Rada Dziekańska

Skład Rady Dziekańskiej

prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – Przewodniczący
prof. dr. hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. zw. – Prodziekan ds. rozwoju i współpracy
dr inż. Jerzy Domański – Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Konrad Nowak – Prodziekan ds. kształcenia
prof. dr hab. inż. Marek Markowski, prof. zw. – Przewodniczący RND
prof. dr hab. inz Jerzy Napiórkowski – Kierownik KBEPiM
dr hab. inż. Cezary Senderowski, prof. UWM – Kierownik KTMiM
dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof UWM - Kierownik KEEEiA
dr hab. inż. Sławomir Wierzbicki, prof. UWM - Kierownik KMiETI
dr hab. Waldemar Dudda – Kierownik KMiPKM
Bartosz Skonieczny – Przewodniczący WRSS
mgr Agnieszka Gawrońska – Kierownik Dziekanatu

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym)

dr inż. Piotr Mazur – przedstawiciel ZNP
dr inż. Jarosław Szuszkiewicz – przedstawiciel NSZZ "Solidarność"