa Kaim                                      89 523 38 36

                                                                                                                     ewa.kaim@uwm.edu.pl

 

                                                          mgr inż. Małgorzata Klimowska              89 524-52-54

                                                                                                                     malgorzata.klimowska@uwm.edu.pl

 

                                                          mgr Izabela Oktaba-Poniatowska         89 524-52-64 (pracownik oddelegowany)

                                                                                                                      izabela.oktaba@uwm.edu.pl

 

                                                          mgr Małgorzata Olasek                           89 524-52-57

                                                                                                                       malgorzata.olasek@uwm.edu.pl

 

                                                         mgr Marzena Pieńkosz                           – pracownik urlopowany

 

                                                         mgr Weronika Turolska                             89 524-51-64

                                                                                                                        weronika.turolska@uwm.edu.pl

 

         

Starsi referenci                                   mgr Helena Radomska                            – pracownik urlopowany

 

                                                            mgr Marzena Selwent                             89 524-52-53

                                                                                                                         marzena.selwent@uwm.edu.pl