Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
12-01-2018 24/2018/US/DZP DZP Szkolenie dla nauczycieli akademickich i instruktorów z zakresu prowadzenia zająć metodą symulacji medycznej wysokiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00 z dnia 01.04.2016 r. Usługa
11-01-2018 22/2018/US/DZP DZP Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem „Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych” w dniach 27-29.06.2018 r. Usługa
ogłoszenia o przetargach w roku 2017:
13-11-2017 422/2017/US/DZP DZP Szkolenie dla nauczycieli akademickich i instruktorów z zakresu prowadzenia zająć metodą symulacji medycznej wysokiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00 z dnia 01.04.2016 r. Usługa