Stypendium Ministra

Stypendium Ministra na rok akademicki 2019/2020

 

Procedura oraz informacje na temat składania wniosków o stypendiumministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020, w tym wzory wniosków o przyznanie stypendium znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r

 

 Harmonogram składnia wniosków o stypendium dla wybitnych młodych naukowców:

Do 3 grudnia 2019 - informacja dla p. Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i żywienia, prof. dr hab. Lidii Wądołowskiej

Do 10 grudnia 2019 - złożenie kompletnych wniosków w Dziekanacie WNoż

Do 20 grudnia 2019 roku - przekazanie wniosków do Biura ds. Nauki

Do 31 grudnia 2019 roku - przesłanie wnisków do MNiSW