Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
15-07-2019 326/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkolenia informatycznego „Podstawy GIS z QGIS” dla nauczycieli akademickich Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa realizowanego w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00. Usługa
10-07-2019 325/2019/US/DZP DZP Organizacja wyżywienia dla uczestników konferencji naukowej w postaci bufetu szwedzkiego – (lunch) pt. (Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej - troski, nadzieje, perspektywy organizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Olsztyńskiej Pedagogiki w XX rocznicę powołania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
28-06-2019 285/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz warsztatów języka angielskiego we współpracy międzynarodowej dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
28-06-2019 300/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie zasobami ludzkimi, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
27-06-2019 297/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych dla kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – moduł Zarządzanie projektami oraz z zakresu Rozwoju kompetencji dydaktycznych dla pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17. Usługa
13-06-2019 276/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług konferencyjno-hotelowych na potrzeby Konferencji pt. „WYBRANE NOWOŚCI W ANESTEZJOLOGII & INTENSYWNEJ TERAPII dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
06-05-2019 209/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych (ArcGIS, PYTHON, MATLAB, STATISTICA, Program R) dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17”. Usługa
16-04-2019 190/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
11-04-2019 172/2019/US/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Usługa
26-03-2019 112/2019/US/DZP DZP Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich: Praca w zespole, Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie czasem, Obsługa klienta dla pracowników administracji (kadra kierownicza i wykonawcza) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 Usługa
22-03-2019 134/2019/US/DZP DZP Organizacja konferencji na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Katedry Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Usługa
19-03-2019 121/2019/US/DZP DZP Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
08-01-2019 12/2019/US/DZP DZP Organizacja i pobyt zgrupowania szkoleniowo – kondycyjnego Akademickiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
16-10-2018 389/2018/US DZP Organizacja seminarium pt. „Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2019” dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa