Poszukiwani wolontariusze!

Wolontariat Sanepid

Drodzy Doktoranci!

 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie poszukuje wolontariuszy do pomocy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

 Potrzebni są wolontariusze:

1) z wiedzą z zakresu biologii - studenci i doktoranci weterynarii, biologii i pokrewnych kierunków - do prowadzenia telefonicznych wywiadów z osobami potencjalnie zakażonymi SARS-CoV-2,
2) studenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji ze znajomością KPA do pomocy w nakładaniu kar w trybie administracyjnym,
3) studenci i doktoranci z wiedzą z zakresu informatyki.
 
Prośba ma charakter pilny.
 
Chęć zaangażowania się w wolontariat proszę zgłaszać do Przewodniczącego RSD  mgr. Przemysława Piecha (przemyslaw.piech@uwm.edu.pl) lub  do prorektora ds. kształcenia UWM dr. hab. Pawła Wysockiego prof. UWM (pawel.wysocki@uwm.edu.pl).
 
W czasie realizowania wolontariatu istnieje możliwość zaliczenia części zajęć praktycznych na podstawie czynności wykonywanych w ramach walki z pandemią.
Zaliczenie będzie możliwe po analizie zbieżności efektów uczenia się sformułowanych w programie studiów z zakresem wykonywanych czynności. Szczegóły zawarte w rozporządzeniu https://www.gov.pl/web/nauka/studenci-zalicza-zajecia-pracujac-na-rzecz-walki-z-koronawirusem--nowelizacja-rozporzadzenia-ws-studiow-weszla-w-zycie