Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2017:
08-09-2017 326/2017/US/DZP DZP Zorganizowania imprezy integracyjnej wraz ze świadczeniem usługi hotelowej i gastronomicznej na potrzeby kursu „Orientation week” dla Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
24-08-2017 303/2017/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
02-08-2017 276/2017/US/DZP DZP Szkolenie zagraniczne dla nauczycieli akademickich planujących prowadzenie zająć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej wysokiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00 z dnia 01.04.2016 r. Usługa
31-07-2017 278/2017/US/DZP DZP Świadczenie usług cateringu dietetycznego w ramach projektu Preludium realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie Usługa
21-07-2017 264/2017/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
21-07-2017 232/2017/US/DZP DZP Organizacja trzydniowego spływu kajakowego dla studentów/ doktorantów UWM w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością i ich asystentów połączonego z warsztatami psychologicznymi wspierającymi proces edukacji na potrzeby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
19-07-2017 260/2017/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursu arborysty wraz z egzaminem oraz zapewnieniem noclegów i wyżywienia na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”. Usługa
22-06-2017 157/2017/US/DZP DZP Przeprowadzenie kursów wraz z egzaminem (brakarza, arborysty, pilarza, operatora harwestera) wraz z zapewnieniem noclegów oraz wyżywienia oraz szkolenia GIS wraz z egzaminem z możliwością zdobycia certyfikatu ECDL EPP GIS na potrzeby realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”. Usługa
07-06-2017 194/2017/US/DZP DZP Szkolenie dla nauczycieli akademickich i instruktorów z zakresu podstaw prowadzenia zająć z wykorzystaniem symulacji medycznej wysokiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00 z dnia 01.04.2016 r. Usługa
17-05-2017 156/2017/US/DZP DZP Kompleksowa organizacja wizyt studyjnych w trzech parkach narodowych wraz z przejazdami, noclegami oraz wyżywieniem dla 30 osób z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”. Usługa
21-04-2017 125/2017/US/DZP DZP Świadczenie usługi organizacji uroczystej kolacji dla uczestników konferencji organizowanej przez Katedrę Filologii Germańskiej w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Neofilologicznym dla Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Usługa