Home » Stypendia » Stypendium projakościowe

Stypendium projakościowe

Doktoranci oprócz stypendium doktoranckiego mogą ubiegać się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Do przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na podstawie wniosków złożonych za rok akademicki 2016/2017 stosuje się Zarządzenie Nr 60/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.

Tekst jednolity do pobrania tutaj.

***

Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  należy wypełnić przez system USOSweb i złożyć do kierownika studiów doktoranckich w godzinach dyżurów wydziałowej komisji doktoranckiej!!!

***

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  - 5 października 2017 roku.

 

Do pobrania:

 

Do przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na podstawie wniosków złożonych za rok akademicki 2017/2018 stosuje się Zarządzenie Nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z  dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie