Ogłoszenia o zamówieniach z dziedziny nauki

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
12-12-2018 455/2018/B/DZP DZP Analiza struktury substratów organicznych za pomocą emisyjnego mikroskopu elektronowego na potrzeby realizacji projektu pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Usługa
06-11-2018 417/2018/ZO/DZP DZP Sukcesywne wykonanie usługi badawczej polegającej na ustaleniu sekwencji prób metodą sekwencjonowania DNA nowej generacji do realizacji projektów naukowych dla Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa