Informacje o postępowaniu nr 354/2020/US/DZP

Przeprowadzenie kursu „Techniki linowe, wspinaczka i ratownictwo jaskiniowe” dla studentów Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer postępowania:354/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:18-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Zaktualizowany załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór: