Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
08-07-2020 224/2020/US/DZP DZP Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
30-06-2020 205/2020/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym – (kraje europejskie i pozaeuropejskie) dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
24-06-2020 129/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie 5 edycji warsztatów dla studentów pt. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją” w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00. Usługa
21-04-2020 41/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podnoszących świadomość na temat niepełnosprawności. Usługa
25-02-2020 34/2020/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, noclegowych oraz restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa