Sprawozdanie z obozu naukowego

Dnia 19-24.09.2015r , w Skłodowie zorganizowaliśmy obóz naukowy.

Celem wyprawy był:

– pomiar batymetryczny jeziora Mamry,

-skaning laserowy portu oraz obiektu, w którym zarezerwowaliśmy nasz pobyt,

– nalot dronem ( bezzałogowego statku powietrznego UAV ) portu oraz jego okolicy,

– zbieranie charakterystycznych punktów na wodzie zwanych Points of Interest

– inwentaryzacja dna jeziora Mamry oraz dokumentacja zdjęciowa interesujących obiektów ( np. wraków podwodnych, dużych spadków dna)

Pierwszego dnia obozu 19 września ( sobota J )  musieliśmy poradzić sobie z przygotowaniem sprzętu min. konfiguracje odbiorników GPS, wodowanie łodzi „Orbita” , napompowanie pontonu „Titanic”, pomiar echosondą najgłębszej część jeziora. Po skontrolowaniu sprawności całego wyposażenia, podzielimy się na grupy.

Zadaniem pierwszego zespołu był pomiar batymetryczny – badanie głębokości jeziora.Studenci odpowiedzialni za pomiary punktów Points od Interest na jeziorze Mamry, mieli za zadanie zaznaczyć przebieg szlaków wodnych, wyznaczyć porty oraz niebezpieczne miejsca (min. płycizny, występowanie kamieni).Kolejny zespół wykonywał sesję statyczną odbiornikiem GPS na terenie portu w celu wyznaczenia wysokości tafli wody oraz był odpowiedzialny za nalot dronem nad okolicą.

5

W niedzielę na jeziorze przebywały dwa zespoły.Zespół batymetryczny wyznaczał profile z północy na południe ( i z powrotem) wzdłuż jeziora .Grupa odpowiedzialna za zbieranie punktów POI dokonywała pomiaru współrzędnych punktów rezerwatów przyrody i znaków sygnalizujących szlaki wodne na terenie jeziora Kirsajty.Mimo iż na terenie przebywało mnóstwo pojazdów pływających, załoga wykonała każde zaplanowane zadanie.
Natomiast po południu, chcąc uchwycić piękne widoki okolicy, nagraliśmy film z pokładu drona.

                Kolejnego dnia 21 września odwiedziła nas firma Leica Geosystems, której przedstawicielami byli Piotr Szwagierek i Karol Cheda. Zaprezentowali nam tachimetr skanujący Leica Nova MS50 oraz dron. Dzięki temu była możliwość wykonania nalotu okolicy oraz zeskanowania części budynku, w którym przebywaliśmy. Podczas pokazu multimedialnego, przedstawiciel firmy Leica opowiadał nam o najnowszych technologiach. Oprócz wizyty firmy Leica, prowadziliśmy pomiary punktów Points od Interest na terenie bunkrów w Mamerkach. Późnym wieczorem wyruszyliśmy na noce pomiary, w celu odszukania wraku występującego na dnie jeziora.

IMG_0128

Następnego dnia przybyła do nas z wizytą firma FARO oraz TPI. Pokazali nam obsługę skaneru stacjonarnego oraz ręcznego. Przeprowadzony został skaning laserowy portu Skłodowo oraz budynek mieszkalny gospodarzy. Po zakończeniu skaningu, przedstawiciele firmy TPI i FARO pokazali nam obsługę programu, który służy do obróbki skanów.Następnie dr.inz. Popielarczyk oraz Michał Nawrotek podczas nurkowania, odnaleźli wrak zaginionej łodzi, na głębokości ok. 6 m. Po wyczerpującym dniu pracy, wieczorem rozpaliliśmy ognisko.

Przedostatniego dnia od rana zabraliśmy się do pracy. Po rozdzieleniu się na dwa zespoły, grupa zajmująca się pomiarem POI aktualizowała dane dotyczące szlaków wodnych znajdujących się na terenie Węgorzewa. Zespół przebywający na łodzi „Orbita” kontynuował pomiar profili. Następnie ekipa chcąc zjeść pyszną kolację, próbowała złowić jakiegoś szczupaka. Niestety połów nie przyniósł zadawalających rezultatów.

Ostatniego dnia, każdy miał przydzielone określone zadanie. Jeden zespół prowadził pomiary charakterystycznych punktów POI. Podczas pomiaru Michał Nawrotek dokonał ostatniego nurkowania.

Kolejny zespół odpowiedzialny był za wyciągnięcie i złożenie pontonu czy zrobienie porządku w mieszkaniu. Niestety już o godz 18:00 wyjechaliśmy z uroczego Skłodowa. Mimo iż każdy był zmęczony, z trudem rozstaliśmy się z tym pięknym miejscem

.6

Dzięki temu wyjazdowi wiele się nauczyliśmy. Dowiedzieliśmy się na czym polega batymetria czy skaning. Poznaliśmy również obsługę sprzętu i programów do obróbki danych, które pozyskaliśmy na obozie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zaowocuje imponującymi wynikami w tym roku akademickim.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zrealizować nam obóz naukowy. A w szczególności firmie Leica, TPI oraz Faro za poświęcenie nam swojego czasu i zaprezentowanie nam obsługi sprzętu i programów. Jesteśmy niezmiennie wdzięczni również tym, którzy wsparli nam finansowo na stronie:

https://polakpotrafi.pl/projekt/geodezyjny-oboz-naukowy#.Vd2HwUdFB_A.facebook

Na ogromne podziękowania zasługuje
dr. inż. Dariusz Popielarczyk
mgr. inż Grzegorz Grunwald
mgr.inż.Dariusz Tanajewski
dr. Inż. Tomasz Templin
Radosław Kordek
Maciej Mickiewicz
Firma „GeoLion” – Kamil Kryczyński
Marta Tanajewska
Tomasz Kołacz
Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych i kartograficznych „GEOMAR” Mariusz Lipiński
Tomasz Kołacz
Firma „Geokruk”
Kamil Sezam
gospodarze Przystani Żeglarskiej Skłodowo

Bez Was nie udałoby nam się osiągnąć tak wiele.

Polecamy stronę WWW.batymetria.pl , którą prowadzi dr. inż. Dariusz Popielarczyk. Można znaleźć tam opracowania wyników pomiarów batymetrycznych.

1