Nowe władze RSD!

W dniu 29 października 2020 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Samorządu Doktorantów, na którym podsumowano mijająca kadencję oraz wybrano nowe władze.

Pierwsza część spotkania, obejmująca przedstawienie informacji o działalności ustępującego Prezydium, zakończyła się udzielniem absolutorium jego członkom. Pozwoliło to przejść do kolejnych punktów zebrania, którym był wybór władz samorządu.

W wyniku głosowań nowym Przewodniczącym został mgr inż. Przemysław Piech. Jego zastępcami zostali mgr inż. Bartosz Naumowicz oraz Jakub Morze. Dalszą pracę na stanowisku Sekretarza kontynuować będzie mgr Marcin Walter, a Rzecznikiem Prasowym pozostał mgr Wojciech Fabiszewski.

Skarbnikiem została wybrana lek. wet. Korina Michalska, a w skład Komisji Rewizyjnej weszlli: mgr Natalia Mikołajczak, mgr Jakub Goerick, mgr Damian Michalski.

Dziękujemy serdecznie byłemu przewodniczącemu mgr. Jakubowi Goerickowi za czas i pracę poświęconą na działalność w Radzie Samorządu Doktorantów.

 

W czasie zebrania wybrano również przedstawicieli do komisji senackich i zespołów uczelnianych:

Senat UWM oraz Uniwersytecka Rada Doskonałości Naukowej - Przemysław Piech

Senacka Komisja Kadrowa - Marcin Walter

Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej - Korina Michalska

Senacka Komisja ds. Rozwoju i Finansów - Przemysław Piech

Senacka Komisja Statutowa - Jakub Goerick

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów - Katarzyna Nadolna, Magdalena Kopacz, Karolina Pirianowicz

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów - Bartosz Pszczółkowski, Damian Opalach, Mateusz Dawid

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich - Damian Michalski

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - Aleskandra Cichowska

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Rada Biblioteczna - Mateusz Rutynowski

Uczelniana Komisja Oceniająca - Arkadiusz Zakrzewski

Komisja Wyborcza - Natalia Mikołajczak

Przedstawiciel RSD w Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Marcin Walter

Przedstawiciel RSD w Komisji Oceniającej ds. Nauczycieli Studium Języków Obcych - Grzegorz Ćwikliński

Przedstawiciel RSD w Komisji Oceniającej ds. Nauczycieli Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Wojciech Fabiszewski