Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2019:
21-10-2019 435/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2020 wraz z bezpłatnymi dostępami on-line oraz zakupem bazy ISSN do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
21-10-2019 455/2019/PN/DZP DZP Usługa opieki powdrożeniowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. Usługa
21-10-2019 464/2019/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
21-10-2019 465/2019/PN/DZP DZP Dostawa świątecznych kart podarunkowych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
18-10-2019 458/2019/PN/DZP DZP Dostawa narzędzi chirurgicznych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim – EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1 /235773/19/NCBR/2016 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dostawa
18-10-2019 461/2019/PN DZP Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
17-10-2019 454/2019/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
17-10-2019 462/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą, szkoleniem i instalacją nowego stołu multimedialnego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” Dostawa
16-10-2019 450/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
16-10-2019 449/2019/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
16-10-2019 448/2019/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
15-10-2019 401/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne materiałów laboratoryjnych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
14-10-2019 447/2019/PN/DZP DZP Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, przeciwciał, leków i sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
14-10-2019 438/2019/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020: https://platformazakupowa.pl/transakcja/264585 Dostawa
11-10-2019 439/2019/PN/DZP DZP Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie modernizacji hydroforni w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
11-10-2019 430/2019/PN/DZP DZP Dostawa i instalacja aparatury B+R w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dostawa
10-10-2019 444/2019/PN/DZP DZP Wykonanie oraz dostawa materiałów promujących XXVIII Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim organizowanego przez Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
10-10-2019 441/2019/PN/DZP DZP Budowa jednego domku letniskowego wraz z zadaniami towarzyszącymi na potrzeby ośrodka wypoczynkowego w Sząbruku Sile Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Roboty budowlane
09-10-2019 433/2019/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
09-10-2019 436/2019/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2020 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
 
NastępnaOstatnia