Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
10-03-2020 75/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń informatycznych (STATISTICA, NGS, R, Python, ORIGIN, ECDL ADVANCED) dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r. Usługa
25-02-2020 34/2020/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, noclegowych oraz restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
18-02-2020 51/2020/US/DZP DZP Świadczenie usług konferencyjno-hotelowych na potrzeby Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
31-01-2020 32/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkolenia nt. Ewaluacja jakości działalności naukowej. Pomiar i metody stosowane przy ewaluacji jakości działalności naukowej dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej UWM w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa