Habilitacje

dr hab. Aleksandra Nalewaj

Wniosek   
Autoreferat   

Komisja habilitacyjna:  
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL) – przewodniczący
ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM - sekretarz
ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UWK) - recenzent
dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT) - recenzent
ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM  (UWM) - recenzent
ks. dr hab. Bartosz Adamczewski (UKSW) - członek
ks. dr hab. Bogdan Wiktor Matysiak, prof. UWM (UWM) - członek 

Harmonogram przebiegu postępowania:  
17.01.2018 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
22.02.2018 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
06.03.2019 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
22.05.2018 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
14.06.2018 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych 

Recenzje:
Dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT) 
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK)
Ks. dr hab. Zdzisław Żywica , prof. UWM (UWM)  

Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego


Ks. dr hab. Roman Szewczyk

Wniosek
Autoreferat

Komisja habilitacyjna  
ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK) - przewodniczący
ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM - sekretarz
ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT) - recenzent
ks. dr hab. Cezary Sumiewski, prof.  ASzWoj - recenzent
ks. prof. dr hab. Władysław Nowak (UWM) - recenzent
ks. dr hab. Marcin Składnowski, prof. KUL- członek
ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM ) - członek

Harmonogram przebiegu postępowania:  
02.12.2016 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
15.12.2016 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
07.02.2017 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
21.04.2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
25.05.2017 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych

Recenzja ks. dra hab. Cezarego Sumiewskiego
Recenzja ks. prof. dra hab. Władysława Nowaka
Recenzja ks. prof. zw. dra hab. Wiesława Wenz
Uchwała Rady Wydziału 


Dr hab. Marta Kowalczyk

Kowalczyk Marta, dr

Wniosek   
Autoreferat   
Komisja habiliacyjna:   
ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL) - przewodniczący
ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM) - recenzent
ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW) - recenzent
ks. dr hab. Maciej Olczyk  (UAM) - recenzent
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - sekretarz
dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT - członek
ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM - członek

Harmonogram przebiegu postępowana:  
13.05.2015 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
11.06.2015 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
01.09.2015 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
18.12.2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
14.01.2016 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych

Recenzje:
ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW   
ks. dr hab. Maciej Olczyk

Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 


Ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz

Wniosek   
Autoreferat   
Komisja habiliacyjna:   ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL) - przewodniczący
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO) - recenzent
o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UPJPII) - recenzent
ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk  (UWM) - recenzent
dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM - sekretarz
ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL - członek
ks. dr hab. Stefan Ewerowski, prof. UWM - członek
Harmonogram przebiegu postępowana:  04.12.2013 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
23.01.2014 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
04.03.2014 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
12.05.2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
05.06.2014 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych (specjalność: teologia dogmatyczna)
Recenzje:
ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła    
o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski   
ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk    
Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego   


Ks. dr hab. Marek Zmudziński


Wniosek    
Autoreferat     

Komisja habilitacyjna:
ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK Toruń) - przewodniczący
dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - sekretarz
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO) - recenzent
ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL - recenzent
ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM) - recenzent
ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL - członek
ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk (UWM) - członek

Harmonogram przebiegu postępowania
:
09.09.2013 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
10.10.2013 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
05.11.2013 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
12.03.2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
13.03.2014 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych (specjalność teologia fundamentalna)

Recenzje:
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola      
ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski      
ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL      
Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego