Rekrutacja


Aby wziąć udział w Projekcie należy:

 1. złożyć w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami,
 2. zostać zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną,
 3. wziąć udział w badaniu kompetencji.

Kryteria rekrutacyjne:

 1. status nauczyciela akademickiego w rozumieniu art. 108 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. zatrudnienie na umowę o pracę/akt mianowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w  Olsztynie,
 3. okres zatrudnienia obejmujący co najmniej czas trwania projektu,
 4. prowadzenie zajęć z przedmiotu umożliwiającego praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych kompetencji dydaktycznych przez minimum 1 semestr oraz przedstawienie – w formularzu zgłoszeniowym – sposobu praktycznego wykorzystania zdobytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzonych zajęć ze studentami,
 5. liczba i rodzaj szkoleń w jakich uczestniczył kandydat/ka w ciągu ostatnich dwóch lat,
 6. deklarowana liczba semestrów prowadzenia zajęć z przedmiotu umożliwiającego praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych kompetencji dydaktycznych (minimum 1 semestr),
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 8. wynik badania kompetencji.

Odnośniki do dokumentów:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy

załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa uczestnictwa

                załącznik 1 do Umowy uczestnictwa – deklaracja uczestnictwa w projekcie

                załącznik 2 do Umowy uczestnictwa – kwestionariusz osobowy

                załącznik 3 do Umowy uczestnictwa – oświadczenie uczestnika projektu

załącznik 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie