Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2017:
29-03-2017 105/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych do Katedry Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
29-03-2017 108/2017/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli, krzeseł, foteli i szafy aktowej metalowej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Sząbruku Sile Dostawa
28-03-2017 103/2017/PN/DZP DZP Przygotowanie do druku i druk czterech monografii naukowych (publikacji książkowych) pod tytułem: 1) „W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie. W Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej – Księga Jubileuszowa”, 2) „Słownik Statystyczny Języka Hebrajskiego Starego Testamentu”, 3) „Zanurzeni w Chrystusa”, 4) „Starożytne teksty religijne – Modlitwy greckie epoki hellenistycznej”, dla Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
28-03-2017 59/2017/PN/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
28-03-2017 100/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna wyrobów hutniczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
27-03-2017 97/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
27-03-2017 104/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin do Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach oraz Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego w Tomaszkowie. Dostawa
22-03-2017 91/2017/PN/DZP DZP Usługa asysty technicznej oraz subskrypcji aktualizacji i rozszerzeń systemu Oracle Standard Edition One Processor Perpetual dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
20-03-2017 99/2017/PN/DZP DZP Dostawa nasion owsa do Stacji Badawczo- Dydaktycznej w Łężanach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
16-03-2017 92/2017/PN/DZP DZP Dostawa aparatury badawczej do Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji projektu pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG (Umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015). Dostawa
16-03-2017 63/2017/PN/DZP DZP Dostawa aparatury naukowej do Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby realizacji projektu pt. „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych" akronim - EXPLORE ME (nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dostawa
16-03-2017 93/2017/PN/DZP DZP Wykonanie okresowej kontroli jednorocznej 92 budynków wraz z instalacja-mi i przewodami kominowymi oraz wykonanie okresowej kontroli pięciolet-niej 43 budynków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
16-03-2017 81/2017/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne szkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Dostawa
13-03-2017 89/2017/PN/DZP DZP Dostawa leków i oznaczeń na PCR dla Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt.: „ Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”. Dostawa
10-03-2017 75/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych do badań immunologicznych ptaków do Katedry Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
09-03-2017 88/2017/PN/DZP DZP Zakup i dostawa akcesoriów muzycznych oraz sprzętu nagłośnieniowego do Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
08-03-2017 84/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
03-03-2017 83/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i podłoży mikrobiologicznych do Katedry Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
03-03-2017 78/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna odczynników chemicznych i podłoży mikrobiologicznych do Katedry Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. „Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego antybiotykoopornymi bakteriami” Dostawa
03-03-2017 58/2017/PN/DZP DZP Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
 
NastępnaOstatnia