Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
30-12-2020 441/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00). Usługa
28-12-2020 429/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie 5 edycji warsztatów dla studentów pt. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją” w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00. Usługa
18-12-2020 354/2020/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursu „Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe” dla studentów Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługa
29-05-2020 164/2020/US/DZP DZP Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa