Działalność dydaktyczna

 

Część udziału w obciążeniu dydaktycznym pracowników Katedry stanowią przedmioty o nachyleniu technicznym, które w kolejnych latach studiowania umożliwią zrozumienie mechanizmów i procesów kształtujących jakość towarów żywnościowych i nieżywnościowych w procesach produkcyjnych. Na drugim stopniu kształcenia studenci poszerzają wiedzę o aspekty metodologiczne i praktyczne.

Atutem prowadzonych zajęć jest możliwość ich realizowania na nowoczesnej aparaturze pomiarowej, pod opieką pracowników posiadających duże doświadczenie praktyczne, którzy wdrażają swoje rozwiązania techniczne (patentowe) w zakładach przemysłu spożywczego.

Drugą część zajęć stanowią przedmioty o charakterze ekonomiczno-społecznym.

Pracowni Katedry prowadzą ćwiczenia i wykłady zarówno na swoim macierzystym Wydziale, jak i na innych Wydziałach.

Nazwa przedmiotuProwadzący wykładProwadzący ćwiczenia
Wydział Nauk Ekonomicznych
Metrologia dr hab. inż. J.K. Banach, prof. UWM

dr hab. inż. J.K. Banach, prof. UWM

dr inż. B. Garbowska

Nauka o materiałachprof. dr hab. inż. R. Żywica

prof. dr hab. inż. R. Żywica

dr inż. B. Garbowska

Wydział Nauki o Żywności

Badania konsumenckie dr inż. M. Radzymińska

dr inż. M. Radzymińska

dr inż. B. Garbowska

Polityka wyżywienia ludności dr inż. B. Garbowska

dr inż. B. Garbowska

dr inż. M. Radzymińska

Prowadzenie działalności gospodarczej 

dr inż. M. Radzymińska

dr inż. B. Garbowska

Inżynieria materiałowa dr hab. inż. J.K. Banach, prof. UWMdr hab. inż. J.K. Banach, prof. UWM 
Grafika inżynierska prof. dr hab. inż. R. Żywica

prof. dr hab. inż. R. Żywica

dr hab. inż. J.K. Banach, prof. UWM

Miernictwo w sterowaniu jakością prof. dr hab. inż. R. Żywicadr hab. inż. J.K. Banach, prof. UWM
Narzędzia środowiskowego zarządzania produkcją dr hab. inż. J.K. Banach, prof. UWM dr hab. inż. J.K. Banach, prof. UWM
Organizacja usług gastronomiczno-hotelarskich dr inż. I. Batyk dr inż. I. Batyk
Badania konsumenckie dr inż. M. Radzymińska

dr inż. M. Radzymińska

dr inż. B. Garbowska

Polityka wyżywienia ludnościdr inż. B. Garbowska 

dr inż. B. Garbowska

dr inż. M. Radzymińska

Podstawy towaroznawstwadr inż. M. Radzymińskadr inż. M. Radzymińska
Zarządzanie markądr inż. M. Radzymińska dr inż. M. Radzymińska
Podstawy hotelarstwadr inż. I. Batykdr inż. I. Batyk 
Wydział Nauk o Środowisku
Hotelarstwo i gastronomia dr inż. I. Batyk dr inż. I. Batyk
Regionalne produkty i marki turystyczne dr inż. I. Batykdr inż. I. Batyk 
Protokół dyplomatyczny  dr inż. I. Batyk dr inż. I. Batyk 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Miernictwo w kontroli jakości żywności prof. dr hab. inż. R. Żywicadr hab. inż. J.K. Banach, prof. UWM