Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
23-04-2019 185/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna leków z medycyny ludzkiej dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
19-04-2019 192/2019/PN/DZP DZP Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz obsługi portierni i szatni w budynkach Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
18-04-2019 197/2019/PN/DZP DZP Remont pokoi oraz sanitariatów Wydziału Nauk Technicznych w budynku przy ul. Oczapowskiego 11 UWM w Olsztynie. Roboty budowlane
18-04-2019 200/2019/PN/DZP DZP Wykonanie oraz dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
17-04-2019 186/2019/PN/DZP DZP Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę oraz wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
17-04-2019 188/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
16-04-2019 196/2019/PN/DZP DZP Zakup licencji do oprogramowania przeznaczonego do budowy systemu Platforma IPR w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r. Dostawa
12-04-2019 138/2019/PN/DZP DZP Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców z obszaru DANII, ISLANDII, FINLANDII oraz SZWECJI na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
12-04-2019 191/2019/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
12-04-2019 181/2019/PN/DZP DZP Dosawa sukcesywna odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
12-04-2019 168/2019/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli biurowych, mebli wypoczynkowych, krzeseł i foteli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Sząbruku Sile Dostawa
12-04-2019 183/2019/PN/DZP DZP Dostawa wielofunkcyjnych, nowoczesnych urządzeń GNSS dla Instytutu Geodezji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostawa
11-04-2019 176/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
11-04-2019 177/2019/PN/DZP DZP Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Nauki o Środowisku w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 oraz Prawocheńskiego 1 UWM w Olsztynie. Roboty budowlane
10-04-2019 156/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
10-04-2019 184/2019/PN/DZP DZP Zagospodarowanie zieleni terenu zabytkowego Kortowa (w tym zakup i montaż małej architektury) wraz z przebudową parkingu i ciągów pieszych celem wzmocnienia i ochrony bioróżnorodności w ramach projektu pn.: „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020 Roboty budowlane
09-04-2019 164/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne napojów gazowanych i niegazowanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
09-04-2019 171/2019/PN/DZP DZP Remont korytarza i klatki schodowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 14 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
09-04-2019 179/2019/PN/DZP DZP Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji powierzchni II piętra i sal dydaktycznych Katedry Biotechnologii Żywności Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Usługa
08-04-2019 178/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją, wstępnym szkoleniem i obsługą serwisową nowych urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
 
NastępnaOstatnia