Dział Zamówień Publicznych

 

 • 04/10/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że dnia 26.09.2022r, podpisana została nowa umowa z Frimą EQUIMED Hołda, Lenk Trembecki S.j. ul. Prądnickiej 46, 31-202 Kraków na dostawę sukcesywną pipet automatycznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 03/10/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że dnia 03.10.2022r, podpisana została nowa umowa z Konsorcjum firm pn. Kortowski Zespół Tłumaczy Naukowo-Technicznych, ul Reja 2/4, lok. 1, 10-565 Olsztyn na kompleksową obsługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 29/09/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że dnia 13.09.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą ABO Sp. z o.o., ul. J. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 22/09/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że dnia 09.09.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą QIAGEN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 14/09/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że dnia 13.09.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą KOMAX9, ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn na dostawę sukcesywną materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 08/08/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że dnia 02.08.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą B&D HOTELS S.A. z siedzibą przy ul. Barskiej 28/30, 02-325 Warszawa na sukcesywnym świadczeniu usług hotelarskich i restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie oraz z udostępnieniem sla konferencyjnych oraz innych usług pozostających w zakresie działalności Wykonawcy. Miejscem świadczenia usługi jest Hotel HP Park Olsztyn, ul. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn.

 • 05/08/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 19.07.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą VWR International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Limbowej 5, 80-175 Gdańsk na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińskow-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 05/08/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 28.07.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa na sprzedaż i dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników oraz plastików laboratoryjnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińskow-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 03/08/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 01.08.2022r, podpisana została nowa umowa z Firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płock ul. Chemików 7, 09-411 Płock na dostawę paliw płynnych oraz autogazu LPG do pojazdów służbowych oraz sprzętu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 • 22/06/2022

  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż dnia 22.06.2022r, zawarta została umowa sukcesywna na usługi cateringowe i noclegowe dla potrzeb Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją "ŻAK" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kanafojskiego 2, 10-722 Olsztyn. Szczegółowe informacje w zakładce Umowy sukcesywne.

Strony