Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
06-09-2019 399/2019/US/DZP DZP Zorganizowanie imprezy integracyjnej wraz ze świadczeniem usługi hotelowej i gastronomicznej na potrzeby szkolenia „Pre – Uni – Study Course” Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Usługa
28-08-2019 385/2019/US/DZP DZP Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu poczęstunków dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa
27-08-2019 379/2019/US/DZP DZP Organizacja i pobyt zgrupowania szkoleniowego członków Chóru im. Prof. W. Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
20-08-2019 358/2019/US/DZP DZP Usługa organizacji trzech seminariów, trzech dwudniowych szkoleń, organizacja nieformalnych spotkań naukowców z przedsiębiorcami w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1. , nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00) do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
12-08-2019 330/2019/US/DZP DZP Zorganizowanie kursu operatora harvestera / forvardera dla studentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa realizowanego w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00”. Usługa
07-08-2019 357/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli akademickich, instruktorów i techników symulacji w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00 z dnia 01.04.2016 r. Usługa
10-07-2019 325/2019/US/DZP DZP Organizacja wyżywienia dla uczestników konferencji naukowej w postaci bufetu szwedzkiego – (lunch) pt. (Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej - troski, nadzieje, perspektywy organizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Olsztyńskiej Pedagogiki w XX rocznicę powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
28-06-2019 300/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie zasobami ludzkimi, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
27-06-2019 297/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie projektami oraz z zakresu Rozwoju kompetencji dydaktycznych dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
13-06-2019 276/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług konferencyjno-hotelowych na potrzeby Konferencji pt. „WYBRANE NOWOŚCI W ANESTEZJOLOGII & INTENSYWNEJ TERAPII dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
16-04-2019 190/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
11-04-2019 172/2019/US/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Usługa
26-03-2019 112/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich: Praca w zespole, Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie czasem, Obsługa klienta dla pracowników administracji (kadra kierownicza i wykonawcza) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
22-03-2019 134/2019/US/DZP DZP Organizacja konferencji na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Katedry Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Usługa
19-03-2019 121/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
08-01-2019 12/2019/US/DZP DZP Organizacja i pobyt zgrupowania szkoleniowo – kondycyjnego Akademickiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
16-10-2018 389/2018/US DZP Organizacja seminarium pt. „Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2019” dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa