Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2017:
23-11-2017 445/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
23-11-2017 442/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
23-11-2017 444/2017/PN/DZP DZP Dostawa odczynników chemicznych do Katedry Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
21-11-2017 441/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
21-11-2017 431/2017/PN/DZP DZP Wykonanie prac remontowych w dwóch pokojach kwestury przy ul. Oczapowskiego 2 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
20-11-2017 436/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywną materiałów eksploatacyjnych do analizatorów firmy IDEXX Laboratories do Katedry Ichtiologii Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
20-11-2017 437/2017/PN/DZP DZP Wykonanie remontu klatki schodowej (wymiana balustrad) w budynku nr 43 łącznik Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ulicy Plac Cieszyński 1 Roboty budowlane
20-11-2017 430/2017/PN/DZP DZP Wykonanie prac remontowych w budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
20-11-2017 429/2017/PN/DZP DZP Wykonanie remontu laboratorium nr 11 blok nr 19 Wydziału Nauk o Środowisku przy ulicy Plac Łódzki 2 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
20-11-2017 428/2017/PN/DZP DZP Wykonanie prac remontowych w budynku Centrum Biologii przy ul. Oczapowskiego 1A Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
20-11-2017 435/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
17-11-2017 434/2017/PN/DZP DZP Dostawa nowego sprzętu komputerowego dla Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
16-11-2017 426/2017/PN/DZP DZP Dostawa wyposażenia, testów i zestawów diagnostycznych do Katedry Fizjologii Zwierząt Wydziały Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
16-11-2017 394/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna nowych płyt drewnianych i fornirowanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
14-11-2017 397/2017/PN/DZP DZP Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG (Umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015). Dostawa
14-11-2017 415/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż z dostawą nowego samochodu towarowo-osobowego dla Katedry Drobiarstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
10-11-2017 406/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
09-11-2017 395/2017/PN/DZP DZP Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
09-11-2017 421/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna zestawów operacyjnych w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych – akronim EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016) oraz „Monitorowana w MRI transplantacja ludzkich progenitorów glejowych umieszczonych na nośnikach hydrożelowych do kanału kręgowego zwierząt w celu leczenia stwardnienia zanikowego bocznego”akronim NanoTech4ALS nr umowy 12/EuroNanoMed/2016 współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju współfinansowanego” dla Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
09-11-2017 416/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
 
NastępnaOstatnia