WIRTUALNY SPACER PO WNT

1. Budynki przy ulicy M. Oczapowskiego 11.
2. Budynek przy ulicy Słonecznej 46A.


mapa Wydziału

Schemat parteru
Ustaw wskaźnik na czerwonym prostokącie lub kliknij


Przejście na inny poziom:


Na schemacie poniżej przedstawiono literowe oznaczenia budynków Wydziału
przy ul. Michała Oczapowskiego 11 (bez skali). Z prawej oznaczenia w modelu przestrzennym.