Elektor wybrany z grona doktorantów

Komunikat nr 8/2020

Doktoranckiej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2020 roku

 

Wydany na podstawie § 4 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr 188 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zw. z art. 25 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz §2 ust. 16 pkt. 4 Uchwały NR 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

w wyniku drugiej tury głosowania, uprawnieni do głosowania oddawali głos na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów:

1) mgr. Roberta Stryińskiego - WBiB;

2) mgr. Wojciecha Fabiszewskiego - WNS. 

 Ważny głos oddały 34. osoby. Elektorem wybranym z grona doktorantem został mgr Wojciech Fabiszewski z Wydziału Nauk Społecznych. 

W załączeniu do komunikatu przedstawia się protokół z głosowania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Wiceprzewodniczący Prezydium

                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Samorządu Doktorantów

                                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Jakub Goerick

Do pobrania