Działalność naukowo-badawcza

Główne zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się wokół Zarządzania produktem oraz projektowanie towarów w aspekcie ich jakości. Prace badawcze Katedry realizowane są w dwóch zadaniach:

  • Badanie i kształtowanie wybranych wyróżników jakości towarów żywnościowych i przemysłowych w procesach  technologicznych.
  • Badanie postaw i zachowań konsumentów na rynku towarów i usług oraz jakości sensorycznej produktów.

Aktualnie prowadzone są badania naukowe polegające na:

  • kształtowaniu jakości produktów mięsnych poprzez optymalizację parametrów prototypów urządzeń do poprawy jakości mięsa wołowego (elektrostymulator) i indyczego (oszałamiacz),
  • opracowaniu metody szybkiej, taniej i bezinwazyjnej oceny oraz prognozowania jakości produktów żywnościowych (tj. takich jak: mięso, produkty mleczarskie, soki i przeciery owocowo-warzywne, ziarna zbóż) i przemysłowych (oleje silnikowe), na podstawie ich właściwości elektrycznych;
  • optymalizacji zarządzania produktami żywnościowymi poprzez ocenę wybranych wyróżników ich jakości,
  • wykorzystaniu metrologii konsumenckiej w projektowaniu innowacyjnych wyrobów,
  • badaniu zachowań konsumentów rosyjskich na polskim rynku towarów i usług.

Badania prowadzone są we współpracy z naukowcami Wydziałów: Nauki o Żywności, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk Technicznych UWM w Olsztynie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także z przedsiębiorcami przemysłu spożywczego: mięsnego, mleczarskiego i piekarsko-cukierniczego. 

W Katedrze realizowane były i są projekty naukowe: własne, promotorskie oraz rozwojowe (MNiSzW), a efektem których są również prototypy urządzeń, patenty i wdrożenia patentowe.

Ponadto, realizowane w Katedrze badania mają również charakter utylitarny. Prowadzona działalność naukowa pracowników dotyczy m. in. praktycznego wykorzystania wyników badań konsumenckich. W wyniku współpracy z przedsiębiorstwami przemysłu spożywczegozostały wypracowane propozycje innowacji produktowych. Zainteresowania badawcze związane są również z opracowaniem praktycznych aspektów produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczychi mięsnychakceptowanych przez konsumentów o udokumentowanej wysokiej wartości odżywczej i wysokich walorach prozdrowotnych. Podejmowane w tym kierunku badania mieszczą się w obszarze badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi(zrealizowane w ramach współpracy interdyscyplinarnej - projekty:

nr HOR-re-msz-0780-10/15 (442) z dnia 8.10.2015 r., nr HOR-re-msz-0788/16 (224), nr HOR.re.027.10.2017, nr HOR.re.027.11.2018).

Ważnym osiągnieciem naukowym Pracowników Katedry są organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo - Technicznym „Energia i środowisko w mleczarstwie”, którego prezesem jest prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, cyklicznie konferencje naukowo-techniczne pt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem”. W ubiegłym roku, konferencja odbyła się 3-6.09.2018 roku w Janowie Podlaskim, gdzie Gospodarzem Regionalnym był Edward Bajko, prezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim. W konferencji wzięło udział wielu przedstawicieli przemysłu i jednostek naukowych.