Mechatronika

Kształcenie na kierunku MECHATRONIKA realizujemy, kierując się przeświadczeniem, że dobrze wykształcony inżynier mechatronik, z przewagą wiedzy o charakterze właściwym dla inżyniera mechanika, ale również ze zwiększoną porcją wiadomości z zakresu elektrotechniki, elektroniki, informatyki i programowania oraz automatyki, będzie w przyszłości coraz bardziej poszukiwanym specjalistą.
Jednym z głównych zadań stawianych przed nim będzie kierowanie zespołami interdyscyplinarnych specjalistów oraz projektowanie i nadzór nad produkcją urządzeń mechatronicznych. Poza tym jego wszechstronne wykształcenie będzie ułatwiało mu zdobywanie nowej wiedzy np. w przypadku podnoszenia kwalifikacji lub konieczności przekwalifikowania się.
Stale unowocześniane programy studiów pozwalają studentom na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz elastycznie dostosowują wiedzę studentów do wymagań rynku pracy. W programach studiów szczególny nacisk kładzie się na praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy teoretycznej. Dzięki temu, studenci Kierunku Mechatronika mają możliwość nauki w jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów mechatronicznych w kraju!

Studiach I stopnia - inżynierskie na kierunku MECHATRONIKA  prowadzone są w systemie stacjonarnym.

Podczas nauki studenci maja możliwość profilowania swojej wiedzy.
Proces specjalizowania się przebiega w sposób płynny, przez wybieranie przedmiotów spośród szerokiej listy przedmiotów obieralnych.
Szczególna uwaga zwrócona będzie na praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Dlatego też, oprócz wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z wielu różnych dziedzin nauki, duża część zajęć prowadzona będzie w formie seminariów i laboratoriów. Powinno to zaowocować przygotowaniem absolwentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzone wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie MECHATRONIKI pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera mechatronika, a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii.

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku MECHATRONIKA, którzy otrzymają tytuł inżyniera wykazywać się będą:

 • wiedzą podstawową: matematyczno-fizyczno-chemiczną, informatyczną, z zakresu elektroniki, nauki o materiałach, inżynierii mechanicznej.
 • wiedzą specjalistyczną w zakresie: sterowania, informatyki, elektroniki, sensoryki i analizy sygnałów, urządzeń wykonawczych, automatyki.
 • umiejętnością wytwarzania, badania i obsługi systemów mechatronicznych stosowanych w (zależnie od specjalizacji) pojazdach i maszynach roboczych, instalacjach przemysłowych, urządzeniach AGD oraz instalacjach nowoczesnego budownictwa, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie technik komputerowych. programowania sterowników PLC i systemów mikroprocesorowych.

Na zakończenie studiów student wykonuje inżynierską pracę dyplomową .

Obszar kształcenia: Mechatronika środków transportu i maszyn roboczych

 • Mechatroniczne układy napędowe
 • Mechatronika pojazdowa
 • Mechatronika maszyn rolniczych i leśnych
 • Sterowniki i sieci CAN
 • Diagnostyka pojazdowa.


Obszar kształcenia: Mechatronika procesów przemysłowych

 • Mechatronika układów ciągłych
 • Urządzenia i metody CNC
 • Projektowanie układów mechatronicznych
 • Systemy sztucznej inteligencji


Obszar kształcenia: Mechatronika urządzeń AGD i inteligentnego budynku

 • Instalacje inteligentnego budynku
 • Systemy zarządzania budynkiem
 • Urządzenia mechatroniczne EIB i AGD
 • Sterowniki EIB i AGD
 • Technika piezoelektryczna i światłowodowa.