Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
28-06-2018 256/2018/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursów wraz z egzaminem (arborysty, operatora harwestera) wraz z zapewnieniem noclegów oraz wyżywienia na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”. Usługa
12-06-2018 226/2018/US/DZP DZP Organizacja Międzynarodowej Szkoły Letniej dla studentów specjalności Geodesy&Geoinformatics w ramach projektu pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa
08-06-2018 208/2018/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursów wraz z egzaminem (brakarza, arborysty, pilarza, operatora harwestera) wraz z zapewnieniem noclegów oraz wyżywienia oraz szkolenia GIS wraz z egzaminem z możliwością zdobycia certyfikatu ECDL EPP GIS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”. Usługa
25-05-2018 197/2018/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
08-05-2018 161/2018/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Usługa
26-02-2018 23/2018/S/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, noclegowych oraz restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa