Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2017:
24-02-2017 54/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych oraz plastików laboratoryjnych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
23-02-2017 62/2017/PN/DZP DZP Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
23-02-2017 71/2017/PN/DZP DZP Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów medycznych dla Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt.: „ Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”. Dostawa
23-02-2017 42/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
22-02-2017 65/2017/PN/DZP DZP Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
22-02-2017 70/2017/PN/DZP DZP Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt.: „ Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”; oraz „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych – akronim EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”. Dostawa
21-02-2017 60/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
20-02-2017 56/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
20-02-2017 61/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą oprogramowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
18-02-2017 52/2017/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz dostawą sukcesywną zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
17-02-2017 39 / 2017 / PN / DZP DZP Dostawa sukcesywna szkła laboratoryjnego i plastikowych materiałów laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
16-02-2017 48/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do pracy cytometru i sortera komórek do Katedry Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
16-02-2017 57/2017/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
16-02-2017 55/2017/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli biurowych i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
14-02-2017 53/2017/PN/DZP DZP Dostawa nasion kukurydzy i nasion lucerny do siewu dla Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
14-02-2017 50/2017/PN/DZP DZP Wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych na potrzeby „Dni Otwartych Drzwi UWM” dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
14-02-2017 51/2017/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do Katedry Biochemii Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
13-02-2017 47/2017/PN/DZP/STRETEGMED DZP Dostawa sukcesywna zestawów ELISA do oznaczania RAGE do Katedry Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjna Strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej akronim NeuStemGen ( nr umowy STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Dostawa
13-02-2017 46/2017/PN/DZP/STRATEGMED DZP Dostawa sukcesywna zestawów ELISA do Katedry Patofizjologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. Innowacyjna Strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej akronim NeuStemGen ( nr umowy STRATEGMED1/234261/2/NCBR/2014) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Dostawa
11-02-2017 44/2017/PN/DZP DZP Dostawa sukcesywna środków ochrony roślin do Stacji Dydaktyczno- Badawczej w Bał-dach oraz Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego w Tomaszkowie Dostawa
 
NastępnaOstatnia