Zdalne nauczanie

Rok akademicki 2020/2021

Aktualizacja: 30 października 2020 r.

Zarządzenie nr 93/2020 Rektora UWM w Olsztynie w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia/wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 osoby przebywającej na UWM w Olsztynie

 

Organizacja roku zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą odbywały się w następującym trybie:

1. Na kierunku EKONOMIA: 100% zajęć w formie zdalnej. Studenci pierwszego roku (zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia) rozpoczynają zajęcia 19.10.2020 r., natomiast studenci pozostałych lat rozpoczynają zajęcia 05.10.2020 r.

2. Na kierunku ZARZĄDZANIE: 100% zajęć w formie zdalnej. Studenci pierwszego roku (zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia) rozpoczynają zajęcia 19.10.2020 r., natomiast studenci pozostałych lat rozpoczynają zajęcia 05.10.2020 r.

3. Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI: zajęcia w trybie mieszanym. Studenci pierwszego roku rozpoczynają zajęcia 19.10.2020 r., natomiast studenci pozostałych lat rozpoczynają zajęcia 05.10.2020 r.

Studenci pierwszego roku wszystkich kierunków zostaną zaproszeni do odwiedzenia Wydziału i dziekanatu na początku października w celu odbioru legitymacji studenckich oraz podpisania stosowanych dokumentów (szczegółowy harmonogram wydawania legitymacji zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej Wydziału). W czasie tych wizyt odbędą się spotkania informacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich oraz przedstawicielami samorządu studenckiego, w czasie których zostaną wyjaśnione zasady funkcjonowania Wydziału oraz realizacji zajęć dydaktycznych w najbliższym semestrze.

W przypadku kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym. Rozpoczną się w trybie zdalnym (na pierwszym roku od 19.10.2020 r., na pozostałych latach od 05.10.2020 r.), a następnie w okresie od 16.11.2020 r. do 18.12.2020 r. zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Kortowie. W tym czasie w sposób skumulowany realizowane będą przedmioty, w których programie przewidziano laboratoria. Zajęcia te będą realizowane w małych grupach, z należytym zachowaniem wymaganych standardów higienicznych. Po 18.12.2020 r. zajęcia będą ponownie realizowane w trybie zdalnym i w ten sposób będą odbywały się już do końca semestru.

W związku ze szczególną i dynamiczną sytuacją zarówno w kraju jak i na Uczelni, bardzo prosimy o systematyczne odwiedzanie strony internetowej Wydziału, na której na bieżąco będą umieszczane aktualne informacje oraz plany zajęć.

 

Komunikat dotyczący zakwaterowania w akademikach

Informujemy, że studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie Uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania krótkoterminowego, w Domu Studenckim. 

Wszelkie informacje dotyczące zasad rezerwacji miejsca oraz ceny za pobyt krótko i długoterminowy są zamieszczone na stronie: https://russ.uwm.edu.pl/akademiki-2020-2021/

 


Rok akademicki 2019/2020

Aktualizacja: 30 marca 2020 r.

Od 30 marca 2020 r. do odwołania pracownicy i studenci Wydziału przystępują do zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że wszystkie przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 będą prowadzone do odwołania za pośrednictwem metod teleinformatycznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2020 JM Rektora UWM w Olsztynie oraz informacją Prodziekan ds. toku studiów zarówno pracownicy jak i studenci Wydziału za pomocą komunikacji elektronicznej nawiązują kontakty i ustalają zasady współpracy w celu kontynuacji cyklu dydaktycznego.

Realizacja zajęć na Wydziale odbywać się będzie przy użyciu rekomendowanych platform zdalnego nauczania: Moodle, LMS ILIAS oraz Microsoft Teams. Ponadto, będą wykorzystywane wspomagające rozwiązania i narzędzia informatyczne, których wybór należy do koordynatorów i prowadzących przedmioty. W sprawach technicznych i informacyjnych pracownicy Wydziału mogą zgłaszać się do koordynatorów, powołanych przez Dziekana w każdej jednostce Wydziału:

Studenci zobowiązani są do systematycznego sprawdzania informacji zamieszczanych na podstronach: Informacje dla studentów oraz Komunikaty od nauczycieli, znajdujących się poniżej.