Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
11-05-2018 185/2018/US/DZP DZP Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych w trzech parkach narodowych wraz z przejazdami, noclegami oraz wyżywieniem dla 50 osób z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” Usługa
08-05-2018 161/2018/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Usługa
24-04-2018 136/2018/US/DZP DZP Świadczenie usługi konferencji naukowej – III Szkoła Inżynierii Systemów BioTechnicznych – na potrzeby Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
11-04-2018 140/2018/US/DZP DZP Świadczenie i organizacja usługi restauracyjnej dla uczestników XLVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych dla Wydziału Nauki o Żywności Katedry Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
26-02-2018 23/2018/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, noclegowych oraz restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa