Nowości wydawnicze

 

Tytuł: Św. Jakub Apostoł(Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna.
Autor: praca zbiorowa pod redakcją: K. Parzych-Blakiewicz, E.M. Mączka
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2019
Wydawca: Studio Poligrafii Komputerowej "SQL"

 


 

Tytuł: Teologia Objawień maryjnych w Gietrzwałdzie
Autor: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2019
Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Teologii
Stron: 137


 

Tytuł: CARITAS - SPES - FIDES. Encykliki Benedykta XVI i Franciszka jako źródło inspiracji pastoralnych
Autor: ks. Hubert Tryk, ks. Sławomir Ropiak, ks. Ryszard Hajduk CSsR
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2018
Wydawca: UWM
Stron: 117

 


 

Tytuł: Błogosławieni beatyfikowani przez Papieża Pawła VI
Autor: Jan Guzowski
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2018
Wydawca: SQL
Stron: 327


 

Tytuł: Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych
Autor: Anna ZellmaWojsław CzupryńskiHubert Tryk
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie
Format: 140x200
Stron: 138
Kolportaż: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/sklep/oferta/shop/85/1/teologia.html 


 

Tytuł: Łagodność pastoralna
Autor: Ryszard Hajduk CSsR
Miejsce i rok wydania: Kraków 2018
Wydawca: Homo Dei
Format: 140x200
Stron: 212
Kolportaż: Wydawnictwo Homo Dei: http://homodei.pl/


 

Tytuł: Dwie wersje Dziejów Apostolskich. Teksty standardowy i zachodni
Autor: Michał Wojciechowski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2018
Wydawca: Petrus
Format: 130x190
Stron: 175
Kolportaż:  http://www.wydawnictwopetrus.plTytuł: Twórcza codzienność mieszkańców Lome
Autor: Jacek Jan Pawlik
Rok wydania: 2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Format: A5
Stron: 354
cena: 63,00
Kolportaż: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/sklep/produkt-info/shop/69/1537/tworcza-codziennosc-mieszkancow-lome.html 


 

Tytuł: PREEWANGELIZACJA
Autor: Ryszard Hajduk CSsR
Rok wydania: 2017
Wydawca: Homo Dei
Format: A5
Stron: 256
cena: 29,00
Kolportaż: Wydawnictwo Homo Dei: http://homodei.pl/


 

 

Tytuł: BYĆ POLAKIEM NA LITWIE. SYTUACJA POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ DO WSPÓŁCZESNOŚCI
Autor: Danuta Kamilewicz - Rucińska
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 182

cena: 40,00

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl


 

Tytuł: FUNKCJE KOBIET W EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JAN
Autor: Aleksandra Nalewaj
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 235

cena: 30,00

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl 


 

Tytuł: PODNIEŚCIE GŁOS I ŚPIEWAJCIE… (Syr 39,14). Księga Pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Bogdanowi Wiktorowi Matysiakowi profesorowi UWM w 35-lecie święceń kapłańskich i 65 lecie urodzin
Autor: praca zbiorowa pod red. ks. Marka Karczewskiego, Sylwii Mikołajczak i Janusza Rucińskiego

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 231

cena: 30,00

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl


 

Tytuł: VERITATEM REVELARE. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Stefanowi Ewertowskiemu profesorowi UWM w 40-lecie święceń kapłańskich i 65 lecie urodzin
Autor: praca zbiorowa pod red. ks. Marka Karczewskiego, Sylwii Mikołajczak i Janusza Rucińskiego

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 295

cena: 45,00

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

 


Tytuł: Poznać aby Zrozumieć- Misyjny Wymiar Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. dr. hab. Jackowi Janowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65. rocznicy urodzin 40. lat kapłaństwa 30-lecia pracy naukowej

Autor: praca zbiorowa pod red. Barbary Rozen, Romana Kordonskiegp

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 511

cena: 50,00

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl


 

 

 

Tytuł: Święci kanonizowanie przez Papieża Pawła VI
Autor: ks. Jan Guzowski
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
Format: B5
Stron: 245
Kolportaż: Warmińskie Wydawnictwo DiecezjalneCena: -Tytuł: Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora
Autor: Karol Jasiński
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017

Wydawca: Wydawnictwo UWM
Format: B5
Stron: 372
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl


 

Tytuł: O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy
Autor: Anna Zellma, Edward Wiszowaty
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2017
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Format: B5
Stron: 605.
Kolportaż: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie


 

 

Tytuł: ŚWIĘCI W WIERZE, TRADYCJI, LITERATURZE I SZTUCE INSPIRACJE DO BADAŃ HAGIOLOGICZNYCH
Autor: pod redakcją Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 325
cena: 18,00


 

Tytuł: PARAFIA pw. Św. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W PRĄTNICY. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ.
Autor: JANUSZ RUCIŃSKI
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 119
cena: 12,00


 

Tytuł: W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej
Autor: pod redakcją Katarzyna Parzych-Blakiewicz, ks. Jacek J. Pawlik, ks. Paweł Rabczyński, ks. Marek Żmudziński
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 515
cena: nakład wyczerpany


 


Tytuł: Zanurzeni w Chrystusa (Rz 6,3). Ochrzczeni kształtują nową rzeczywistość.
Autor: pod redakcją Aleksandry Nalewaj, Antoniego Jucewicza SVD
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 101
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: 12,00


 

Tytuł: Modlitwy Greckie Epoki Hellenistycznej
Autor: Michał Wojciechowski
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 163
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: 15,00


 

Tytuł: Słownik statystyczny języka hebrajskiego i aramejskiego Starego Testamentu.
Autor: Bogdan Wiktor Matysiak
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 253
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: 20,00


 

Tytuł: Wpływ zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na religijność młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie
Autor: Milena Maria Mróz
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2017
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 218
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: 20,00


 

Tytuł: Teologia Dialogu
Autor: Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 185
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: - 20,00


 

 

Tytuł: Wyposażenie świątyń Diecezji Pomezańskiej świdectwem pobożności wiernych ( XVII-XVIII)
Autor: ks. Jan Wiśniewski
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 535
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: - 35,00


 

  

Tytuł: Baranek w Apokalipsie św. Jana
Autor: ks. Marek Karczewski
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 106
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: - 15,00


 

 

Tytuł: Symbol Boga Ojca w świetle Teologii, Historii Brunona Fprtego
Autor: Tomasz Czura
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 200
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: - 20,00


 

 

Tytuł: Polisemia ciała

Autor: pod redakcją Jacek Jan Pawlik, Ewelina Marta Mączka
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie
Format: B5
Stron: 209
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: - 15,00


 

Tytuł: Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce- dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna
Autor: pod redakcją bp Jacek Jezierski,Katarzyna Parzych-Blakiewicz,ks. Paweł Rabczyński
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
Format: B5
Stron: 363
Kolportaż: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne
Cena: -


 

Tytuł: Miasto kreatywnych ludzi. Mieszkańcy Lomé w obliczu wzrastającego ubóstwa
Autor: Jacek Jan Pawlik
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie
Format: B5
Stron: 200
Kolportaż:
Cena: -


 

Tytuł: Ksiądz Antoni Jagłowski życie i działalność (1891-1974)
Autor: S. Ambrozja Jadwiga Kalinowska OSB
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 520
Kolportaż: S. Ambrozja Jadwiga Kalinowska OSB
Cena: 50Tytuł:  Musimy siać. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR ( 1938-2015 )
Autor: pod redakcją Mirosław Pawliszyn CSsR
Miejsce i rok: Kraków 2016
Wydawca: Wydawnictwo Homo Dei
Format: B5
Stron: 595
Kolportaż: Wydawnictwo Homo Dei; http://homodei.pl/nowosci.html [1]
Cena: 79,90


 

Tytuł: Pseudo-Cornutus Przegląd Greckich Poglądów Na Bogów (Epidrome)
Autor: Michał Wojciechowski
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 127
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: 20

 

 

Tytuł: Symbole religijne w przestrzeni publicznej. Studium problemu obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Autor: Roman Szewczyk
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 257
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: 20

 


Tytuł: Rodzicielstwo wymiar społeczno-prawny
Autor: pod redakcją ks. Lucjana Świto, MałgorzatyTomkiewicz
Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016
Wydawca: SQL
Format: B5
Stron: 287
Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl
Cena: 25

 

 

Tytuł: Pro Matrimonio Et Familia

Autor: pod redakcją ks. Jana Cymbały

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2016

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 187

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

Cena: 20

 


Tytuł: Media a religijność i moralność badanej młodzieży

Autor: Katarzyna Tracewicz

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 251

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

Cena: 20


 

 Tytuł: Naukowy a religijny obraz początku wszechświata i człowieka. Perspektywa dialogu

   Autor: Jacek Golibiak, Karol Jasiński, Wojciech Kotowicz

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 167

   Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

   Cena: 20 PLN

 


   Tytuł: Piękno jako problem teologiczny w świetle wybranych dzieł literackich

   Autor: Tomasz Czura

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 98

   Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

   Cena: 15 PLN

 


   

Tytuł: Misja Teologii w Uniwersytecie

Autor: ks. Marek Jodkowski, Aleksandra Nalewaj, Maria Piechocka-Kłos

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 271

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

 Cena: 40 PLN

 


   

Tytuł: Bibliografia nauczania Pawła VI część IV

Autor: ks. dr Jan Guzowski

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 183

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

Cena: 25


   

Tytuł: Bibliografia nauczania Pawła VI część III

Autor: ks. dr Jan Guzowski

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 393

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

Cena: 40


   

Tytuł: Bibliografia nauczania Pawła VI część II

Autor: ks. dr Jan Guzowski

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 431

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

Cena: 40 


   

Tytuł: Vivat Pomesania. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. prof. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu Dziejopisowi Pomezanii w 40-lecie święceń kapłańskich i 65 urodzin

Autor: ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM, ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, ks. dr hab. Marek Żmudziński

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 546

Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

Cena: 30

 


  

Tytuł: Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Prof. dr. hab. Stanisława Bafii CSsR

Redakcja: Mirosław Pawliszyn CSsR

Miejsce i rok wydania: Tuchów 2015

Wydawca: Poligrafia Redemptorystów

Format: -

Stron: 513

Kolportaż:  

Cena: -


 

Tytuł: Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekty etyczne, teologiczne i prawne

Autor: Małgorzata Prusak

Miejsce i rok wydania: Kraków 2015

Wydawca: Wydawnictwo św. Stanisław

Format: 145x204

Stron: 445

Kolportaż:  Księgarnia - Stanisław

Cena: 29,90


 

   

Tytuł: Teolog o ekonomii

Autor: Michał Wojciechowski

Miejsce i rok wydania: Kraków 2015

Wydawca: Petrus

Format: 130x190

Stron: 256

Kolportaż:  http://www.wydawnictwopetrus.pl

Cena: 29 


  

   Tytuł: Inskrypcje z Epidauru i inne greckie opisy uzdrowień

   Autor: Michał Wojciechowski

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 119

   Kolportaż:  www.fkwj.pl

   Cena: 22

  


  Tytuł: Christo et Ecclesiae. Patriae et Scientiae

   Redakcja: J. Guzowski

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 302

   Kolportaż:  Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

   Cena: 30

 


   Tytuł: Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce - wczoraj i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna

   Redakcja: J. Jezierski. K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2015

   Wydawca: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

   Format: B5

   Stron: 390

   Kolportaż:  www.wwd.enet.pl

   Cena: 40


   Tytuł: Bibliografia nauczania Pawła VI, część I

   Autor: ks. dr Jan Guzowski

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 152

   Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

   Cena: 15


    Tytuł: Credo - Skład Apostolski

   Autor: ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

   Miejsce i rok wydania: Siedlce 2014

   Wydawca: WDS

   Format: B5

   Stron: 148

   Kolportaż: www.wydawnictwo-unitas.pl

   Cena: 15


    Tytuł: Fav Matrimonii? Teoria i praktyka

   Redakcja: ks. dr hab. L. Świto, prof UWM, dr M. Tomkiewicz

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 262

   Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

   Cena: 25   Tytuł: Poczet biskupów pomezańskich (1243-1525)

   Autor: ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 127

   Kolportaż: 

   Cena: nakład wyczerpany


   Tytuł: Działalność charytatywna w Archidiecezji Warmińskiej w latach199-2009. Studium teologiczno-pastoralne

   Autor: ks. dr Hubert Tryk

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 197

   Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

   Cena: 25


   Tytuł: Wielokulturowość, religia - tolerancja

   Autor: ks. dr Karol Jasiński, Roman Kordonskyy

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 197

   Kolportaż: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.fkwj.pl

   Cena: 20


   Tytuł: Święty Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i   sztuce - dawniej i dziś

   Autor: red. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

   Wydawca: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

   Format: B5

   Stron: 315

   Kolportaż: zinamon.pl

   Cena: 30


   Tytuł: Języki lustrami kultury

   Redakcja: red. ks. dr Adam Bielinowicz

   Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

   Wydawca: SQL

   Format: B5

   Stron: 332

   Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl

   Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji: www.azymut.pl

   Cena: 30


   Tytuł: Biblia - źródło kultury

   Autor: ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

   Miejsce i rok wydania: Siedlce 2014

   Wydawca: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach

   Format: B5

   Stron: 296

   Kolportaż: 

   Sprzedaż hurtowa


   Tytuł: Czym są Ewangelie?

   Autor: prof. dra hab. Michał Wojciechowski

   Miejsce i rok wydania: Kraków 2014

   Wydawca: Wydawnictwo Petrus w Krakowie

   Format: B5

   Stron: 184

   Kolportaż: 


Tytuł: Teologia Pastoral

Autor: ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk

Miejsce i rok wydania: Boliwia 2014

Wydawca: Wydział Teologii Uniwersytetu św. Pawła w Cochabambie, w Boliwii

Format: B5

Stron: 187

Kolportaż: 

Sprzedaż hurtowa

 


Tytuł: Obecność nieobecności. Przyczynek do opisu doświadczenia śmierci.

Autor: Ks. dr Mirosław Pawliszyn CSsR

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 220

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl

Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena20


Tytuł: Jak przepowiadać dziś? Głoszenie Słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary

Redakcja: red. Stanisław Dyk, Wojsław Czupryński

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 142

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl

Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena: 14 zł


Tytuł: Mózg, umysł, dusza. Spór o adekwatną antropologię

Redakcja: red. Karol Jasiński, Zdzisław Kieliszek, Marian Machinek

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 259

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl

Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena: 25 zł


Tytuł: Obrzędy przejścia we współczesnej Japonii

Autor: Magdalena Lemecha

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 158

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl

Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena: 15 zł


Tytuł: Parafia jako środowisko edukacji religijnej współczesnej młodzieży Olsztyna

Autor: Jacek Stasieło

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2014

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 195

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl

Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena: 19 zł


Tytuł: Obrót majątkiem kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

Autor: Małgorzata Tomkiewicz

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 275

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl

Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena: 27 zł 


Tytuł: Za rodziną = z rodziną pod prąd

Autor: Michał Wojciechowski

Miejsce i rok wydania: Kraków 2013

Wydawca: Wydawnictwo PETRUS

Format: B5

Stron: 188

Kolportaż: http://www.wydawnictwopetrus.pl/

Cena: 29,90 zł


Tytuł: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna

Autor: red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

Format: B5

Stron: 267

Kolportaż: http://www.wwd.enet.pl/

Cena: 32 zł 


Tytuł: Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele Katolickim. Rozwój wybranych eklezjologicznych i soteriologicznych myśli Hozjusza w relacji osiągnięć teologii współczesnej

Autor: ks. Stanisław Kozakiewicz

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 306

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl

Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena: 30 zł


Tytuł: Królestwo zstępuje z niebios. Dzieje imperiów mezopotamskich w starożytności

Autor: Bogdan Wiktor Matysiak

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Format: B5

Stron: 154

Kolportaż: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/

Cena: 21 zł


Tytuł: Szatan w Apokalipsie św. Jana

Autor: Marek Karczewski

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Format: B5

Stron: 122

Kolportaż: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/

Cena: 20 zł


Tytuł: Zwiastowanie Pańskie (Łk 1,26-38) w przepowiadaniu homilijnym

Autor: Ks. Tomasz Szałanda

Miejsce i rok wydania: Siedlce 2013

Wydawca: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej "Unitas"

Format: A5

Stron: 256

Kolportaż: www.wydawnictwo-unitas.pl

Cena: 20 zł

 


Tytuł: Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narracyjnego

Autor: ks. Ryszard Hajduk

Miejsce i rok wydania: Kraków 2013

Wydawca: Wyd. Homo Dei

Format: B5

Stron: 280

Kolportaż: http://homodei.com.pl/

Cena: 29 zł


Tytuł: Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga Pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB

Autor: red. Marek Jodkowski

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Format: B5

Stron: 476

Kolportaż: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/

Cena: 30 zł


Tytuł: W służbie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny ks. kan. prał. dr. Wiesława Mikołaja Więcka

Autor: red. Adam Bielinowicz

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 374

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl
Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl 

  Cena: 30 zł


Tytuł: In persona Christi w służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. Rocznicę Urodzin

Autor: red. Edward Wiszowaty

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: SQL

Format: B5

Stron: 462

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl 
Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl
                        

Cena: 30 zł


Tytuł: Development of the Eve-Mary Antithesis since the Catechism Of The Council Of Trent until the Catechism Of The Catholic Church (1566-1992)

Autor: Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

Format: B5

Stron: 117

Kolportaż: www.ravelo.pl   


 

Tytuł: Bóg stał się dzieckiem. Objaśnienie Ewangelii dzieciństwa Jezusa

Autor: Michał Wojciechowski

Miejsce i rok wydania: Częstochowa 2013

Wydawca: Edycja Świętego Pawła

Format: B6

Stron: 169

Kolportaż: www.edycja.pl

Cena:
 24,95 zł


 

Tytuł: Apologia Kościoła Katolickiego w listach Episkopatu Polski 1945-1970

Autor: ks. Marek Żmudziński

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: Studio Poligrafii Komputerowej SQL

Format: B5
Stron:
 265

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl 
Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena:
 25 zł


Tytuł: Dom – rodzina - małżeństwo

Autor: ks. Jacek Jan Pawlik

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: Studio Poligrafii Komputerowej SQL

Format: B5

Stron: 116

Kolportaż: Księgarnia internetowa:  www.fkwj.pl    
Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena:
 20 zł


 

Tytuł: Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej (XVI-XVIII w.)

Autor: ks. Jan Wiśniewski

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: Studio Poligrafii Komputerowej SQL

Format: B5

Stron: 446
Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.pl 
Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena:
 40 zł


 Tytuł: Profesjonalny rozwój nauczyciela religii

Autor: Anna Zellma

Miejsce i rok wydania: Olsztyn 2013

Wydawca: Studio Poligrafii Komputerowej SQL

Format: B5

Stron: 358

Kolportaż: Księgarnia internetowa: www.fkwj.p
Sprzedaż hurtowa: Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw: www.azymut.pl

Cena:
 35 zł