Konferencje

[Konferencja 2018]

W dniach 3-6 września 2018 roku w Janowie Podlaskim, obradowała XXXVII Konferencja nt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem” organizowana przez Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Wydziałem Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie. Konferencji przewodniczył  prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, natomiast przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr hab. inż. Katarzyna Banach, prof. UWM. Funkcję Gospodarza Regionalnego konferencji pełnił Pan Edward Bajko, prezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim.

Konferencja patronuje działaniom w kierunku racjonalizacji gospodarki energią i związaną z nimi gospodarką środowiskiem. Pozwala również nawiązywać kontakty biznesowe, zgodnie z mottem konferencji „łączyć tych, którzy potrzebują, z tymi którzy potrafią”. U jej zarania było to głównie mleczarstwo, obecnie konferencja obejmuje szerzej pojmowaną gospodarkę żywnością.

Prezentowane podczas obrad referaty wygłaszano w 4 sesjach, którym przewodniczył: prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica (UWM, Wydział Nauk Ekonomicznych), prof. dr hab. inż. Janusz WOJDALSKI (SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji) prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI (UWM, Wydział Nauk Technicznych) oraz mgr inż. Dariusz SAPIŃSKI (Prezes Zarządu Grupy Mlekovita).

Wśród wygłoszonych referatów, z ramienia Wydziału Nauk Ekonomicznych Pan dr inż. Grzegorz Szczubełek przedstawił referat pt. Uwarunkowania rozwoju energetyki w UE i w Polsce w kontekście postulatu zrównoważonego rozwoju. W konferencji wzięło udział ok. 130 osób, w tym przedstawiciele jednostek naukowych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Prezentowane, podczas XXXVII konferencji, referaty wydane zostały w formie materiałów konferencyjnych.