Studia Doktoranckie

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 • dziedzina nauki: nauki rolnicze
 • dyscyplina naukowa: zootechnika
 • dyscyplina naukowa: rybactwo

Sekretariat tel: 89 523-34-05

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

 • dziedzina nauki: nauki biologiczne
 • dyscyplina naukowa: biologia

tel: 89 523-44-48

 

Wydział Geoinżynierii

 • dziedzina nauki: nauki techniczne
 • dyscyplina naukowa: geodezja i kartografia

tel: 89 523-45-04

 

Wydział Humanistyczny

 • dziedzina nauki: nauki humanistyczne
 • dyscyplina naukowa: historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofia

tel: 89 524-63-77

 

Wydział Lekarski

 • dziedzina nauki: medyczne
 • dyscyplina naukowa: medycyna

tel: 89 524-61-01

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • dziedzina nauki: nauki weterynaryjne

tel: 89 523-34-40

 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

 • dziedzina nauki: nauki rolnicze
 • dyscyplina naukowa: agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska

tel: 89 523-33-16

 

Wydział Nauk Społecznych

 • dziedzina nauki: nauki humanistyczne
 • dyscyplina naukowa: pedagogika, nauki o polityce – studia stacjonarne i studia niestacjonarne

tel: 89 524-62-31

 

Wydział Nauk Technicznych

 • dziedzina nauki: nauki rolnicze
 • dyscyplina naukowa: inżynieria rolnicza

tel: 89 523-34-13, 89 523-36-23

 

Wydział Nauki o Żywności

 • dziedzina nauki: nauki rolnicze
 • dyscyplina naukowa: technologia żywności i żywienia

tel: 89 523-34-01

 

Wydział Prawa i Administracji

 • dziedzina nauk prawnych
 • dyscyplina naukowa: prawo

tel:89 524-64-70; 89 524-64-93

 

Wydział Teologii

 • dziedzina nauki: nauki teologiczne

tel: 89 523-89-46