Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
30-12-2020 441/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00). Usługa
30-12-2020 368/2020/US/DZP/POWR DZP Przeprowadzenie certyfikowanego kursu dla osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Usługa
30-12-2020 439/2020/US/DZP DZP Świadczenie usług w zakresie wykonania badań profilaktycznych kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich), studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej UWM w Olsztynie. Dostawa
28-12-2020 429/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie 5 edycji warsztatów dla studentów pt. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją” w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00. Usługa
23-12-2020 409/2020/US/DZP DZP Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Geoinżynierii , Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
22-12-2020 414/2020/US/DZP DZP Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań posiewu kału (nosicielstwo) do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Geoinżynierii oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Fili w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
22-12-2020 427/2020/US/DZP/POWR DZP Przeprowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli akademickich i studentów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w ramach projektu pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa
18-12-2020 420/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursu chromatografii dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
18-12-2020 354/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursu „Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe” dla studentów Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa
17-12-2020 417/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkolenia zarządzanie praktyką weterynaryjną dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r. Usługa
17-12-2020 416/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursu ortopedia małych zwierząt dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
17-12-2020 415/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkolenia groomerskiego podstawowego dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r. Usługa
16-12-2020 411/2020/PN/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów informatycznych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
21-04-2020 41/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podnoszących świadomość na temat niepełnosprawności. Usługa
25-02-2020 34/2020/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, noclegowych oraz restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa