Ogłoszenia o zamówieniach z dziedziny nauki

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2016:
10-10-2016 359/2016/B/DZP DZP Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu doświadczenia żywieniowego na krowach mlecznych z zastosowaniem kiszonki ze ślazowca w dawkach TMR na potrzeby realizacji projektu pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG Usługa
10-10-2016 358/2016/B/DZP DZP Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu kontrolowanego opasu młodego bydła z zastosowaniem kiszonki z biomasy ślazowca pensylwańskiego na potrzeby realizacji projektu pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Usługa
03-10-2016 346/2016/B/DZP DZP Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu kontrolowanego opasu młodego bydła z zastosowaniem kiszonki z biomasy ślazowca pensylwańskiego na potrzeby realizacji projektu pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Usługa
03-10-2016 347/2016/B/DZP DZP Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu doświadczenia żywieniowego na krowach mlecznych z zastosowaniem kiszonki ze ślazowca w dawkach TMR na potrzeby realizacji projektu pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Usługa