Wprowadzenie obowiązku zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych,

W związku z Zarządzeniem Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 z dnia 26 marca 2020 roku od 30 marca 2020 r. zajęcia odbywają się w zdalnej formie nauczania zgodnie z aktualnie obowiązującym rozkładem zajęć dydaktycznych.

Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy zajęciowej o wybranym narzędziu zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem sytemu USOS-web lub ogłoszeń na stronie internetowej Katedry lub Instytutu.

Zwracam się z serdeczną prośbą do Państwa o sprawdzanie poczty e-mail w systemie USOS-web.

Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, a także cierpliwości i wytrwałości w tych trudnych czasach.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Prodziekan ds. toku studiów


Uruchomiono oddzielną zakładkę na stronie wydziałowej, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące procesu zdalnego nauczania na Wydziale.