Obronione rozprawy doktorskie

2 0 2 2

76. Ks. dr Piotr Jan Kaczmarczyk

Temat rozprawy: Synod Biskupów w posoborowej odnowie Kościoła (1965-2018) - streszczenie
Dziedzina nauki:  dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina: nauki teologiczne
Promotor: ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM - opinia
Promotor pomocniczy: ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM
Recenzent I: Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK) - recenzja
Recenzent II: Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL - recenzja

75. Ks. dr Vitaliy Kotyk

Temat rozprawy: Humanizm chrześcijański w nauczaniu pasterskim kard. Lubomyra Huzara- streszczenie rozprawy
Dziedzina nauki:
dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina:
nauki teologiczne
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk - opinia
Recenzent I:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk (KUL) -recenzja
Recenzent II:
ks. dr hab. Przemysław Nowakowski, prof. UPJPII -recenzja
Recenzent III:
ks. dr hab. Wiesław Łużyński, prof. UMK -recenzja

2 0 2 1

74. Dr Ewa Czaplicka
Temat rozprawy: Orędzie miłosierdzia Bożego w objawieniach s. Faustyny Kowalskiej na tle jego koncepcji w Biblii -streszczenie rozprawy
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina: nauki teologiczne
Promotor: ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM - opinia
Recenzent I: ks. dr hab. Waldemar Linke, prof. UKSW -recenzja
Recenzent II: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM - recenzja

2 0 2 0

73. Dr Leszek Mysiewicz
Temat rozprawy:
Pisteologiczny aspekt procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności w świetle badań w areszcie śledczym w Olsztynie w latach 2017-2018 - streszczenie...
Obszar wiedzy:
obszar nauk teologicznych
Dziedzina nauki: nauki teologiczne

Promotor: ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof.UWM
Promotor pomocniczy: ks. dr hab. Paweł Rabczyński
Recenzent I: Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO - recenzja...
Recenzent II: Ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof.UAM - recenzja...

72. Dr Janusz Ruciński

Temat rozprawy: Zainteresowania i sposób spędzania czasu wolnego a religijność uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego - streszczenie...
Obszar wiedzy:
obszar nauk teologicznych
Dziedzina nauki:
dziedzina nauk teologicznych
Promotor:
ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn, prof. UWM
Promotor pomocniczy:
ks. dr Adam Bielinowicz
Recenzent I:
Prof. dr hab. Helena Słotwińska - recenzja...
Recenzent II:
Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk - recenzja...

71. Dr Magdalena Skolimowska

Temat rozprawy: Realizacja terapeutycznej misji Kościoła w duszpasterstwie rodzin dysfunkcyjnych- streszczenie...
Obszar wiedzy:
obszar nauk teologicznych
Dziedzina nauki:
dziedzina nauk teologicznych
Promotor:
ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
Promotor pomocniczy:
ks. dr Hubert Tryk
Recenzent I -
Prof. dr hab. Krystian Wojaczek - recenzja...
Recenzent II -
Ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof.UAM - recenzja...

2 0 1 9

70. Ks. dr Marian Salamon

Temat rozprawy: Powołania kapłańskie i zakonne na terenie obecnej diecezji ełckiej w latach 1945-1998 - streszczenie...
Obszar wiedzy: obszar nauk teologicznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
Promotor pomocniczy: ks. dr Wojsław Czupryński
Recenzent I - Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL - recenzja...
Recenzent II - Ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof.UAM - recenzja...

69. Dr Lena Szturomska-Józwik

Temat rozprawy: NaProTechnologia jako małżeńska droga realizacji powołania do płodnej miłości- streszczenie...
Obszar wiedzy: obszar nauk teologicznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Promotor pomocniczy: ks. dr Antoni Jucewicz
Recenzent I - Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - recenzja...
Recenzent II - Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof.UŚ - recenzja...

68. Dr Ewelina Marta Mączka

Temat rozprawy: Święci chrześcijańscy w kulcie vodou na Haiti- streszczenie...
Dziedzina nauk teologicznych; dyscyplina nauki teologiczne
Promotor:
ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
Recenzent I:
Ks. prof. dr hab. Władysław Nowak - recenzja...
Recenzent II:
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof.KUL - recenzja...

67. Dr Sylwia Mikołajczak

Temat rozprawy: Uczestnictwo we Mszy świętej w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie -streszczenie
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Recenzent I: Prof. dr hab. Helena Słotwińska - recenzja...
Recenzent II: Ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk - recenzja...

66. Dr Roman Kordonski

Temat rozprawy: Przeobrażenia obrzędowości żałobnej grekokatolickich mieszkańców Pokucia w XX wieku - streszczenie
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr hab. Jacek Kowalewski
Recenzent I: Ks. prof. dr hab. Jan Perszon - recenzja...
Recenzent II: Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL - recenzja...

2 0 1 8

65. Ks. dr Roman Jan Płaczek

Temat rozprawy: Katechizacja w archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1945-1990 - streszczenie
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: prof. zw.dr hab. Anna Zellma
Promotor pomocniczy: ks. dr Wojsław Czupryński
Recenzent I: S. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL - recenzja...
Recenzent II: Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO - recenzja...

64. Dr Ilona Szarejko

Temat rozprawy: Metody i formy aktywizujące młodzież licealną w toku lekcji religii. Studium teoretyczno-empiryczne -streszczenie
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: prof. zw. dr hab. Anna Zellma
Recenzent I: Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński - recenzja...
Recenzent II: Ks. prof.dr hab. Jan Szpet: - recenzja...

63. Dr Anna Rondomańska

Temat rozprawy: Kerygmatyczna koncepcja teologii według ks. Wincentego Granata - streszczenie
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Maria Piechocka-Kłos
Recenzent I: Dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW - recenzja...
Recenzent II: Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL - recenzja...

62. Dr Marta Joanna Lik

Temat rozprawy: Szkolne lekcje religii w opinii uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych Olsztyna
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Recenzent I: Prof. dr hab. Helena Słotwińska
Recenzent II:  Dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM

61. Dr Tomasz Łukasz Wojnowski

Temat rozprawy: Małżeństwo mieszane w świetle przepisów prawnych i liturgicznych Kościołów chrześcijańskich w Polsce po Soborze Watykańskim II
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
Recenzent I: Ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII
Recenzent II: Ks. dr hab.Lucjan Świto, prof. UWM

2 0 1 7

60. Ks. dr Tomasz Garwoliński

Temat rozprawy: Dawna książka w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum"
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
Recenzent I: O. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap
Recenzent II: Ks. dr hab. Henryk Olszar

59. Ks. dr Edward Sito

Temat rozprawy: Specyfika głoszenia Ewangelii w kontekście kultury Południowego Togo na przykładzie interpretacji perykopy o kobiecie cudzołożnej (J 7,53-8,11)
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM

Recenzent I: Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
Recenzent II: Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

58. Ks. dr Zbigniew Chmielewski

Temat rozprawy: Integralny rozwój żołnierza w nauczaniu pasterskim Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego (2004-2010)
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW

Recenzent I: Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
Recenzent II: Ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW

57. Dr Milena Maria Mróz

Temat rozprawy: Wpływ zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na religijność młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM

Recenzent I: Dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
Recenzent II: Dr hab. Beata Balicka

56. Dr Danuta Agnieszka Święcka

Temat rozprawy: Dzieje procesu beatyfikacyjnego (1925-2007) sługi Bożego Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: S. dr hab. Jadwiga Kalinowska

Recenzent I: Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
Recenzent II: O. dr hab. Stanisław Cieślak, prof. Ign

55. Ks. dr Łukasz Robert Garbacki

Temat rozprawy: Reinterpretacja Księgi Jeremiasza w Apokalipsie św. Jana
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Recenzent I: Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki
Recenzent II: Ks. dr hab. Paweł Podeszwa, prof. UAM

54. Ks. dr Józef Korneliusz Trzebuniak

Temat rozprawy: Uczestnictwo w boskim Logosie według greckich Ojców Kościoła II wieku
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. dr hab. Leszek Misiarczyki, prof. UKSW

Recenzent I: Ks. prof. dr hab. Norbert Widok
Recenzent II: O. dr hab. Mieczysław Paczkowski, prof. UMK

 

53. Dr Robert Andrzej Bryl

Temat rozprawy: Duszpasterstwo więzienne w Polsce w opinii kapelanów. Studium pastoralno-socjologiczne
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM

Recenzent I: Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Recenzent II: Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK

2 0 1 6

52. Dr Tomasz Czura

Temat rozprawy: Symbol Boga Ojca w świetle teologii historii Brunona Fortego
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Recenzent I: O. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, prof. UKSW
Recenzent II: ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM

51. Dr Katarzyna Tracewicz

Temat rozprawy: Media a religijność i moralność badanej młodzieży
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM
Recenzent I: Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ
Recenzent II: Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM

50. Ks. dr Waldemar Jakub Krzywiński

Temat rozprawy: Widzieć i wierzyć - przesłanie wizualnej sztuki wczesnochrześcijańskiej do współczesnej katechezy
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ
Recenzent I: Ks. prof. dr hab. Józef Stala
Recenzent II: Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM

2 0 1 5

49. Ks. dr Karol Sokołowski

Temat rozprawy: Teologiczne aspekty humanizmu chrześcijańskiego w nauczaniu Benedykta XVI
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Recenzent I: ks. dr hab. Grzegorz Barth
Recenzent II: ks. dr hab. Marek Żmudziński

48. Ks. dr Witold Hetner

Temat rozprawy: Udział katolików świeckich w życiu politycznym w Polsce w latach 1989-2004
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
Recenzent I: ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
Recenzent II: ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII

47. Dr Małgorzata Prusak

Temat rozprawy: Sprzeciw sumienia farmaceutów. Studium teologiczno-moralne
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM
Recenzent I: ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII
Recenzent II: bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL  SCJ


46. Dr Regina Buć

Temat rozprawy: Ucieczki nieletnich z domów rodzinnych jako problem wychowawczy na przykładzie Malborka
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Ryszard Hajduk, prof. UWM
Recenzent I: prof. dr hab. Krystian Wojaczek
Recenzent II: dr hab. Zdzisaław Aleksander, prof. UG

 

45. Dr Agnieszka Patrycja Witkowska

 • Temat rozprawy: Organizacja społeczeństw mezopotamskich i wczesnego Izraela w świetle zbiorów ich praw
 • Dziedzina: dziedzina nauk teologicznych
 • Data obrony: 21 stycznia 2015
 • Promotor: Bogdan Wiktor Matysiak, ks. dr hab.,prof. UWM
 • Recenzent I: Roman Krawczyk, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Paweł Adam Podeszwa, ks. dr hab.

2 0 1 4

44. Ks. dr Tadeusz Zadorożny

 • Temat rozprawy: Współczesny konserwatyzm amerykański jako wyraz uznania dla wartości fundamentalnych. Studium teologicznomoralne
 • Specjalność naukowa: Teologia moralna
 • Data obrony: 13 luty 2014
 • Promotor: Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Bortkiewicz Paweł, ks. prof. dr hab. (UAM)
 • Recenzent II: Ewertowski Stefan, ks. dr hab., prof. UWM

43. Dr Jacek Stasieło

 • Temat rozprawy: Parafia jako środowisko edukacji religijnej współczesnej młodzieży Olsztyna
 • Specjalność naukowa: Katechetyka
 • Data obrony: 14 stycznia 2014
 • Promotor: Duksa Piotr, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Bagrowicz Jerzy, ks. prof. dr hab. (UMK)
 • Recenzent II: Misiaszek Kazimierz, ks. prof. dr hab. (UKSW)

2 0 1 3

42. Dr Magdalena Lemecha

 • Temat rozprawy: Obrzędy przejścia we współczesnej Japonii
 • Specjalność naukowa: Teologia religii
 • Data obrony: 19 grudnia 2013
 • Promotor: Pawlik Jacek Jan, ks. dr hab., prof. UWM
 • Recenzent I: Różański Jarosław, ks. dr hab., prof. UKSW
 • Recenzent II: Kupisiński Zdzisław, ks. dr hab., prof. KUL

41. Ks. dr Zbigniew Pisiałek

 • Temat rozprawy: Duchowość ojca Bernarda Kryszkiewicza w świetle charyzmatu Zgromadzenia Męki Pańskiej
 • Specjalność naukowa: Teologia moralna
 • Data obrony: 22 maja 2013
 • Promotor: Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Wiszowaty Edward, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Chmielewski Marek, ks. dr hab. prof. KUL

40. Ks. dr Andrzej Mikucki

 • Temat rozprawy: Posługa charytatywno-wychowawcza Caritas Diecezji Łomżyńskiej w latach 1990 -2011
 • Specjalność naukowa: Historia Kościoła
 • Data obrony: 24 kwietnia 2013
 • Promotor: Strękowski Stanisław, ks. dr hab.
 • Recenzent I: Wiśniewski Jan, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Naumowicz Józef, ks. prof. dr hab.

39. S. dr Teresa Majerczyk

 • Temat rozprawy: Edukacja religijna dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście wybranych koncepcji pedagogicznych
 • Specjalność naukowa: Katechetyka
 • Data obrony: 30 stycznia 2013
 • Promotor: Zellma Anna, dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Duksa Piotr, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Kostorz Jerzy, ks. dr hab. prof. UO

2 0 1 2

38. Dr Marta Kazimiera Klimczak

 • Temat rozprawy: Uzależnienie młodzieży od Internetu jako problem wychowawczy i moralny
 • Specjalność naukowa: Katechetyka
 • Data obrony: 22 listopada 2012
 • Promotor: Duksa Piotr, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Rozen Barbara, dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Osewska Elżbieta, dr hab. prof. UKSW

37. Ks. dr Mariusz Klimkowski

 • Temat rozprawy: Katechizacja w Diecezji Elbląskiej w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych
 • Specjalność naukowa: Katechetyka
 • Data obrony: 2 kwietnia 2012
 • Promotor: Duksa Piotr, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Zellma Anna, dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Dziekoński Stanisław, ks. dr hab. prof. UKSW

36. Dr Joanna Rońda

 • Temat rozprawy: Zagadnienie miłości samego siebie w refleksji teologiczno-moralnej
 • Specjalność naukowa: Teologia moralna
 • Data obrony: 5 marca 2012
 • Promotor: Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab.
 • Recenzent II: Derdziuk Andrzej, prof. dr hab. OFMCap

35. Ks. dr Krzysztof Drews

 • Temat rozprawy: Duszpasterska posługa Kościoła w Polsce w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny
 • Specjalność naukowa: Teologia pastoralna
 • Data obrony: 23 lutego 2012
 • Promotor: Misiaszek Antoni, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Hajduk Ryszard, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Bramorski Jacek, ks. dr hab. prof. AM

2 0 1 1

34. Dr Katarzyna Kiejdo

 • Temat rozprawy: Księga Daniela jako przykład hellenistycznych wpływów na kulturę Izraela
 • Specjalność naukowa: Teologia biblijna
 • Data obrony: 19 grudnia 2011
 • Promotor: Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
 • Recenzent I: Krawczyk Roman, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Parchem Marek, ks. dr hab. prof. UKSW

33. Dr Krzysztof Guzek

 • Temat rozprawy: Tygodnik Gość Niedzielny z lat 1989-2007 o kryzysie religijno-moralnym współczesnej kultury europejskiej
 • Specjalność naukowa: Teologia kultury
 • Data obrony: 24 listopada 2011
 • Promotor: Bafia Stanisław, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Machinek Marian, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Zwoliński Andrzej, ks. prof. dr hab. (UPJPII)

32. Dr Marian Pułtuski

 • Temat rozprawy: Dialog międzyreligijny w nauczaniu Benedykta XVI
 • Specjalność naukowa: Ekumenizm
 • Data obrony: 4 listopada 2011
 • Promotor: Nowak Władysław, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Misiaszek Antoni, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Sakowicz Eugeniusz, prof. dr hab. (UKSW)

31. Ks. dr Andriy Oliynyk

 • Temat rozprawy: Interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana Chryzostoma w pismach Antonyego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki prawosławnej
 • Specjalność naukowa: Teologia pastoralna
 • Data obrony: 13 czerwca 2011
 • Promotor: Hajduk Ryszard, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Nowak Władysław, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Nowakowski Przemysław, ks. dr hab. (UPJPII)

2 0 1 0

30. Ks. dr Zdzisław Kunicki

 • Temat rozprawy: Elementy religijno-teologiczne w dekonstrukcjonizmie Jacquesa Derridy
 • Specjalność naukowa: Teologia moralna
 • Data obrony: 27 października 2010
 • Promotor: Machinek Marian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Bafia Stanisław, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Drożdź Alojzy, ks. prof. dr hab. 

29. Dr Bogumił Dziedziul

 • Temat rozprawy: Wróżbiarstwo jako przejaw neopogaństwa. Studium teologiczno-moralne
 • Specjalność naukowa: Teologia pastoralna
 • Data obrony: 7 maja 2010
 • Promotor: Misiaszek Antoni, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Wiszowaty Edward, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Bramorski Jacek, ks. dr hab. UM Gdańsk

2 0 0 9

28. Dr Mirosław Kuczkowski

 • Temat rozprawy: Działalność III Zakonu św. Franciszka z Asyżu na ziemiach polskich w latach 1918-1939 w świetle czasopism tercjarskich
 • Specjalność naukowa: Historia Kościoła
 • Data obrony: 6 października 2009
 • Promotor: Wiśniewski Jan, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Rogowski Cyprian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Prejs Roland, ks. prof. dr hab. (KUL)

27. Ks. dr Piotr Wiśniewski

 • Temat rozprawy: Wkład Księdza Profesora Piotra Poręby w rozwój katechetyki w Polsce
 • Specjalność naukowa: Katechetyka
 • Data obrony: 22 czerwca 2009
 • Promotor: Duksa Piotr, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Rogowski Cyprian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Słotwińska Helena, prof. dr hab. (KUL)

26. Dr Beata Chlewicka

 • Temat rozprawy: Teoria i praktyka pedagogiczno religijna Janusza Korczaka w kontekście współczesnych wyzwań
 • Specjalność naukowa: Katechetyka
 • Data obrony: 6 marca 2009
 • Promotor: Rogowski Cyprian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Duksa Piotr, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Tarnowski Janusz, ks. prof. dr hab. (UKSW)

25. Dr Justyna Milas

 • Temat rozprawy: Rozwój uroczystego nauczania Soboru Watykańskiego II o rzeczywistościach ziemskich w zwyczajnym nauczaniu encyklik Jana Pawła II
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 23 stycznia 2009
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Wiszowaty Edward, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Lewandowski Jerzy, ks. prof. dr hab. (UKSW)

24. Dr Beata Domalewska

 • Temat rozprawy: Potrydencka demologia Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 21 stycznia 2009
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Hajduk Ryszard, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Łukaszuk Tadeusz, ks. prof. dr hab. (PAT)

2 0 0 8

23. Ks. dr Antoni Karaś

 • Temat rozprawy: Antropologiczne podstawy teologii moralnej Bernarda Haringena i ich implikacje
 • Specjalność naukowa: Teologia kultury
 • Data obrony: 8 maja 2008
 • Promotor: Bafia Stanisław, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Machinek Marian, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Dec Ignacy, bp prof. dr hab. PWT

22. Ks. dr Daniel Knapiński

 • Temat rozprawy: Próby samobójcze jako problem duszpasterski. Studium socjologiczno-pastoralne
 • Specjalność naukowa: Teologia pastoralna
 • Data obrony: 17 kwietnia 2008
 • Promotor: Misiaszek Antoni, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Wesoły Waldemar, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Narecki Zbigniew, ks. dr hab. (KUL)

21. S. dr Barbara Wójcik

 • Temat rozprawy: Charyzmat i łaska w życiu, dziele i pismach błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 10 kwietnia 2008
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Hajduk Ryszard, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Nowak Antoni, ks. dr hab. prof. KUL

2 0 0 7

20. Dr Bogdana Tokarska

 • Temat rozprawy: Cierpienie w nauczaniu i życiu Jana Pawła II
 • Specjalność naukowa: Teologia moralna
 • Data obrony: 22 listopada 2007
 • Promotor: Rogalewski Tadeusz, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Machinek Marian, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Graczyk Marian, ks. prof. dr hab. (UKSW)

19. Dr Marta Kowalczyk

 • Temat rozprawy: Życie i myśl religijna św. Mechtyldy von Hackeborn
 • Specjalność naukowa: Teologia pastoralna
 • Data obrony: 8 listopada 2007
 • Promotor: Wiszowaty Edward, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent I: Hajduk Ryszard, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Lewandowski Jerzy, ks. prof. dr hab. (UKSW)

18. Dr Janina Druszcz

 • Temat rozprawy: Świętość Matki w hagiografii, nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 20 czerwca 2007
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Wiszowaty Edward, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Kulisz Józef, ks. prof. dr hab. (UKSW)

17. Ks. dr Kazimierz Gergont

 • Temat rozprawy: Działalność edukacyjno-religijna Kościoła Katolickiego w Ghanie w latach 1957-2005. Studium pedagogicznoreligijne
 • Specjalność naukowa: Katechetyka
 • Data obrony: 25 stycznia 2007
 • Promotor: Rogowski Cyprian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Wesoły Waldemar, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Bagrowicz Jerzy, ks. prof. dr hab. (UMK)

2 0 0 6

16. Ks. dr Roman Laskowski

 • Temat rozprawy: Nauka o usprawiedliwieniu w sakramentologii „Katechizmu Rzymskiego” (1566) i Katechizmu Kościoła Katolickiego (1992)
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 1 grudnia 2006
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Hajduk Ryszard, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Rychlicki Czesław, ks. prof. dr hab. (UMK)

15. Dr Artur Szymczyk

 • Temat rozprawy: Dogma, Ethos, Koinonia, Mysterion, Askesis Komunikatach Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski z lat 1945-2000
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 22 czerwca 2006
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Wojciechowski Michał, prof. dr hab.
 • Recenzent II: Lewandowski Jerzy, ks. prof. dr hab. (UKSW)

14. Ks. dr Marek Proszek

 • Temat rozprawy: Rozwój pneumatologii od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II. Studium historyczno-dogmatyczne
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 9 marca 2006
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Nowak Władysław, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Czaja Andrzej, ks. dr hab. (PAT)

13. Dr Anna Kołakowska

 • Temat rozprawy: Miejsce liturgii w życiu chrześcijanina w ujęciu Księdza Biskupa Wacława Świerżawskiego
 • Specjalność naukowa: Liturgika
 • Data obrony: 23 lutego 2006
 • Promotor: Nowak Władysław, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Hajduk Ryszard, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Koperek Stefan, ks. prof. dr hab. (PAT)

12. Ks. dr Zenon Ogórek

 • Temat rozprawy: Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Diecezji Warmińskiej
 • Specjalność naukowa: Liturgika
 • Data obrony: 19 stycznia 2006
 • Promotor: Nowak Władysław, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Hajduk Ryszard, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Nadolski Bogusław, ks. prof. dr hab. (UKSW)

11. Dr Elżbieta Andrasz

 • Temat rozprawy: Polska mariologia hagiograficzna. Studium historyczno-dogmatyczne
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 12 stycznia 2006
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Rogalewski Tadeusz, ks. dr hab. prof.UWM
 • Recenzent II: Mazurkiewicz Roman, dr hab. (PAT)

2 0 0 5

10. Dr Iwona Lipka

 • Temat rozprawy: Rozwój soteriologicznej pneumatologii Soboru Watykańskiego II w zwyczajnym nauczaniu Papieża Jana Pawła II. Studium historyczno-dogmatyczne
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 13 stycznia 2005
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Rogalewski Tadeusz, ks. dr hab. prof.UWM
 • Recenzent II: Kijas Zdzisław, ks. prof. dr hab. (PAT)

2 0 0 4

9. Ks. dr Eugeniusz Bartusik

 • Temat rozprawy: Małżeństwo mieszane jako konsekracja jedności osób w świetle Magisterium Kościoła i duszpasterskiej praktyki
 • Specjalność naukowa: Ekumenizm
 • Data obrony: 3 czerwca 2004
 • Promotor: Nowak Władysław, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Wiszowaty Edward, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Karski Karol, prof. dr hab. (CHAT)

8. Dr Ewa Zarębska

 • Temat rozprawy: Świętość kobiety w nauczaniu Jana Pawła II a współczesne ruchy feministyczne w Polsce
 • Specjalność naukowa: Teologia pastoralna
 • Data obrony: 8 stycznia 2004
 • Promotor: Misiaszek Antoni, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Nowak Władysław, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Ciosek Mieczysław, dr hab. prof. UG

2 0 0 3

7. Dr Elżbieta Okulewicz

 • Temat rozprawy: Miłosierdzie w wierze i czynie XX wieku. Studium historyczno-dogmatyczne
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 11 grudnia 2003
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Hajduk Ryszard, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Kulisz Józef, ks. prof. dr hab. (UKSW)

6. Ks. dr Ireneusz Ropiak

 • Temat rozprawy: Kult Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej
 • Specjalność naukowa: Liturgika
 • Data obrony: 23 stycznia 2003
 • Promotor: Nowak Władysław, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Rogalewski Tadeusz, ks. dr hab. prof.UWM
 • Recenzent II: Durak Antoni, ks. prof. dr hab. (UKSW)

2 0 0 2

5. Dr Bożena Szczurek

 • Temat rozprawy: Główne formy pobożności polskich zgromadzeń franciszkańskich
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 11 grudnia 2002
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Nowak Władysław, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Nowak Antoni, ks. dr hab. prof. KUL

4. Dr Ewelina Weber:

 • Temat rozprawy: Źródła patrystyczne teologii Stanisława Hozjusza
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 25 kwietnia 2002
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Wojtyska Damian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Drączkowski Franciszek, ks. prof. dr hab. (KUL)

3. Dr Barbara Świniarska:

 • Temat rozprawy: Pismo święte w Sakramentologii Katechizmu Rzymskiego (1566) i Katechizmu Kościoła Katolickiego (1992)
 • Specjalność naukowa: Teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 24 stycznia 2002
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Rogowski Cyprian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent II: Bokwa Ignacy, ks. dr hab. prof. UKSW

2 0 0 1

2. Dr Teresa Feszczyn:

 • Temat rozprawy: Raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta „Człowiek i jego środowisko” a teologia ekologiczna
 • Specjalność naukowa: Teologia kultury
 • Data obrony: 26 czerwca 2001
 • Promotor: Borzyszkowski Marian, ks. prof. dr hab.
 • Recenzent I: Machinek Marian, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Zięba Stanisław, ks. dr hab. prof. KUL

2 0 0 0

1. Dr Anna Leniec:

 • Temat rozprawy: Soteriologia Soboru Watykańskiego II w Encyklikach Jana Pawła II. Studium historyczno-dogmatyczne
 • Specjalność naukowa: teologia dogmatyczna
 • Data obrony: 14 lutego 2000
 • Promotor: Wojtkowski Julian, bp prof. dr hab.
 • Recenzent I: Rogalewski Tadeusz, ks. dr hab. prof. UWM
 • Recenzent II: Bokwa Ignacy, ks. dr hab. prof. UKSW