Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
18-09-2020 277/2020/PN/DZP DZP Dostawa nowych foteli, krzeseł, ławek, specjalistycznych stołów laboratoryjnych i dygestorium do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Dostawa
17-09-2020 282/2020/PN/DZP DZP Modernizacja (wymiana) - istniejącej kanałowej sieci rozdzielczej i przyłączy CO na sieć w systemie rur stalowych i elementów prefabrykowanych- preizolowanych na odcinku od istniejącej sieci preizolowanej 2xDn 250/400 przy „Starej kotłowni” do istniejącej - kanałowej sieci CO-2xDn200 przy ul. Cz. Kanafojskiego 2 (DS. nr 4) zgodnie z zał. Schematem montażowym : 2x219,1/560 L=228 mb, 2x168,3/450 L= 42 mb, 2x114,3/315 L=48 mb, 2x76,1/225 L=12 mb, 2x60,3/200 L= 72 mb Roboty budowlane
16-09-2020 263/2020/PN/DZP DZP Dostawa drobnego sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
14-09-2020 267/2020/PN/DZP DZP Wykonanie ogrodzenia pomiędzy kompleksem nr 251 a terenem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o długości 100 mb. Roboty budowlane
11-09-2020 273/2020/PN/DZP DZP Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
11-09-2020 274/2020/PN/DZP DZP Remont Sali komputerowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w budynku przy Pl. Łódzkim 2. Roboty budowlane
10-09-2020 264/2020/PN/DZP DZP Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Prawocheńskiego 15, Oczapowskiego 5, Heweliusza 12, Heweliusza 4 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
10-09-2020 269/2020/PN/DZP DZP Wykonanie oraz dostawa sukcesywna materiałów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
09-09-2020 251/2020/PN/DZP DZP Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
09-09-2020 257/2020/PN/DZP DZP Dostawa sprzętu badawczego i laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
08-09-2020 254/2020/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne pelletu drzewnego do celów grzewczych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
07-09-2020 256/2020/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
07-09-2020 252/2020/PN/DZP DZP Adaptacja pomieszczenia laboratoryjnego na salę sekcyjną w budynku przy ul. Oczapowskiego 13 tj. Katedra Chorób Ptaków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
26-08-2020 244/2020/PN/DZP DZP Wykonanie prac remontowych wokół stacji LOFAR w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
24-08-2020 236/2020/PN/DZP DZP Wykonanie remontu polegającego na wymianie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną części dachu budynku nr 30 Plac Cieszyński 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
19-08-2020 233/2020/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli biurowych, foteli, krzeseł i sof do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
19-08-2020 227/2020/PN/DZP DZP Wykonywanie przeglądów kwartalnych i konserwacji oraz usuwanie awarii i naprawa systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Usługa
11-08-2020 191/2020/PN/DZP DZP Wykonanie dokumentacji projektowej z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dla zadań: Budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego, budowę budynku wielofunkcyjnego z lonżownikiem, modernizację stajni, krytej ujeżdżalni wraz z otwartą ujeżdżalnią, wybiegiem dla koni i zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem zawartym w wielobranżowej koncepcji, modernizacji Ośrodka Jeździeckiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Usługa
07-07-2020 186/2020/PN/DZP DZP Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020 Dostawa
07-07-2020 206/2020/PN/DZP DZP Świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/361666 Usługa
 
12
NastępnaOstatnia