Habilitacje

Dr hab. Marta Kowalczyk

Kowalczyk Marta, dr

 

 • Wniosek   
 • Autoreferat   
 • Komisja habiliacyjna:   
  • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL) - przewodniczący
  • ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM) - recenzent
  • ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW) - recenzent
  • ks. dr hab. Maciej Olczyk  (UAM) - recenzent
  • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - sekretarz
  • dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT - członek
  • ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM - członek
 • Harmonogram przebiegu postępowana:  
  • 13.05.2015 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • 11.06.2015 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
  • 01.09.2015 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
  • 18.12.2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14.01.2016 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych
 • Recenzje:
 • Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz

 • Wniosek   
 • Autoreferat   
 • Komisja habiliacyjna:   
  • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL) - przewodniczący
  • ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO) - recenzent
  • o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UPJPII) - recenzent
  • ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk  (UWM) - recenzent
  • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM - sekretarz
  • ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL - członek
  • ks. dr hab. Stefan Ewerowski, prof. UWM - członek
 • Harmonogram przebiegu postępowana:  
  • 04.12.2013 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • 23.01.2014 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
  • 04.03.2014 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
  • 12.05.2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 05.06.2014 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych (specjalność: teologia dogmatyczna)
 • Recenzje:
 • Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego   

 

Ks. dr hab. Marek Zmudziński


 • Wniosek    
 • Autoreferat     
 • Komisja habilitacyjna:
  • ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK Toruń) - przewodniczący
  • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - sekretarz
  • ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO) - recenzent
  • ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL - recenzent
  • ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM) - recenzent
  • ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL - członek
  • ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk (UWM) - członek
 • Harmonogram przebiegu postępowania:
  • 09.09.2013 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • 10.10.2013 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
  • 05.11.2013 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
  • 12.03.2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 13.03.2014 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych (specjalność teologia fundamentalna)
 • Recenzje:
 • Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego