Studia doktoranckie

Rekrutacja  2017/2018 

 

STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH

- dyscyplina ekonomia

 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska

tel.  89 523 44 79;  skrzynka pocztowa:  margrzyb@uwm.edu.pl

Konsultacje:

poniedziałki:  12:00-13:00 czwartki: 8:30-9:30


 

 

Stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii:

- trwają 8 semestrów
- liczba godzin zajęć wynosi 795

  • (405 godz. – zajęcia zorganizowane; 360 godz. praktyki; 30 godz. – pozostałe)

- w toku studiów Doktorant wybiera przedmiot w ramach dyscypliny ekonomia, z którego zdaje egzamin.

Pozostałe przedmioty z dyscypliny ekonomia kończą się zliczeniem na ocenę.

Uchwała Senatu UWM w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2017 roku

 

Informacje dotyczące stypendiów:

 Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego należy wypełnić przez system USOSweb i złożyć w godzinach dyżurów wydziałowej komisji doktoranckiej!!!

 

Zarządzenia:

 

NAJNOWSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 71/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 59/2015 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH

STYPENDIUM PROJAKOŚCIOWE

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 60/2015 W SPRAWIE REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI , PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ UCZESTNIKOM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

POMOC MATERIALNA

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 61/2015 W SPRAWIE REGULAMINU USTALANIA, WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ UCZESTNIKOM STUDIÓW DOKTORANCKICH

 
 

Załączniki podręczne:

Szczegółowy plan studiówZasady, tryb  - załącznik 2Podanie Zagadnienia z eknomii na egzamin kwalifikacyjnyHarmonogram zajęć - semestr letni 2016/2017