Zdalne nauczanie

Aktualizacja: 30 marca 2020 r.

Od 30 marca 2020 r. do odwołania pracownicy i studenci Wydziału przystępują do zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że wszystkie przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 będą prowadzone do odwołania za pośrednictwem metod teleinformatycznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2020 JM Rektora UWM w Olsztynie oraz informacją Prodziekan ds. toku studiów zarówno pracownicy jak i studenci Wydziału za pomocą komunikacji elektronicznej nawiązują kontakty i ustalają zasady współpracy w celu kontynuacji cyklu dydaktycznego.

Realizacja zajęć na Wydziale odbywać się będzie przy użyciu rekomendowanych platform zdalnego nauczania: Moodle, LMS ILIAS oraz Microsoft Teams. Ponadto, będą wykorzystywane wspomagające rozwiązania i narzędzia informatyczne, których wybór należy do koordynatorów i prowadzących przedmioty. W sprawach technicznych i informacyjnych pomocni mogą okazać się koordynatorzy, powołani przez Dziekana w każdej jednostce Wydziału:

Studenci zobowiązani są do systematycznego sprawdzania informacji zamieszczanych na podstronach: Informacje dla studentów oraz Komunikaty od nauczycieli, znajdujących się poniżej.