Przewód doktorski - krok po kroku

UCHWAŁA Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

http://bip.uwm.edu.pl/node/6713

Uchwała nr 709 Senatu UWM z dnia 29 maja 2020 r.

http://bip.uwm.edu.pl/node/7341