Dział Zamówień Publicznych

 

 • 16/12/2021

  Dział Zamówień Publicznych informuję, iż od dnia 08.12.2021r. zawarta została umowa sukcesywana na sprzedaż wraz z dostawą środków czystości i artykułów chemii gospodarczej z Firmą: Hurtownia Art. Spoż.- Przem. "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski z siedzibą przy Wipsowo 81b, 11-010 Barczewo. Szczegółowe informacje w zakładce Umowy sukcesywne.

 • 10/12/2021
  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż w umowie nr 338/2021/TP/DZP na Dostawę sukcesywną materiałów branży elektrycznej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w pozycjach 281, 282, 283 znajdują się baterie alkaliczne.
 • 18/08/2021

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 13.08.2021r., zawarta została nowa umowa z Konsorcjum firm pod nazwą KORTOWSKI ZESPÓŁ TŁUMACZY NAUKOWO-TECHNICZNYCH na kompleksową usługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 09/08/2021

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 09.08.2021r, podpisana została nowa umowa z Firmą Handlową KOMAX 9 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 9, 10-418 Olsztyn na dostawę sukcesywną materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   

 • 13/07/2021

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż od dnia 14.07.2021 r. obowiązuje nowa umowa na dostawę paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych i sprzętu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez sprzedaż w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci publicznych stacji paliwowych, którą będzie realizowała firma:
  Płocki Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7.

 • 15/06/2021
  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 15.06.2021 r. podpisana została nowa umowa na dostawę sukcesywną napojów gazowanych i niegazowanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: Hurtownia Art. Spoż-Przem „Wipsór” Jerzy Roszkowski z siedzibą przy Wipsowo 81b, 11-010 Barczewo
 • 19/03/2021

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż od dnia 15.03.2021 r. Zarzadzeniem nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  obowiązuje nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie UWM w Olsztynie.

  http://bip.uwm.edu.pl/node/8011

   

   

   

 • 02/03/2021

  Z dniem 01.02.2021 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Zgodnie z przytoczonym powyżej Rozporządzeniem nabywcy odczynników z poz. 17, 81, 94, 95, 198, 238, 240,332 Umowy nr 698/2020/PN/DZP z firmą "ABChem" Agnieszka Busler z Olsztyna zobowiązani są składać oświadczenie dotyczące stosowania zamawianych produktów.

 • 05/01/2021

   

  INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, iż w roku 2021 zostały wyznaczone następujące terminy składania wniosków o wszczynanie postępowań na udzielenie zamówień publicznych:

   

 • 02/11/2020

  Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 29.10.2020 r. zawarta została nowa umowa na Kompleksową obsługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowało Konsorcjum firm: 

  OSCAR – Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Joanna Jensen z siedzibą w: ul. Reja 2/4 lok. 1, 10-565 Olsztyn, tel. 501 491 608, tel. (89) 533 88 35, e-mail: info@oscartrans.com.pl

Strony