Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
07-11-2019 500/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie warsztatów z zakresu MS Office dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
06-11-2019 492/2019/PN/DZP DZP Organizacja zagranicznych wizyt studyjnych dla studentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00. Usługa
04-11-2019 490/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla łącznie 45 osób - studentów i studentek ostatniego roku Kierunku Lekarskiego (Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR. Usługa
31-10-2019 446/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług w zakresie wykonania badań profilaktycznych kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich), studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej UWM w Olsztynie Usługa
30-10-2019 480/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
22-10-2019 469/2019/US/DZP/RPOWM DZP Usługa organizacji trzech seminariów, trzech dwudniowych szkoleń, organizacja nieformalnych spotkań naukowców z przedsiębiorcami w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1., nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00) Usługa
04-10-2019 413/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
16-10-2018 389/2018/US DZP Organizacja seminarium pt. „Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2019” dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa