Informacje o postępowaniu nr 429/2020/US/DZP

Przeprowadzenie 5 edycji warsztatów dla studentów pt. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją” w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00.
Numer postępowania:429/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:28-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
Dodatkowe uwagi:
Wybór oferty: