BPE_logo_małe.jpg

Aktualności

konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

Biuro ds. Projektów Europejskich informuje, że został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacja o wyniku postępowania w sprawie oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu

Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu dla 10 pracowników Biura Karier UWM w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” zostało unieważnione ze względów proceduralnych.

Informacja o wyniku postępowania w sprawie oferty na zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu użytkowania narzędzi dla 10 pracowników Biura Karier UWM

Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty na zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu użytkowania narzędzi dla 10 pracowników Biura Karier UWM w Olsztynie w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura karier UWM w Olsztynie” zostało unieważnione ze względów proced

Zapytanie w sprawie oferty na zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu użytkowania narzędzi dla 10 pracowników Biura Karier UWM

Zapytanie w sprawie oferty na zakup narzędzi  do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia oraz przeprowadzenie szkolenia akredytującego z zakresu użytkowania narzędzi dla 10 pracowników Biura Karier UWM w Olsztynie w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura karier UWM w Olsztynie”.

Zapytanie w sprawie oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu

Zapytanie w sprawie oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu dla 10 pracowników Biura Karier UWM w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi przygotowania i opracowania wyceny know how dotyczącego metodyki do oznaczania egzorfin w surowicy krwi i innych płynach ustrojowych dzieci chorych (alergia, autyzm) oraz w produktach żywnościowych (mlecznych, mlekopochodnych i pochodzenia roślinnego).

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich - „Młodzi Odkrywcy na szlaku Funduszy Europejskich w UWM”

                                          

 

Nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji.

Wnioski w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji będą przyjmowane do 7 czerwca 2016 r.

Nabór wniosków w ramach konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia.

Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 1 czerwca 2016  r. do 8 lipca 2016 r.

Strony