Informacja o katedrze

Pierwotną jednostką organizacyjną, na bazie której powstała Katedra Towaroznawstwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych, była Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, która zgodnie z zarządzeniem 108/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,z dniem 1 grudnia 2017 roku została wyłączona z Wydziału Nauki o Żywności i włączona do Wydziału Nauk Ekonomicznych. Następnie, z dniem 29 stycznia 2018 roku, zgodnie z zarządzeniem Nr 6/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie  zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych, zmieniona została nazwa z Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią na Katedrę Towaroznawstwa. Wraz z tymi zmianami wprowadzono również zmieniony skład osobowy Katedry:

Imię i nazwiskopokójtelefonmail
Kierownik katedry:
prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica15

523 34-08

523 36-30
Pofesor nadzwyczajny:
dr hab. inż. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM5524-35-38
Adiunkci:
dr inż. Iwona Batyk427524 52-09
dr inż. Bożena Garbowska431523 49-66
dr inż. Monika Radzymińska428523 37-13
Pracownicy inżynieryjno-techniczni (specjaliści):   
mgr inż. Iwona Zadroga12523 36-30
mgr inż. Janusz Turowski8523 36-30
inż. Mariusz Piórkowski06523 34-68