Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
20-03-2019 127/2019/US/DZP DZP Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie mających na celu podniesienie świadomości na temat pracy z studentami z niepełnosprawnościami. Usługa
19-03-2019 121/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
19-03-2019 124/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia „Kandydat na rzeczoznawcę ds. klasyfikacji tusz wieprzowych” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17”. Usługa
18-03-2019 106/2019/US/DZP DZP Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz ich najbliższych członków rodziny – w rozumieniu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem rodziców i teściów. Usługa
11-03-2019 84/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie 14 specjalistycznych szkoleń i warsztatów z zakresu metodyki i dydaktyki dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2019-2021 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
07-03-2019 98/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursu „Korekcja racic bydła” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
06-03-2019 56/2019/US/DZP DZP Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie mających na celu podniesienie świadomości na temat pracy z studentami z niepełnosprawnościami. Usługa
05-03-2019 89/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia „Kandydat na rzeczoznawcę ds. klasyfikacji tusz wieprzowych” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17”. Usługa
05-03-2019 88/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia „Kurs instruktora hipoterapii” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17”. Usługa
05-03-2019 87/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia „Kurs instruktora dogoterapii” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17”. Usługa
08-01-2019 12/2019/US/DZP DZP Organizacja i pobyt zgrupowania szkoleniowo – kondycyjnego Akademickiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
07-01-2019 9/2019/US/DZP DZP Wykonanie badań laboratoryjnych dla 60 pacjentów na potrzeby realizacji projektu pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” – akronim Plantarum. Usługa
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
16-10-2018 389/2018/US DZP Organizacja seminarium pt. „Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2019” dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa