Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2017:
24-01-2017 29 / 2017 / PN / DZP DZP Dostawa komponentów paszowych dla kurcząt brojlerów do Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
24-01-2017 30/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną pasków do badań biochemicznych krwi do aparatu Reflotron Plus na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
23-01-2017 27/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna wykładzin dywanowych i listew podłogowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
21-01-2017 24/2017/PN/DZP DZP Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
18-01-2017 23/2017/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli, krzeseł i foteli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
17-01-2017 16 / 2017 / PN / DZP DZP Dostawy sukcesywne pasz doświadczalnych dla drobiu do Katedry Drobiarstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
17-01-2017 11/2017/PN/DZP DZP Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego w obiekcie krytej Pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
16-01-2017 9/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
14-01-2017 15/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna nawozów mineralnych do Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego w Tomaszkowie oraz do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
12-01-2017 14/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
12-01-2017 6/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna chemii basenowej na potrzeby krytej Pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
12-01-2017 17/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego aparatu Real-Time PCR do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POIR.01.01-00-0016/16 pt.: „Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego antybiotykoopornymi bakteriami” w ramach Działania 1.1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Proteon Pharmaceuticals S.A. Dostawa
12-01-2017 18/2017/PN/DZP DZP Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
12-01-2017 12 / 2017 / PN / DZP DZP Dostawa sukcesywna akcesoriów komputerowych i urządzeń do transmisji danych cyfrowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie Dostawa
12-01-2017 421/2016/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną pasków do badań biochemicznych krwi do aparatu Reflotron Plus na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
12-01-2017 20/2017/PN/DZP DZP Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie Roboty budowlane
11-01-2017 13/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do Katedry Inżynierii Środowiska Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
11-01-2017 2/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
10-01-2017 4/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
10-01-2017 10/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą oprogramowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
 
NastępnaOstatnia