Informacje o postępowaniu nr 441/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00).
Numer postępowania:441/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:30-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie o zamówieniu:
Załączniki do Ogłoszenia:
Dodatkowe uwagi: