Ogłoszenia o przetargach

Data ogłoszenia Numer postępowania Kod jednostki Nazwa postępowania Rodzaj zamówienia
ogłoszenia o przetargach w roku 2020:
07-07-2020 206/2020/PN/DZP DZP Świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/361666 Usługa
30-06-2020 151/2020/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej w ramach projektu pt. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” nr umowy RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020 do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
23-06-2020 194/2020/PN/DZP DZP Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz studentów z nie-pełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/358331 Usługa
09-06-2020 178/2020/PN/DZP DZP Dostawa i montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych w 7 pokojach III piętra Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Obitza 1 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dokumentacja postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/355493 Roboty budowlane
01-06-2020 170/2020/PN/DZP DZP Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Opracowanie programu prac konserwatorskich zabezpieczających obiekty w Łyńskim Młynie przed dalszą degradacją, zgodnie z nakazem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Usługa
05-05-2020 136/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż 3 letniej licencji ESRI Site dla Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dostawa
08-04-2020 105/2020/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa
11-03-2020 78/2020/PN/DZP DZP Wyposażenie Akademickiego Centrum Wsparcia w meble biurowe w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A046/19-00 „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”. Dostawa
09-03-2020 76/2020/PN/DZP DZP Usługa rekrutacji oraz zapewnienia udziału Pacjentów standaryzowanych w zajęciach dydaktycznych wraz z obsługą logistyczną w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Usługa
03-02-2020 28/2020/PN/DZP DZP Sprzedaż wraz dostawą sukcesywną zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/309395 Dostawa
13-01-2020 8/2020/PN/DZP DZP Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Dostawa