Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2018:
22-06-2018 248/2018/PN/DZP DZP Wykonanie remontu korytarzy, klatki schodowej i sal dydaktycznych w budynku nr 30 i nr 43 (łącznik) Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ulicy Plac Cieszyński 1 Roboty budowlane
21-06-2018 231/2018/PN/DZP DZP Wykonanie okresowej kontroli jednorocznej 110 budynków wraz z instalacjami i przewodami kominowymi oraz wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej 18 budynków Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Usługa
21-06-2018 239/2018/PN/DZP DZP Wykonanie klimatyzacji w formule zaprojektuj i wykonaj w prawym skrzydle budynku Akwakultury Wydział Nauk o Środowisku przy ul. Warszawskiej 117 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
21-06-2018 246/2018/PN/DZP DZP Dostawy sukcesywne chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
21-06-2018 245/2018/PN/DZP DZP Dostawa nowych mebli biurowych, foteli, krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
20-06-2018 199/2018/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą serwerów do przechowywania danych i obliczeniowych oraz przełączników sieciowych na potrzeby Regionalnego Centrum Informatycznego dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
20-06-2018 88/2018/PN/DZP DZP Zagospodarowanie zieleni terenu zabytkowego Kortowa (w tym zakup i montaż małej architektury) wraz z przebudową parkingu i ciągów pieszych celem wzmocnienia i ochrony bioróżnorodności w ramach projektu pn.: „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020 Roboty budowlane
20-06-2018 243/2018/PN/DZP DZP Usługa awaryjnych robót naprawczych wentylacji mechanicznej w budynku Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
20-06-2018 242/2018/PN/DZP DZP Świadczenie usług publikowania ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnokrajowym posiadającym jednocześnie dodatek regionalny obejmujący województwo warmińsko-mazurskie na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Usługa
19-06-2018 237/2018/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
19-06-2018 217/2018/PN/DZP DZP Wykonanie robót instalacyjnych i przebudowa bloku położonego w budynku Katedry Anatomii Patologicznej przy ul. Oczapowskiego 13 D w ramach projektu "Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości". Roboty budowlane
19-06-2018 222/2018/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
19-06-2018 241/2018/PN/DZP DZP Modernizacja wentylacji sali ćwiczeń 323 w budynku przy ul. Oczapowskiego 5, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie. Roboty budowlane
19-06-2018 234/2018/PN/DZP DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
19-06-2018 219/2018/PN/DZP DZP Wykonanie remontu ulicy Oczapowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego do skrzyżowania z ul. Kanafojskiego wraz z regulacją studni, wymianą krawężników (po stronie wschodniej krawężnik najazdowy) oraz likwidacją spowalniaczy na terenie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Roboty budowlane
15-06-2018 203/2018/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostawa
15-06-2018 162/2018/PN/DZP DZP Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku na terenie Kortowa w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kortowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020 Roboty budowlane
15-06-2018 211/2018/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz z dostawą i instalacją nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
15-06-2018 193/2018/PN/DZP DZP Wykonanie montażu dźwigu osobowego oraz adaptacji istniejącej klatki schodowej na potrzeby zainstalowania windy osobowej wewnętrznej, dla obsługi osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym przy ul. Oczapowskiego 4 Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Roboty budowlane
14-06-2018 230/2018/PN/DZP DZP Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
 
NastępnaOstatnia