Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
02-07-2020 219/2020/PN/DZP DZP Wykonanie remontu łazienki przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Obitza 2 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/360863 Roboty budowlane
02-07-2020 218/2020/PN/DZP DZP Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Filii UWM przy ul. Kościuszki 25 w Ełku Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/360828 Roboty budowlane
02-07-2020 207/2020/PN/DZP DZP Wykonanie remontu słupów obserwacyjnych GNSS laboratorium grawimetrycznego pomiaru wód gruntowych w Obserwatorium Satelitarnym w Lamkówku Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/360723 Roboty budowlane
01-07-2020 208/2020/PN/DZP DZP Dostawa wyposażenia do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Filia w Ełku Dostawa
01-07-2020 213/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej dla Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dostawa
01-07-2020 214/2020/PN/DZP DZP Remont instalacji oświetlenia w pomieszczeniach budynku UWM przy ul. Obitza 2, polegający na wymianie zużytych opraw oświetleniowych w celu zapewnienia odpowiednich warunków świetlnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niedowidzących i chorujących na epilepsję. Roboty budowlane
01-07-2020 215/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej, w ramach projektu „Konsorcjum badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dostawa
30-06-2020 212/2020/PN/DZP DZP Świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku regionalnym (województwo warmińsko-mazurskie) oraz w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
30-06-2020 210/2020/PN/DZP DZP Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Studenta nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
30-06-2020 151/2020/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej w ramach projektu pt. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” nr umowy RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020 do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
26-06-2020 201/2020/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa odczynników chemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
25-06-2020 200/2020/PN/DZP DZP Sukcesywna dostawa szczepionek na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
25-06-2020 204/2020/PN/DZP DZP Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
25-06-2020 202/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/359176 Dostawa
25-06-2020 190/2020/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa odczynników chemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
25-06-2020 199/2020/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne materiałów laboratoryjnych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
25-06-2020 192/2020/PN/DZP DZP Wykonanie modernizacji pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby studia nagrań w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Szrajbera 11 Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/358993 Roboty budowlane
24-06-2020 131/2020/PN/DZP DZP Dostawa drukarek, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
23-06-2020 193/2020/PN/DZP DZP Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/358354 Usługa
23-06-2020 194/2020/PN/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz studentów z nie-pełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/358331 Usługa
 
NastępnaOstatnia