Informacje o katedrze

 

Zarys historyczny

W 1998 roku na Wydziale Zarządzania została utworzona m.in. nowa jednostka o nazwie Katedra Statystyki i Informatyki, w której skład weszły dwa zakłady:

  • Zakład Statystyki i Ekonometrii, pod kierownictwem dr hab. Romana Kreffta, prof. UWM,
  • Zakład Systemów Informatycznych w Zarządzaniu, pod kierownictwem dr Jana Mikołajczaka.

 


  •  w latach 1998-2000 kierownikiem Katedry Styatystki i Informatyki został dr hab. Tadeusz Bołt, prof. UWM,
  • w  latach 2000-2003 kierownictwo Katedry objęła dr hab. Anna Łapińska, prof. UWM,
  • w latach 2003-2005 kierownictwo Katedry objęła dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, prof. UWM, jednocześnie zmieniając nazwę katedry na Katedrę Metod Ilościowych,
  • w latach 2005-2009 jednostkę objął dr hab. Kazimierz Krauze, prof. UWM,
  • od października 2009 roku na p.o. kierownika została powołana dr Małgorzata Kobylińska,
  • od września 2011 do lutego 2014 roku kierownikiem katedry zostaje dr hab. Aleksander Jakimowicz, prof. UWM,
  • od  marca 2014 roku na funkcję kierownika katedry zostaje powołany prof. dr hab. Wacław Szymanowski, 30 września 2018 roku - Pan Profesor przeszedł na emeryturę.
  • od października 2018 roku nominowana na funkcję kierownika zostaje dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca.

Fot. własna. Kierownik Katedry, prof. dr hab. Anna Łapińska z zespołem, 2001 rok.