BPE_logo_małe.jpg

Kontakt

 

Kierownik Biura ds. Projektów Europejskich

mgr Eliza Popławska-Jodko

tel. (89) 524 56 06, tel. kom. 519 712 910

e-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl

 

Zespół ds. Projektów Edukacyjno-Szkoleniowych

mgr inż. Małgorzata Klimowska

tel. (89) 524 52 54, e-mail: malgorzata.klimowska@uwm.edu.pl

Zespół ds. Projektów Badawczych

mgr Marta Wangin

tel. (89) 524 51 62, e-mail: marta.wangin@uwm.edu.pl

Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych

mgr Karolina Cieszyńska

tel. (89) 524 52 57, e-mail: karolina.cieszynska@uwm.edu.pl

mgr Izabela Oktaba-Poniatowska

tel. (89) 524 52 64, e-mail: izabela.oktaba@uwm.edu.pl

mgr Małgorzata Olasek

tel. (89) 524 52 57, e-mail: malgorzata.olasek@uwm.edu.pl

mgr Helena Radomska

tel. (89) 524 52 64, e-mail: helena.radomska@uwm.edu.pl  

Zespoły ds. realizacji projektów

Projekt pt. „Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt”

mgr Lidia Słowikowska – koordynator biura projektu

tel. (89) 524 52 62, e-mail: lidia.slowikowska@uwm.edu.pl

Projekt pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

mgr inż. Leszek Kośnik – kierownik projektu

tel. (89) 524 52 55, e-mail: leszek.kosnik@uwm.edu.pl

Projekt pt. „Budowa polskich stacji europejskiego interferometru radiowego LOFAR”

inż. Ewa Kaim – koordynator biura projektu

tel. (89) 523 38 36, e-mail: ewa.kaim@uwm.edu.pl

Projekt pt. „Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2”

mgr Weronika Turolska – koordynator projektu         

(89) 524 51 64, e-mail: weronika.turolska@uwm.edu.pl

Projekt pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”

mgr Bożena Bączek                           

(89) 524 51 86, e-mail: bozena.baczek@uwm.edu.pl

mgr Weronika Turolska                     

(89) 524 51 64, e-mail: weronika.turolska@uwm.edu.pl

Radca prawny

mec. Marzenna Koziorowska

tel. (89) 523 41 41, e-mail: marzenna.koziorowska@uwm.edu.pl

Specjalista ds. kadr

lic. Małgorzata Pałczyńska

tel. (89) 523 41 41, e-mail: malgorzata.palczynska@uwm.edu.pl

Stanowisko ds. Zapewnienia Trwałości Projektów

mgr Maciej Kamiński 

tel. (89) 524 51 62, e-mail: maciej.kaminski@uwm.edu.pl

Obsługa admistracyjno-biurowa

mgr Marzena Selwent

tel. (89) 524 52 53, e-mail: marzena.selwent@uwm.edu.pl