Współpraca

Nazwa pracodawcyCharakter formalny współpracyData podpisaniaZakres współpracyEfekty
ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Spółka z o.o.Ramowa umowa o wspólpracy06.06.2017Współpraca w sferze badań naukowo-technicznychopracowywanie technologii oraz świadczenie uslug badawczo-rozwojowych
Zakład Handlowo-Usługowy Zygmunt ZarnaUmowa o pracę06.06.2017Współpraca w sferze dydaktycznejkształcenie przemienne - studia dualne
MICHELIN POLSKA S.A.Umowa o współpracy06.06.2017Współprca w sferze dydaktycznejkształcenie przemienne - studia dualne
OBRAM Sp. z o.o.Umowa o współpracy11.05.2017Współpraca w sferze dydaktycznejksztalcenie przemienne - studia dualne
Zakład Handlowo-Usługowy Zygmunt ŻarnaList intencyjny15.03.2017Współpraca w sferze dydaktycznejPraktyczne przygotowanie do zawodu - ksztalcenie dualne
TYMBARK-MWS Sp.zo.o. Sp.k.Porozumienie o współpracy08.03.2017Współpraca w sferze dydaktycznejprace dyplomowe, praktyki studenckie, stażeprzekazywanie eksponatów - maszyn
Zespól Szkól Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-NidziePorozumienie o współpracy29.11.2016 r.Współpraca w zakresie przedsięwzięć metodycznych i dydaktycznychopracowana technologiczne, konsultacje szkolenia
Itprojekt Sp. z o.o. w WarszawiePorozumienie o współpracy19.10.2016Współpraca w sferze dydaktycznej i badań naukowychrealizacja projektów, szkoleń, konferencji naukowych i prowadzenie prac naukowych
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w OlsztyniePorozumienie o współpracy10.08.2016Współpraca w sferze dydaktycznejrealizacja szkoleń, praktyki studenckie
Powiat Ostrodzki i Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w OstrodzieList intencyjny22.06.2016Współpraca w sferze dydaktycznejwspieranie metodycznie  i dydaktycznie uczniów
ALKAZ Plastics - ALKAZ Sp.z o.o.Spółka KomandytowaPorozumienie o współpracy19.04.2016Współpraca w sferze naukowejopracowanie innowacyjnych technologii i rozwązan konstrukcyjnych, ekspertyzy, konsultacje
"RETRO-TRAKTOR"Porozumienie o współpracy07.04.2016Współpraca w sferze dydaktycznejwspieranie merytoryczne
Energy Solution Technology Sp.z o.o.Porozumienie o współpracy11.03.2016Współpraca w sferze naukowejopracowania i wdrozenia technologii
Zespół Szkół im. M.Rataja w ReszluPorozumienie o współpracy28.01.2016Współpraca w sferze dydaktycznejwspieranie metodycznie  i dydaktycznie uczniów
MIR-WIT sp. z o.o.OlsztynPorozumienie o współpracy01.10.2015Współpraca w sferze dydaktycznejprace dyplomowe, praktyki studenckie, staże
MICHELIN POLSKA S.A.Porozumienie o współpracy16.10.2015Współpraca w sferze dydaktycznej i badań naukowychopracowania innowacyjnych technologii i rozwiazan konstrukcyjnych, praktyki studenckie staże, prace dyplomowe
SATEL sp. z o.o.GdanskPorozumienie o współpracy04.09.2015Współpraca w sferze dydaktycznej i badań naukowychszkolenia w zakresie BHP, praktyki studenckie, staże, prowadzenie wspólnych badań
CFC Sp.z.o.o. OlsztynPorozumienie o współpracy15.05.2015Współpraca w sferze dydaktycznej i badań naukowychopracowanie innowacyjnych technologii i rozwązan konstrukcyjnych, orgnizowanie szkoleń
HYDRO-INSTAL T.SIERUTA,B.SIERUTA OSTROŁĘKAPorozumienie o współpracy25.06.2015Współpraca w sferze edukacji i badań naukowychopracowanie innowacyjnych technologii i rozwązan konstrukcyjnych, orgnizowanie szkoleń
Miejski Ośrodek Kultury w OlsztyniePorozumienie o współpracy08.05.2015 Współpraca w sferze edukacji i badań naukowychkonsultacje dot techniki,projektowanie modeli technicznych eksponatów
Veolia Północ Sp.z o.o.Porozumienie o współpracy15.04.2015Współpraca w zakresie dydkatykiorganizacja prakt studenckich,  realizacj aprac dyplomowych
Farmtreac Tractors Europe Sp. z o.o.Umowa ramowa o współpracy06.05.2015Współpraca w zakresie dydkatykiorganizacja praktyk studenckich
PPH AgaplastUmowa ramowa o współpracy21.05.2015 Współpraca w zakresie dydaktyki i badan naukowychprace badawcze, analityczne, proinnowacyjne i wdrozeniowe, praktyki studenckie
Nanco Sp. z o.o.Umowa ramowa o współpracy16.03.2015Współpraca w sferze edukacji i badań naukowychwspólne projekty, publikacje, praktyki studenckie
LIFTO Sp.z o.o.Porozumienie o współpracy29.08.2014 Współpraca badawczo-rozwojowa i wdrożeniowaWdrozenie wyników w przedsiębiorstwie
RADWAG w RadomiuPorozumienie o współpracy29.05.2014wpółpraca w sferze badań i edukacjiprace dyplomowe, praktyki studenckie, staże
Urząd Dozoru Technicznego Porozumienie o współpracy01.03.2014 Współpraca naukowa, badawcza, edukacyjna dot. bezpieczenstwa technicznegopraktyki, staze dla studentów, ekspertyzy
PIGPOL Sp.z.o.o.Porozumienie o współpracy22.04.2014Współpraca dydaktyczna praktyki studenckie
OZAMETSzo.o.Porozumienie o współpracy28.02.2014 Współpraca w zakresie dydaktyki i badan naukowychprace dyplomowe, praktyki studenckie, ekspertyzy
ECO-MAT w OlsztyniePorozumienie o współpracy12.02.2014Prowadzenie badań naukowych  w celu stworzenia innowacyjnego ekstrudera do odzysku papy odpadowejStworzenie nowego urządzenia z przeznaczeniem do wykorzystania w przemyśle
Polski Farmer s.c. Bogdan Bartkiewicz, Mariusz kopećPorozumienie o współpracy24.01.2014Współpraca w sferze edukacji i badań naukowychprace dyplomowe, praktyki i staże studentów i pracowników, udostępnianie aparatury dydaktycznej
Wagon Service ostróda Sp. z o.o.Porozumienie o współpracy28.11.2013Współpraca dydaktyczna prace dyplomowe, staże studentów, rozwój kompetencji i programów szkoleniowych pracowników firmy Wagon Service
DeLaval Operations Sp. z o.o.Porozumienie o współpracy24.10.2013Współpraca w sferze edukacji i badań naukowychprace dyplomowe, praktyki i staże studentów i pracowników, udostępnianie eksponatów maszyn
Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektorat w OlsztyniePorozumienie o współpracy05.07.2013Współpraca w sferze edukacjikursy i szkolenia dla studentów, zmodernizowane programów dydaktyczne
URSUS S.A. z siedzibą w LubliniePorozumienie o współpracy20.05.2013Współpraca w sferze edukacji i badań naukowychprace dyplomowe, praktyki i staże dla studentów i pracowników, udostępnianie i przekazywanie  eksponatów urządzeń na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego
GDDKiA, Oddział w OlsztyniePorozumienie o współpracy26.02.2013Współpraca w zakresie realizacji badań  naukowychprace dyplomowe
Inter WW Sp. z o.o.Umowa o trwałej współpracy06.04.2012badania i analizy naukowe związane z energetyką cieplnąekspertyzy wdrażane w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej