RID

 

Projekt RID pt.: Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju
badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Katedra Biochemii Żywności

Pl. Cieszyński 1

Tel. 524 51 71

E-mail: darewicz@uwm.edu.pl

Biuro RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia:

Kierownik RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia : prof. dr hab. Anna Iwaniak

Katedra Biochemii Żywności

Pl. Cieszyński 1 pok.135

Tel. 523 37 22

Email: ami@uwm.edu.pl

Asystent Kierownika dyscypliny - mgr inż. Agnieszka Brodowska

Katedra Biochemii Żywności

Pl. Cieszyński 1 pok.139

Tel. 524 -51-71

Email: agnieszka.brodowska@uwm.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów:

UWAGA!

Szanowni Państwo - beneficjenci RID,

uprzejmie informujemy, że ze względu na urlopy wypoczynkowe, w dniach 29.07.19 - 23.08.19,  Wydziałowe biuro projektu RID będzie nieczynne. W związku z tym, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na terminy płatności faktur wygenerowanych w sierpniu. W podanym terminie, faktury prosimy  dostarczać do pok. 136.

Pracownicy biura RID będą pełnić dyżur w dniu 14 sierpnia 2019, w godz. 10.00-12.00.


Biuro RID

  

AKTUALNOŚCI

 

Dofinansowanie w ramach  Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, uzyskane w ramach poszczególnych obszarów, na dzień 3.06. 2019 r.

 

REGULAMINY

Obszar 1: Aktywność naukowo-badawcza – poddziałanie 1

Obszar 1: Aktywność naukowo-badawcza – poddziałanie 2

Obszar 1: Aktywność naukowo-badawcza – poddziałanie 3

Obszar 1: Aktywność naukowo-badawcza – poddziałanie 4

Obszar 1: Aktywność naukowo-badawcza – poddziałanie 5

Obszar 2: Aktywność naukowo-badawcza – poddziałanie 1

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz A UWM

Instrukcja aplikowania

Wniosek: obszar 1 poddziałanie 1

Wniosek: obszar 1 poddziałanie 2 i 3

Wniosek: obszar 1 poddziałanie 4

Wniosek: obszar 1 poddziałanie 5

Wniosek: obszar 2 poddziałanie 1

Zagadnienia badawcze

Załącznik 1: dorobek

Załącznik 2: uzupełnienie finansowe

Załącznik 3: status Wnioskodawcy

Załącznik 4: dane osobowe

Załącznik 5: porozumienie

Załącznik 6: sprawozdanie

WAŻNE TERMINY

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Obszar 1 Poddziałanie 1

Tryb ciągły  do wyczerpania środków. Przyjmowanie dokumentów w każdy wtorek w godzinach otwarcia Biura RID Wydziału Nauki o Żywności.

Obszar 1 Poddziałanie 2

Tryb ciągły  do wyczerpania środków. Przyjmowanie dokumentów w każdy wtorek w godzinach otwarcia Biura RID Wydziału Nauki o Żywności.

Obszar 1 Poddziałanie 3

Tryb ciągły  do wyczerpania środków. Przyjmowanie dokumentów w każdy wtorek w godzinach otwarcia Biura RID Wydziału Nauki o Żywności.

Obszar 1 Poddziałanie 4

Tryb ciągły  do wyczerpania środków. Przyjmowanie dokumentów w każdy wtorek w godzinach otwarcia Biura RID Wydziału Nauki o Żywności.

Obszar 1 Poddziałanie 5

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego poddziałania zostały wyczerpane.

Obszar 2 Poddziałanie 1

Tryb ciągły  do wyczerpania środków. Przyjmowanie dokumentów w każdy wtorek w godzinach otwarcia Biura RID Wydziału Nauki o Żywności.