Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
15-10-2020 329/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkolenia ratowników wodnych dla studentów/ek Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa
14-10-2020 324/2020/US/DZP DZP Wykonanie usługi realizacji zajęć interdyscyplinarnych polegającej na przeprowadzeniu wykładów, ćwiczeń oraz symulacji dla studentów kierunku lekarskiego i kierunku pielęgniarstwo w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00 z dnia 01.04.2016 r. Usługa
21-04-2020 41/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podnoszących świadomość na temat niepełnosprawności. Usługa
25-02-2020 34/2020/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, noclegowych oraz restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa