Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
08-01-2019 12/2019/US/DZP DZP Organizacja i pobyt zgrupowania szkoleniowo – kondycyjnego Akademickiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
07-01-2019 9/2019/US/DZP DZP Wykonanie badań laboratoryjnych dla 60 pacjentów na potrzeby realizacji projektu pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” – akronim Plantarum. Usługa
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
18-12-2018 489/2018/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i instruktorów z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej niskiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy POWR.05.03.00-00-0011/15-00 Dostawa
06-12-2018 462/2018/US/DZP DZP Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań posiewu kału (nosicielstwo) do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Nauk o Środowisku oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
06-12-2018 461/2018/US/DZP DZP Świadczenie usług w zakresie wykonania badań profilaktycznych kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich), studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
05-12-2018 458/2018/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursów z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2018-2022 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
16-10-2018 389/2018/US DZP Organizacja seminarium pt. „Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2019” dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
16-08-2018 264/2018/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa