Habilitacje

Ks. dr hab. Roman Szewczyk

Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna  

 • ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK) - przewodniczący
 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM - sekretarz
 • ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT) - recenzent
 • ks. dr hab. Cezary Sumiewski, prof.  ASzWoj - recenzent
 • ks. prof. dr hab. Władysław Nowak (UWM) - recenzent
 • ks. dr hab. Marcin Składnowski, prof. KUL- członek
 • ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM ) - członek

Harmonogram przebiegu postępowania:  

 • 02.12.2016 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 • 15.12.2016 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
 • 07.02.2017 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
 • 21.04.2017 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
 • 25.05.2017 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych

Recenzja ks. dra hab. Cezarego Sumiewskiego
Recenzja ks. prof. dra hab. Władysława Nowaka
Recenzja ks. prof. zw. dra hab. Wiesława Wenz
Uchwała Rady Wydziału 

 

Dr hab. Marta Kowalczyk

Kowalczyk Marta, dr

 

 • Wniosek   
 • Autoreferat   
 • Komisja habiliacyjna:   
  • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL) - przewodniczący
  • ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM) - recenzent
  • ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW (UKSW) - recenzent
  • ks. dr hab. Maciej Olczyk  (UAM) - recenzent
  • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - sekretarz
  • dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT - członek
  • ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM - członek
 • Harmonogram przebiegu postępowana:  
  • 13.05.2015 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • 11.06.2015 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
  • 01.09.2015 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
  • 18.12.2015 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 14.01.2016 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych
 • Recenzje:
 • Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz

 • Wniosek   
 • Autoreferat   
 • Komisja habiliacyjna:   
  • ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL) - przewodniczący
  • ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO) - recenzent
  • o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UPJPII) - recenzent
  • ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk  (UWM) - recenzent
  • dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM - sekretarz
  • ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL - członek
  • ks. dr hab. Stefan Ewerowski, prof. UWM - członek
 • Harmonogram przebiegu postępowana:  
  • 04.12.2013 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • 23.01.2014 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
  • 04.03.2014 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
  • 12.05.2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 05.06.2014 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych (specjalność: teologia dogmatyczna)
 • Recenzje:
 • Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego   

 

Ks. dr hab. Marek Zmudziński


 • Wniosek    
 • Autoreferat     
 • Komisja habilitacyjna:
  • ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK Toruń) - przewodniczący
  • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - sekretarz
  • ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO) - recenzent
  • ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL - recenzent
  • ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (UWM) - recenzent
  • ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL - członek
  • ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk (UWM) - członek
 • Harmonogram przebiegu postępowania:
  • 09.09.2013 r. - wniosek do CK o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  • 10.10.2013 r. - powołanie przez Radę Wydziału Teologii 3 członków komisji habilitacyjnej
  • 05.11.2013 r. - powołanie przez CK komisji habilitacyjnej
  • 12.03.2014 r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej
  • 13.03.2014 r. - nadanie przez Radę Wydziału Teologii stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych (specjalność teologia fundamentalna)
 • Recenzje:
 • Uchwała Rady Wydziału Teologii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego