Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
25-09-2018 359/2018/US/DZP DZP Wyżywienie uczestników wizyty studyjnej pn. Firmy prywatne z branży leśnej w ramach projektu POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie. Usługa
06-09-2018 333/2018/PN/DZP DZP Zorganizowania imprezy integracyjnej wraz ze świadczeniem usługi hotelowej i gastronomicznej na potrzeby szkolenia „Pre – Uni – Study Course” Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
16-08-2018 264/2018/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
08-05-2018 161/2018/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Usługa
26-02-2018 23/2018/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, noclegowych oraz restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa