Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
16-08-2018 309/2018/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne pelletu drzewnego do celów grzewczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
16-08-2018 310/2018/PN/DZP DZP Modernizacja pomieszczeń szatni i sanitariatów w Zakładzie Poligraficznym UWM w budynku przy ul. Heweliusza 3. Roboty budowlane
16-08-2018 306/2018/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu medycznego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
14-08-2018 305/2018/PN/DZP DZP Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
13-08-2018 307/2018/PN/DZP DZP Wykonanie remontu ulicy Heweliusza na odcinku od wjazdu przy starej pętli do skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego wraz z regulacją studni, wymianą jednostronną krawężnika na terenie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
13-08-2018 308/2018/PN/DZP DZP Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do anestezji wziewnej dla dużych zwierząt wraz z wyposażeniem dla Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
13-08-2018 298/2018/PN/DZP DZP Modernizacja budynku Katedry Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej WNT przy ul. Słonecznej 46 a, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Roboty budowlane
13-08-2018 300/2018/PN/DZP DZP Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
09-08-2018 295/2018/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
09-08-2018 304/2018/PN/DZP DZP Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji pn. „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, zwanej projektem, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog” (M.P. poz. 596). Dostawa
08-08-2018 302/2018/PN/DZP DZP Wykonanie przebudowy budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów ppoż. i osób niepełnosprawnych Roboty budowlane
07-08-2018 303/2018/PN/DZP DZP Zakup artykułów reklamowych na potrzeby promocji oferty kształcenia Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
07-08-2018 301/2018/PN/DZP DZP Sprzedaż z dostawą nowego samochodu specjalistycznego – ambulatorium 6-cio osobowego typu bus dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
06-08-2018 296/2018/PN/DZP DZP Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
06-08-2018 293/2018/PN/DZP DZP Usługa opieki powdrożeniowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Usługa
06-08-2018 279/2018/PN/DZP DZP Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie – II etap Roboty budowlane
27-07-2018 292/2018/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu weterynaryjnego oraz laboratoryjnego w ramach projektu "Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości". Dostawa
26-07-2018 290/2018/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
26-07-2018 288/2018/PN/DZP DZP Wykonanie remontu sztucznej nawierzchni oraz wymiana siatek piłkochwytów boisk sportowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
26-07-2018 287/2018/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna oleju napędowego lekkiego do celów grzewczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
 
NastępnaOstatnia