Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
19-10-2018 394/2018/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury badawczej dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
19-10-2018 390/2018/PN/DZP DZP Dostawa świątecznych kart podarunkowych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
19-10-2018 393/2018/PN/DZP DZP Wykonanie modernizacji wjazdu oraz parkingu przy budynku Wydziału Nauk Technicznych Katedry Mechatroniki na ul. Słonecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
18-10-2018 374/2018/PN/DZP DZP Dostawa dyplomów ukończenia studiów wyższych, teczek do akt studentów, okładek do suplementu do dyplomu dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
18-10-2018 380/2018/PN/DZP DZP Zakup elementów do usunięcia awarii sieci CWU w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
18-10-2018 388/2018/PN/DZP DZP Prenumerata wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
18-10-2018 392/2018/PN/DZP DZP Dostawa trójfazowego suchego żywicznego transformatora 15/0,4 kV z dławikami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
17-10-2018 391/2018/PN/DZP/RPOWM DZP Wykonanie modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w budynku przy ul. Oczapowskiego 13, celem utworzenia struktury: Centrum Badawcze Jakości Zdrowej Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Konsumenta na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1. , nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00) Roboty budowlane
17-10-2018 387/2018/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne oleju napędowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
16-10-2018 382/2018/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
16-10-2018 381/2018/PN/DZP DZP Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą : Realizacja inwestycji Budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie Roboty budowlane
15-10-2018 384/2018/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
15-10-2018 386/2018/PN/DZP DZP Dostawa wapna i nawozu wieloskładnikowego do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
12-10-2018 385/2018/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
11-10-2018 378/2018/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
11-10-2018 379/2018/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2019 wraz z bezpłatnymi dostępami on-line oraz zakupem bazy ISSN do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
10-10-2018 376/2018/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2019 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
10-10-2018 373/2018/PN/DZP DZP Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w salach laboratoryjnych KTMiM, w budynku WNT przy ul. Oczapowskiego 11 B,C, E. Roboty budowlane
09-10-2018 372/2018/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
06-10-2018 366/2018/PN/DZP DZP Sukcesywna dostawa i instalacja drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
 
NastępnaOstatnia