Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
25-06-2019 275/2019/PN/DZP DZP Dostawa, montaż i uruchomienie systemu mikroskopowego do badań przeżyciowych dla Katedry Patofizjologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
25-06-2019 292/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań hematologicznych i biochemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
24-06-2019 280/2019/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
24-06-2019 289/2019/PN/DZP DZP Świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
24-06-2019 291/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
19-06-2019 290/2019/PN/DZP DZP Montaż klimatyzacji dla 7 pokoi Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Oczapowskiego 4 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
19-06-2019 286/2019/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
19-06-2019 287/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna oleju napędowego lekkiego do celów grzewczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
18-06-2019 282/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne pelletu drzewnego do celów grzewczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
18-06-2019 268/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
18-06-2019 284/2019/PN/DZP DZP Dostawa generatora gazów i spektrofotometru do Laboratorium Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Dostawa
18-06-2019 264/2019/PN/DZP DZP Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie modernizacji hydroforni w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
17-06-2019 283/2019/PN/DZP DZP Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji szkoleń organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
13-06-2019 254/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do analizatorów firmy IDEXX Laboratories do Katedry Ichtiologii Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
13-06-2019 261/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna materiałów branży elektrycznej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
13-06-2019 272/2019/PN/DZP DZP Wykonanie robót budowlanych zadania pn: „Przebudowa pomieszczeń w bloku nr 19 przy Pl. Łódzkim 2 w Olsztynie na potrzeby laboratorium przyrodniczych uwarunkowań produkcji i oceny surowców roślinnych” w ramach projektu pn.: „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 - 2020. Roboty budowlane
12-06-2019 274/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
11-06-2019 273/2019/PN/DZP DZP Dostawa bezzałogowego systemu latającego (UAS) dla Instytutu Geodezji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka na UWM w Olsztynie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostawa
11-06-2019 260/2019/PN/DZP DZP Budowa punktu czerpania wody dla zabezpieczenia pożarowego Kortowa I-sieć wodociągowa Kortowo I-S001274- budowa nowego odcinka sieci od ul.Oczapowskiego 11 do ul. Kanafojskiego 14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Roboty budowlane
10-06-2019 266/2019/PN/DZP DZP Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
 
NastępnaOstatnia