Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2017:
13-11-2017 422/2017/US/DZP DZP Szkolenie dla nauczycieli akademickich i instruktorów z zakresu prowadzenia zająć metodą symulacji medycznej wysokiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00 z dnia 01.04.2016 r. Usługa
13-11-2017 423/2017/S/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń „Moderator Design Thinking” oraz „Zarządzanie talentami” dla pracowników Biura Karier UWM w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” Usługa