Władze

Dziekan
prof. dr hab. inż. Adam Lipiński
adam.lipinski@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM
Prodziekan ds. rozwoju i współpracy
prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. zw.
dariusz.choszcz@uwm.edu.pl

zakres obowiązków
prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. zw.

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Jerzy Domański
jdom@uwm.edu.pl

zakres obowiązków


Spotkanie z Prodziekanem po ustaleniu terminu drogą mailową

dr inż. Jerzy Domański
Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Konrad Nowak
konrad.nowak@uwm.edu.pl

zakres obowiązków

Godziny przyjęć: poniedziałki 13.00-15.00, środy 12:00-14:00
pokój D107 (przy dziekanacie)
prodziekan ds. kaształcenia dr inż. Konrad Nowak