Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
14-08-2019 370/2019/PN/DZP DZP Dostawa zestawu odbiorników GNSS z anteną zewnętrzną dla Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
14-08-2019 369/2019/PN/DZP DZP Wykonanie studia nagrań tj. modernizacja pomieszczeń 301, 302, 303 w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
13-08-2019 359/2019/PN/DZP DZP Dostawa i instalacja aparatury B+R w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dostawa
09-08-2019 353/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne uniwersalnych projektorów multimedialnych oraz projektorów audio-wizualnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
09-08-2019 365/2019/PN/DZP DZP Zakup stanowiska dydaktycznego z modelem rozsiewacza oraz stanowiska dydaktycznego kontroli sekcji i zmiennego dawkowania maszyn rolniczych do Katedry Maszyn Rolniczych i Metodologii Badań Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dostawa
08-08-2019 362/2019/PN/DZP/STRATEGMED DZP Dostawa sukcesywna przeciwciał do jednostki organizacyjnej UWM w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt.: „Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” Dostawa
08-08-2019 361/2019/PN/DZP DZP Dostawa bezzałogowych systemów latających do inwentaryzacji GIS oraz kompatybilnego zestawu Systemu FPV do bezzałogowego systemu latającego dla Instytutu Geodezji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostawa
08-08-2019 363/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
07-08-2019 356/2019/PN/DZP DZP Wykonanie mycia elewacji oraz zabezpieczenie przed glonami budynku Domu Studenta nr 8 przy ul. Kanafojskiego 14 Uniwersytet Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
07-08-2019 337/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne leków weterynaryjnych dla dużych zwierząt do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie SIWZ wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Dostawa
07-08-2019 336/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne leków weterynaryjnych dla małych zwierząt do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie SIWZ wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Dostawa
06-08-2019 345/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż z dostawą używanego samochodu dostawczego dla Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Katedra Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
05-08-2019 355/2019/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
02-08-2019 315/2019/PN/DZP DZP Remont instalacji oświetlenia w pomieszczeniach dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
02-08-2019 350/2019/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
02-08-2019 344/2019/PN/DZP DZP Świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Usługa
01-08-2019 334/2019/PN/DZP DZP Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020. Roboty budowlane
01-08-2019 354/2019/PN/DZP DZP Dostawa zestawu do symulacji trawienia in-vitro do Katedry Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
31-07-2019 277/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne materiałów weterynaryjnych do jednostek organizacyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
31-07-2019 319/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu/proceedings Dostawa
 
NastępnaOstatnia