Home » Bez kategorii » Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Konkurs na najlepszą pracę doktorską

 

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił  XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl.

Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 roku.