Wszczęte przewody doktorskie

Mgr Helena Kuczyńska
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Heleny Kuczyńskiej

Temat pracy doktorskiej: Duchowość pustelnicza jako źródło formacji laikatu w świetle tradycji Kościoła - streszczenie
Obszar wiedzy: dziedzina nauk teologicznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM - opinia
Promotor pomocniczy: ks. dr Hubert Tryk
Recenzent I: ks.bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski - recenzja
Recenzent II: ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII - recenzja
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 marca 2019 r.

Ks. mgr Mariusz Jackowski
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej ks. mgra Mariusza Jackowskiego

Temat rozprawy: Religijny i teologiczno-moralny wymiar idei igrzysk olimpijskich - streszczenie
Obszar wiedzy: dziedzina nauk teologicznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek - opinia
Recenzent I: ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat - recenzja
Recenzent II: ks. dr hab. Antoni Piotr Jucewicz- recenzja
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 czerwca 2010 r.

Ks. mgr Łukasz Bartosz Łukaszewicz

Temat rozprawy: Organizacja struktur diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w posłudze biskupa Ignacego Jeża. Aspekt Historyczno-prawny - streszczenie
Obszar wiedzy: dziedzina nauk teologicznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Lucjan Świto- opinia
Recenzent I: o.prof. dr hab. Wiesław Stanisław Bar -recenzja
Recenzent II: ks. prof. dr hab. Józef Mirosław Budniak - recenzja
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 grudnia 2018 r.

Mgr Magdalena Świtalska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Świtalskiej
Temat pracy doktorskiej: Prawo do tożsamości dziecka adoptowanego z "okna życia" w świetle dokumentów Komitetu Praw Dziecka a nauczanie Jana Pawła II - streszczenie

Obszar wiedzy: dziedzina nauk teologicznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM - opinia
Promotor pomocniczy: ks.dr Zdzisław Kieliszek
Recenzent I: ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek - recenzja
Recenzent II: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL - recenzja
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 marca 2019 r.

Ks. mgr Piotr Marek Babski

Temat rozprawy: Rozwój nauczania Kościoła na temat wojny w kontekście teorii wojny przewencyjnej
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych

Promotor: Ks. dr hab. Antoni Jucewicz
Promotor pomocniczy: ks. dr Jan Guzowski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Ks. dr Zbigniew Kulesz

Temat rozprawy: Troska o ubogich jako argument wiarygodności Kościoła w programach duszpasterskich Episkopatu Polski (1989-2019)
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych

Promotor: Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Mgr Grzegorz Wiesław Ćwikliński

Temat rozprawy: Cmentarze rzymskokatolickie w prawie kanonicznym i prawie polskim
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych

Promotor: Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
Promotor pomocniczy: ks. dr Zdzisław Kieliszek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Mgr Zofia Eleonora Szon

Temat pracy doktorskiej: Działalność i repertuar rzymskokatolickich chórów parafialnych w Olsztynie w cyklu roku kościelnego w latach 1945-2018
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM;
Promotor pomocniczy: ks.dr Wojsław Czupryński
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 marca 2019 r.

Mgr Mateusz Rutynowski

Temat rozprawy: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana jako przykład realizacji apostolstwa świeckich
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
Promotor pomocniczy: ks. dr Hubert Tryk
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 lutego 2019 r.

Ks. mgr Dariusz Polak

Temat rozprawy: Przypowieść o zaproszonych na ucztę (Mt 22,1-14; Łk 14,15-24) i jej zastosowanie w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium biblijno-teologiczne
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr Maria Piechocka-Kłos
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 lutego 2019 r.

Mgr Jarosław Michalczuk

Temat rozprawy: Model rodziny katolika zaangażowanego w duszpasterstwo parafialne na przykładzie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, akolitów i ich małżonek w archidiecezji warmińskiej
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
Promotor pomocniczy: ks. dr Wojsław Czupryński
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 grudnia 2018 r.

O. mgr Tomasz Bujarski

Temat rozprawy: Doskonałość chrześcijańska w realizacji ideału monastycznego według  o. Piotra Rostworowskiego OSB/EC
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Promotor pomocniczy: ks. dr Antoni Jucewicz
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 grudnia 2018 r.

Ks. mgr lic. Andrzej Mamajek

Temat rozprawy: Uobecnienie kerygmatu w praktyce Drogi Neokatechumenalnej. Studium pastroalnoteologiczne
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
Promotor pomocniczy: ks. dr Hubert Tryk
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 8 czerwca 2017 r.

Ks. mgr Paweł Zięba

Temat rozprawy: Caritas w Polsce wobec nowych form ubóstwa. Stuium pastoralne
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
Promotor pomocniczy: ks. dr Hubert Tryk
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 8 czerwca 2017 r.

Ks. mgr Piotr Szczygielski

Temat rozprawy: Kapłan - ekspert od spraw duchowych. Henriego J.M. Nouwena koncepcja duszpasterstwa
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk
Promotor pomocniczy: ks. dr Michał Klementowicz (KUL)
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 27 kwietnia 2017 r.

Mgr Magdalena Lipińska

Temat rozprawy: Kobiecość jako przedmiot sporu we współczesnym dyskursie antropologicznym. Studium teologiczno-moralne
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Promotor pomocniczy: ks. dr Antoni Jucewicz
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 27 kwietnia 2017 r.

 

Ks. mgr Juliusz Krawiecki

Temat rozprawy: Tożsamość religijna młodzieży greckokatolickiej w świetle badań w Górowie Iławeckim i Horodku w latach 2014-2016
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Promotor: ks. dr hab. Marek Żmudziński
Promotor pomocniczy: ks. dr Paweł Rabczyński
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 grudnia 2016 r.

 

Mgr Alina Niezgoda

Temat rozprawy: Sumienie jako wewnętrzny autorytet w teologicznej refleksji Kardynała Johna Henry´ego Newmana.
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25 wrzesień 2013 r.

Ks. mgr Heribertus Florianus Wea

Temat rozprawy: Tożsamość etniczna w pobożności ludowej mieszkańców archidiecezji Ende (Indonezja)
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.

Mgr Elżbieta Parciak

Temat rozprawy: Godność człowieka w pismach i działalności Lidii Czukowskiej (1907-1996)
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.

Ks. mgr Ryszard Andrukiewicz

Temat rozprawy: Rola słowa Bożego w teologiczno-pastoralnej koncepcji Ruchu Światło-Życie
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 kwietnia 2013 r.

Ks. mgr Zdzisław Milewicz

Temat rozprawy: Judeochrześcijańskie uwarunkowania rozumienia królestwa Bożego w przypowieściach Jezusa w ujęciu Ewangelii św. Mateusza
Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk teologicznych
Dyscyplina naukowa: teologia
Promotor: ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 kwietnia 2013 r.

 

Mgr Olaf Szczypiński

Temat rozprawy: Racjonalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu Josepha Ratzingera
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 października 2012 r.

Mgr Małgorzata Piekarska

Temat rozprawy: Wiek podeszły jako zadanie moralne w nauczaniu Magisterium Kościoła 1978-2012
Specjalność: teologia moralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 czerwca 2012 r.

Mgr Roman Tsybulkin

Temat rozprawy: Osoba ludzka w twórczości Mikołaja Bierdiajewa
Specjalność: teologia moralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 kwietnia 2012 r.

Mgr Maria Grąglewska

Temat rozprawy: Permanentna edukacja dorosłych a budowanie społeczeństwa demokratycznego we współczesnej rzeczywistości polskiej
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 lutego 2012 r.

Mgr Magdalena Jolak

Temat rozprawy: Proces zdobywania Kanaanu i osiedlania się w nim według Księgi Jozuego. Między fikcją a prawdą historyczną
Specjalność: teologia biblijna
Promotor: ks. dr hab. Bogdan W. Matysiak, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 czerwca 2011 r.

Ks. mgr Rafał Chwałkowski SDS

Temat rozprawy: Wzory osobowe młodzieży w opinii wybranych grup respondentów
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 9 czerwca 2011 r.

Mgr Bartosz Pfeiffer

Temat rozprawy: Zasoby internetowe portali ewangelizacyjnych jako propozycja katechezy dorosłych w Polsce
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 maja 2011 r.

Mgr Krzysztof Hanuszewski

Temat rozprawy: Uwarunkowania aktywnego modelu życia w podeszłym wieku
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 maja 2011 r.

Mgr Iwona Spałek

Temat rozprawy: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie 1949 - 2009
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 maja 2011 r.

Mgr Anna Kulczycka

Temat rozprawy: Koncepcja szkolnego nauczania religii w czasopiśmie "Katecheta" z lat 1990-2010
Specjalność: katechetyka
Promotor: dr hab. Anna Zellma, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 7 kwietnia 2011 r.

Mgr Jacek Milewski

Temat rozprawy: Znaczenie nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski - w powstaniu ruchu społecznego NSZZ Solidarność w Gdańsku 1980 r.
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 stycznia 2011 r.

Ks. mgr Sławomir Skoblik

Temat rozprawy: Ks. Henryk Jankowski (1936-2010) jako duszpasterz ludzi pracy w Kościele Gdańskim
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 grudnia 2010 r.

Ks. mgr Piotr Libiszewski

Temat rozprawy: Zagadnienia pastoralne w listach pasterskich biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka w latach 1971-1984
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 listopada 2010 r.

Mgr Mariusz Obarzanek

Temat rozprawy: Działalność dr. Eugeniusza Myczki w powojennej historii diecezji gdańskiej
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 czerwca 2010 r.

Mgr Paweł Kołodziejek

Temat rozprawy: Radykalizm ewangeliczny a postawy fundamentalistyczne. Studium teologiczno-moralne
Specjalność: teologia moralna
Promotor: ks. dr hab. Marian Machinek, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 czerwca 2010 r.

Mgr Monika Kordowska

Temat rozprawy: Zabobony w życiu religijnym współczesnych katolików. Studium pastoralno-socjologiczne
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. dr hab. Ryszard Hajduk, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 20 maja 2010 r.

Mgr Michał Kruger

Temat rozprawy: Motywowanie młodzieży do uczenia się religii
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 kwietnia 2010 r.

Mgr Wiesław Paradowski

Temat rozprawy: Ikona Matki Pana w maryjnej pobożności ludowej Diecezji Elbląskiej
Specjalność: liturgika
Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 22 kwietnia 2010 r.

Mgr Tomasz Lalak

Temat rozprawy: Wkład duchowieństwa zakonnego w życie i działalność Diecezji Warmińskiej w latach 1945-1992
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 18 marca 2010 r.

Mgr Joanna Ewa Liedtke

Temat rozprawy: Udział duchowieństwa zakonnego w życiu i działalności Diecezji Chełmińskiej 1945-1992
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 21 stycznia 2010 r.

Mgr Andrzej Łabuda

Temat rozprawy: Bernard Łubieński CSsR (1846-1933) jako kontynuator alfosjańskiej tradycji kaznodziejskiej w Zgromadzeniu Najświętszego Odkupiciela
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. dr hab. Ryszard Hajduk, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 10 grudnia 2009 r.

Mgr Sylwia Wieliczko

Temat rozprawy: Wizja człowieka w ujęciu M. A. Krąpca i J. Tischnera
Specjalność: teologia kultury
Promotor: ks. dr hab. Stanisław Bafia, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 września 2009 r.

Ks. mgr Mariusz Rybicki

Temat rozprawy: Sport jako czynnik animujący proces wychowania i formacji religijnej współczesnej młodzieży
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 czerwca 2009 r.

Mgr Piotr Chojnowski

Temat rozprawy: Zastosowanie technologii informatycznych we współczesnym duszpasterstwie parafialnym
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 czerwca 2009 r.

Ks. mgr Krzysztof Karolewski

Temat rozprawy: Zagadnienia pastoralne i społeczne w listach pasterskich Księdza Arcybiskupa Tadeusza Kondrasiewicza w Moskwie w latach 1991-2007
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 4 czerwca 2009 r.

Mgr Magdalena Kesler

Temat rozprawy: Edukacja religijno-moralna dzieci w kontekście zachodzących przemian społeczno-kulturowych
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 4 czerwca 2009 r.

Mgr Karolina Orzoł

Temat rozprawy: Strategie edukacyjno-religijne wobec mobbingu w szkole. Studium teoretyczno-empiryczne
Specjalność: katechetyka
Promotor: P.dr hab. Anna Zellma
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 4 czerwca 2009 r.

Mgr Joanna Smyk

Temat rozprawy: Konflikty w rodzinie i ich rozwiązywanie w opinii katechizowanych. Studium teoretyczno-empiryczne
Specjalność: katechetyka
Promotor: P.dr hab. Anna Zellma
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 7 maja 2009 r.

Mgr Beata Sliż

Temat rozprawy: Język teatru jako medium w procesie rozwoju młodzieży. Studium pedagogicznoreligijne
Specjalność: katechetyka
Promotor: ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 marca 2009 r.

Mgr Małgorzata Gieczewska

Temat rozprawy: Rozwój nauki Soboru Watykańskiego II o wierze w encyklikach Papieża Jana Pawła II
Specjalność: teologia dogmatyczna
Promotor: Ks. bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 lutego 2009 r.

Ks. mgr Krzysztof Witwicki

Temat rozprawy: Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Kościele Rzymskokatolickim na Białorusi
Specjalność: liturgika
Promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 19 lutego 2009 r.

S. mgr Ewa Kopicz

Temat rozprawy: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Diecezji i Metropolii Warmińskiej po Drugiej Wojnie Światowej (1945-2005)
Specjalność: historia Kościoła
Promotor: S. dr hab. Ambrozja Kalinowska, prof. UWM
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 grudnia 2008 r.

Mgr Joanna Skiba

Temat rozprawy: Myśl pastoralna Sługi Bożego Patriarchy Josyfa Kardynała Kobernyćkoho-Slipoho
Specjalność: teologia pastoralna
Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 października 2008 r.

Ks. mgr Krzysztof Sarzała

Temat rozprawy: Przymierze i serce. Problem recepcji prawa w nowym przymierzu w Księdze Jeremiasza.
Promotor: Prof. dr hab. Michał Wojciechowski
Specjalność: teologia biblijna
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 29 marca 2007 r.