BPE_logo_małe.jpg

Aktualności

Informacja o wyborze oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 3 sztuk roll-up’ów służących promocji projektu

 Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 3 sztuk roll-up’ów służących promocji projektu „Program Rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Oldruk Marek Alchimowicz z siedzibą w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 15/1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na przeprowadzenie usługi dot. zaprojektowania, wykonania i dostarczenia 3 sztuk roll-up'u służącego promocji projektu

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr  1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

NABÓR WNIOSKÓW - KONKURS NR POIiŚ/1.3.1/1/2015, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Informujemy, iż od dnia 22.01.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

NABÓR WNIOSKÓW - KONKURS NR POIiŚ/2.4.5/2/2015, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Informujemy, iż od dnia 29.01.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna -Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja, Program Operacy

NABÓR WNIOSKÓW - KONKURS NR POIiŚ/2.4.5/3/2015, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Informujemy, iż od dnia 29.01.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna -Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych, Progra

NABÓR WNIOSKÓW w ramach konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty w programie Akademickie Biura Karier

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do 16 grudnia 2015 r.

Więcej informacji na:

NABÓR WNIOSKÓW - KONKURS NR 2.4.1/1/2015, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Informujemy, iż od dnia 30.11.2015 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych prowadzić będzie nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna -Typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk pr

NABÓR WNIOSKÓW - 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Informujemy, iż od dnia 01.10.2015 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 4.2. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER ogłosiło konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER ogłosiło konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”.

 

Strony