Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
20-03-2018 105/2018/US/DZP DZP Świadczenie usług konferencyjno - hotelowych na potrzeby Sympozjum pt. „Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim” dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
26-02-2018 23/2018/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, noclegowych oraz restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa