Dział Zamówień Publicznych

 

 • 08/08/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że dnia 02.08.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą B&D HOTELS S.A. z siedzibą przy ul. Barskiej 28/30, 02-325 Warszawa na sukcesywnym świadczeniu usług hotelarskich i restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie oraz z udostępnieniem sla konferencyjnych oraz innych usług pozostających w zakresie działalności Wykonawcy. Miejscem świadczenia usługi jest Hotel HP Park Olsztyn, ul. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn.

 • 05/08/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 19.07.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą VWR International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Limbowej 5, 80-175 Gdańsk na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińskow-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 05/08/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 28.07.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa na sprzedaż i dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników oraz plastików laboratoryjnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińskow-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 03/08/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 01.08.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płock ul. Chemików 7, 09-411 Płock na dostawę paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych oraz sprzętu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 22/06/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 22.06.2022r, zawarta została umowa sukcesywna na usługi cateringowe i noclegowe dla potrzeb Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją "ŻAK" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kanafojskiego 2, 10-722 Olsztyn. Szczegółowe informacje w zakładce Umowy sukcesywne.

 • 25/05/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 04.04.2022r, zawarta została umowa sukcesywna na dostawę krzeseł i foteli biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAMILA Janusz Ciupiński z siedzibą przy ul. Burskiego 2, 10-691 Olsztyn. Zamówienie na dostawę krzeseł i foteli biurowych należy poprzedzić wnioskiem o udzielenie zamówienia publicznego.

 • 15/03/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 03.03.2022r, zawarta została umowa sukcesywna na sprzedaż wraz z dostawą odzieży ochronnej, zabezpieczajacej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Firmą SUPREX Sp. z o.o. Artykuły BHP i p.poż z siedzibą przy ul.

 • 08/03/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 18.02.2022r, zawarta została umowa sukcesywna na dostawę specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Firmą Merck Life Science Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szelągowskiej 30, 61-626 Poznań. Szczegółowe informacje w zakładce Umowy sukcesywne.

 • 07/03/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 22.02.2022r, zawarta została umowa sukcesywna na dostawę testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Firmą Hach Lange Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 119, 50-428 Wrocław. Szczegółowe informacje w zakładce Umowy sukcesywne.

   

 • 03/03/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 01.03.2022r, zawarta została umowa sukcesywna na dostawę specjalistycznych odczynników do badań naukowych i zajęć dydaktycznych z Firmą ABChem Agnieszka Busler z siedzibą przy ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn. Szczegółowe informacje w zakładce Umowy sukcesywne.

   

Strony