Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
23-01-2020 20/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
23-01-2020 26/2020/PN/DZP DZP Montaż podjazdu i platformy dla niepełnosprawnych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
22-01-2020 24/2020/PN/DZP DZP Remont dachu budynku administracyjno-laboratoryjnego Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
22-01-2020 21/2020/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
22-01-2020 23/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą nawozów mineralnych do Stacji Dydaktyczno – Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
21-01-2020 19/2020/PN/DZP DZP Wykonanie oraz dostawa materiałów promujących Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
21-01-2020 22/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
20-01-2020 17/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną pasków do badań biochemicznych krwi do aparatu Reflotron Plus na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
16-01-2020 15/2020/Pn/DZP DZP Zakup wentylatora kwasoodpornego, podstawy wentylatora, rur kwasoodpornych, wyłącznika elektrycznego, materiałów pomocniczych do modernizacji kanału wentylacyjnego p. 15E ul. Prawocheńskiego 17 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dostawa
15-01-2020 11/2020/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
14-01-2020 6/2020/PN/DZP DZP Dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego zaawansowanego symulatora urazowego z zestawem sterującym i zestawem wymiennych ran do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa
13-01-2020 10/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
13-01-2020 8/2020/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
10-01-2020 7/2020/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne materiałów medycznych w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych – akronim EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016) współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
09-01-2020 3/2020/PN/DZP DZP Dostawa nowych foteli biurowych, krzeseł obrotowych, krzeseł stacjonarnych, mebli biurowych, gablot i regałów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
09-01-2020 558/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych i podłoży mikrobiologicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
07-01-2020 1/2020/PN/DZP DZP Usługa polegająca na zaprojektowaniu, składzie, wydruku informatora dla kandydatów na studia wraz z załącznikiem (mapa Kortowa) do informatora dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Usługa
07-01-2020 555/2019/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
31-12-2019 548/2019/PN/DZP DZP Opracowanie 3 projektów graficznych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, korekta tekstu, skład, przygotowanie do druku oraz wydruk broszur informacyjno-promocyjnych o ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021 Usługa
31-12-2019 554/2019/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
 
NastępnaOstatnia