Wyniki I głosowania na elektora z grona doktorantów

Komunikat nr 7/2020

Doktoranckiej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2020 roku

 

Wydany na podstawie § 4 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr 188 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zw. z art. 25 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz §2 ust. 16 pkt. 4 Uchwały NR 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

w dniu 9.04.2020 r. odbyło się Zebranie wyborcze elektora z grona doktorantów. Uprawnieni do głosowania wybierali spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez środowisko doktorantów: 

1) mgr. Robertem Stryińskim z Wydziału Biologii i Biotechnologii,

2) mgr. Wojciechem Fabiszewskim z Wydziału Nauk Społecznych,

3) lek. Łukaszem Jaśkiewiczem z Wydziału Lekarskiego. 

Karty wyborcze odebrało 52. osoby. Ważny głos oddały 42. osoby. Zgodnie z §1 ust. 9 Ordynacji wyborczej będącej załącznikiem do Regulaminu Samorządu Doktorantów, aby osoba mogła zostać wybrana, musi otrzymać bezwzględną większość ważnie oddanych głosów, która w tym przypadkuw wynosi 22 głosy. 

Szczegóły głosowania dotyczące ilości oddanych głosów zamieszcza się w załączeniu do komunikatu. Po okresie Świąt Wielkanocnych, w trybie edycji artykułu, zostanie zamieszczony także protokół z Zebrania wyborczego. 

Osoby uprawnione do głosowania otrzymają ponowną wiadomość o przeprowadzeniu tajnego głosowania pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali najwyższą ilość głosów. 

Wyniki zostaną ogłoszone po okresie Świąt Wielkiejnocy. 

                                                                                                                                                                                                                                      Z życzeniami pogodnych i życzliwych Świąt Wielkiejnocy

                                                                                                                                                                                                                                                         Wiceprzewodniczący Prezydium

                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Samorządu Doktorantów

                                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Jakub Goerick