Home » Stypendia » Stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie

Do przyznawania stypendiów doktoranckich na podstawie wniosków złożonych za rok akademicki 2016/2017 stosuje się szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie określone w Zarządzeniu Nr 59/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku ze zm.

Tekst jednolity do pobrania tutaj.

***

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego należy wypełnić przez system USOSweb i złożyć do kierownika studiów doktoranckich w godzinach dyżurów wydziałowej komisji doktoranckiej!!!

***

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego  - 5 października 2017 roku.

Zgodnie z § 1 ust. 3 załącznika do Zarządzenia nr 82/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku  w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie „3. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w charakterze nauczyciela akademickiego”.

Do pobrania:

 

Do przyznawania stypendiów doktoranckich na podstawie wniosków złożonych za rok akademicki 2017/2018 stosuje się  Zarządzenie Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie