Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2017:
21-09-2017 339/2017/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
21-09-2017 342/2017/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne asortymentu laboratoryjnego do Banku Komórek Macierzystych Pracowni Medycyny Regeneracyjnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
21-09-2017 340/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
19-09-2017 338/2017/PN/DZP DZP Wykonanie remontu zatok postojowych przy budynku na ul. Prawocheńskiego 13 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
19-09-2017 331/2017/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni Dostawa
18-09-2017 299/2017/PN/DZP DZP Usługa rekrutacji pacjentów standaryzowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych wraz z obsługą logistyczną w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Usługa
18-09-2017 337/2017/PN/DZP DZP Wykonanie remontu nawierzchni ul. Oczapowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Licznerskiego do wjazdu pod budynek na ul. Oczapowskiego 1 na terenie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
18-09-2017 315/2017/PN/DZP DZP Zakup abonamentu – usługa tłumaczenia on-line, umożliwiająca komunikowanie się ze studentami niesłyszącymi/ niedosłyszącymi posługującymi się językiem migowym (PJM i SJM) na potrzeby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
15-09-2017 329/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna probówek reakcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
14-09-2017 334/2017/PN/DZP DZP Obsługa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych TOSHIBA używanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
14-09-2017 333/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
14-09-2017 330/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą materiałów medycznych do Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
12-09-2017 256/2017/PN/DZP DZP Dostawa serwerów kopii zapasowych z licencjami i wdrożeniem dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
12-09-2017 313/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
11-09-2017 327/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą oprogramowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
07-09-2017 314/2017/PN/DZP DZP Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
07-09-2017 318/2017/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli biurowych, krzeseł i foteli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
07-09-2017 321/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
07-09-2017 319/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
07-09-2017 323/2017/PN/DZP/STRATEGMED DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do Katedry Neurologii i Neurochorurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. Zastosowanie progenitorów glejowychw leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015).współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Dostawa
 
NastępnaOstatnia