Plany, programy, treści kształcenia

Przedmioty realizowanie w ramach studiów doktoranckich - zobacz

UCHWAŁA Nr 512 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

http://bip.uwm.edu.pl/node/6595