Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
22-05-2019 242/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zajmujących się finansami uczelni, realizowane w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r. Usługa
10-05-2019 166/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie zasobami ludzkimi, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
09-05-2019 201/2019/US/DZP DZP Organizacja konferencji naukowej (IV Szkoła Inżynierii System Biotechnicznych) na potrzeby Wydziału Nauk Technicznych, Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
08-05-2019 208/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług konferencyjno-hotelowych na potrzeby Konferencji pt. „WYBRANE NOWOŚCI W ANESTEZJOLOGII & INTENSYWNEJ TERAPII dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
06-05-2019 209/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych (ArcGIS, PYTHON, MATLAB, STATISTICA, Program R) dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17”. Usługa
16-04-2019 190/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
16-04-2019 170/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie projektami oraz z zakresu Rozwoju kompetencji dydaktycznych dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
15-04-2019 167/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł zarządzanie uczelnią, zmiany w systemie prawnym, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
11-04-2019 172/2019/US/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Usługa
26-03-2019 112/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich: Praca w zespole, Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie czasem, Obsługa klienta dla pracowników administracji (kadra kierownicza i wykonawcza) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
26-03-2019 146/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług konferencyjno-hotelowych na potrzeby Sympozjum pt. „Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim” dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
22-03-2019 134/2019/US/DZP DZP Organizacja konferencji na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Katedry Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Usługa
19-03-2019 121/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
08-01-2019 12/2019/US/DZP DZP Organizacja i pobyt zgrupowania szkoleniowo – kondycyjnego Akademickiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
07-01-2019 9/2019/US/DZP DZP Wykonanie badań laboratoryjnych dla 60 pacjentów na potrzeby realizacji projektu pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” – akronim Plantarum. Usługa
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
16-10-2018 389/2018/US DZP Organizacja seminarium pt. „Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2019” dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa