Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
12-12-2019 517/2019/PN/DZP DZP Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla osób uprawnionych zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz osób im towarzyszących przez Wykonawcę oraz jego partnerów Dostawa
12-12-2019 544/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne papieru i kartonu (offsetowego, powlekanego i ozdobnego) oraz tektury do druku, oprawy książek i czasopism do Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
12-12-2019 542/2019/PN/DZP DZP Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego w obiekcie krytej Pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
12-12-2019 543/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
11-12-2019 540/2019/PN/DZP DZP Świadczenie usług serwisowych, prac konserwacyjnych i czynności przeglądowych urządzeń UPS w obiektach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
11-12-2019 537/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne materiałów medycznych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
10-12-2019 536/2019/PN/DZP DZP Budowa i montaż podjazdu i platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
06-12-2019 530/2019/PN/DZP DZP Remont pomieszczeń w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kurta Obitza 1. Roboty budowlane
05-12-2019 531/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą licencji oraz zabezpieczenia w trakcie awarii urządzenia FortiMail 400C dla Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania MSK OLMAN Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
05-12-2019 529/2019/PN/DZP DZP Zintegrowana kampania internetowa AB UWM wraz z analizą rynku docelowego i doborem narzędzi marketingowych. Wykonanie ulotek, plakatów, roll-upów w ramach projektu pt. „Umiędzynarodowienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wzrost rozpoznawalności polskiego szkolnictwa wyższego w Europie” (nr projektu PPI_APM_2019_1_00081) programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” finansowanego ze środków NAWA. Usługa
04-12-2019 527/2019/PN/DZP DZP Wykonanie studia nagrań tj. modernizacja pomieszczeń 302 i 303 w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
03-12-2019 523/2019/PN/DZP DZP Dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego zaawansowanego symulatora urazowego z zestawem sterującym i zestawem wymiennych ran do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa
02-12-2019 526/2019/PN/DZP DZP Wykonanie modernizacji pomieszczeń w celu przystosowania do montażu nowej linii technologicznej w budynku przy ul. Heweliusza 1, Katedry Biotechnologii Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
02-12-2019 520/2019/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
29-11-2019 521/2019/PN/DZP DZP Wyposażenie dwóch sal dydaktycznych w interaktywny system do cyfrowego nauczania histologii składający się z mikroskopów świetlnych z kamerami WiFi i tabletami wraz z oprogramowaniem, umożliwiający prowadzenie dydaktyki w oparciu mikroskopię cyfrową i wirtualną oraz prace instalacyjne i okablowanie sieciowe Katedry Histologii i Embriologii Człowieka Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
29-11-2019 496/2019/PN/DZP DZP Zakup wyposażenia pracowni e-learning dla Filii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Ełku w ramach projektu pt. Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR. Dostawa
29-11-2019 484/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna nowych płyt drewnianych i fornirowanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
29-11-2019 525/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne oleju napędowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
28-11-2019 524/2019/PN/DZP DZP Wykonywanie comiesięcznej konserwacji, usuwanie awarii i naprawa Urządzeń Transportu Bliskiego: dźwigów, platform, suwnic użytkowanych przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Usługa
28-11-2019 522/2019/PN/DZP DZP Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu pn. „Utworzenie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Usługa
 
NastępnaOstatnia