Rekrutujemy przez cały rok !

Kim jesteśmy i co tu robimy? uloktkaxd

– Jesteśmy członkami MKN „GeoSiN” zasiewamy ziarno wiedzy, kreatywności i umiejętności pracy w grupie wśród studentów UWM

Jak wygląda działalność w kole?

-Organizujemy obozy naukowe, wyjeżdżamy na obozy naukowe, uczestniczymy w szkoleniach, poznajemy geodezję w praktyce.

Kogo potrzebujemy?

-Potrzebujemy osób, które wychodzą poza orbity schematów, chcą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w dziedzinie geodezji i kartografii, batymetrii, geoinforamtyki, technik satelitarnych, fotogrametrii.

Co daje działalność w kole?

– Możliwość wybicia się ponad przeciętność ! Jest to niezwykle ważne na dzisiejszym rynku pracy. Dzięki działalność w kole naukowym ćwiczymy kreatywność poprzez rozwiązywanie problemów, badamy to co jeszcze nie zostało zbadane i poznajemy wiele pozytywnie zakręconych osób, które często są źródłem inspiracji do działań 🙂