Zdalne nauczanie

Aktualizacja: 3 marca 2022 r.

Rok akademicki 2021/2022

Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2

* * *

W związku z pozytywnym przypadkiem Covid-19 w tryb zajęć on-line do dnia 1.04.2022 przechodzi grupa 5 na I roku Zarządzania, 1 stopień, studia stacjonarne.

* * *

W związku z pozytywnym przypadkiem Covid-19 w tryb zajęć on-line do dnia 21.03.2022 przechodzi grupa 5 na I roku Zarządzania, 1 stopnia, studia stacjonarne.

* * *

W związku z pozytywnymi wynikiem testu Covid-19 w tryb zajęć on-line przechodzi 1 grupa, II roku I stopnia stacjonarnego Zarządzania do dnia 8.03. włącznie.

* * *

Z powodu pozytywnego rezultatu testu Covid-19 w tryb zajęć on-line przechodzi grupa 1 (Rachunkowość i zarządzanie finansami) na I roku 2 stopnia Zarządzania stacjonarnego do 6.03.2022

* * *

Ekonomia studia stacjonarne, 1 stopnia, I rok, grupy 2, 3 i 5 do dnia 4.03.2022 przechodzą w tryb zajęć on-line.

* * *

UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH! Zajęcia w czasie zjazdu w dniach 28-30.01.2022 r. odbywają się W TRYBIE ZDALNYM.

* * *

W związku z pozytywnym przypadkiem Covid-19 w tryb zajęć zdalnych do 4.02.2022 przechodzą studenci I roku kierunku ZiIP studiów stacjonarnych.

* * *

W związku pozytywnym przypadkiem Covid-19, studenci II roku Analityki Gospodarczej (studia magisterskie) przechodzą na zajęcia on-line do 6.02.

* * *

W tryb on-line do 28.01.2022 przechodzą studenci z grupy 1 i 3, I roku Zarządzania

* * *

Zgodnie z Decyzją Rektora UWM w Olsztynie, zajęcia w czasie zjazdu w dniach 21-23.01.2022 r. odbywają się zgodnie z planem.

* * *

Komunikat Rektora UWM w Olsztynie w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

* * *

Do dnia 28.01.2022 w tryb zajęć zdalnych przechodzą następujące grupy studentów studiów stacjonarnych:
- Zarządzanie, I rok, grupa 3
- Ekonomia, III rok, wszystkie grupy
- Zarządzanie, III rok, wszystkie grupy

 

Od 20 do 27 stycznia 2022 r. w tryb pracy zdalnej przechodzą studenci II roku ZiIP (studia stacjonarne).

* * *

Do 17 grudnia br. na tryb zdalny przechodzą następujące grupy zajęciowe:
- Ekonomia, studia stacjonarne 1 stopnia, rok III, grupa 6
- Zarządzanie, studia stacjonarne 2 stopnia, rok II, MiZP grupa 2

* * *

Grupa 2 na I roku 1 stopnia stacjonarnej Ekonomii przechodzi w tryb zajęć on-line do 10 grudnia br.

* * *

Grupa 3 na I roku 1 stopnia stacjonarnej Ekonomii przechodzi w tryb zajęć on-line do 10 grudnia br.

II rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji, studia stacjonarne przechodzi w tryb zajęć online do dnia 13.12.2021 włącznie.

* * *

II rok Ekonomii (stacjonarne, 2 stopień) spec. Ekonomia Menedżerska i Doradztwo Finansowe do dnia 6.12.2021 przechodzą na tryb zdalny.
I rok Ekonomii (stacjonarne, 1 stopień), grupa 2 do 3.12.2021 przechodzi na tryb zdalny.

* * *

W tryb zdalnych zajęć przechodzą następujące grupy studentów:
Studia stacjonarne
III rok Zarządzania - do 3.12.2021
I rok Zarządzania 2 stopnia w okresie od 30.11. - 3.12.2021

Studia niestacjonarne
III rok Zarządzania do 4.12.2021

* * *

Studenci stacjonarni 2 stopnia I roku (16 osób) w zakresie MiZP przechodzą w tryb zdalny do dnia 3.12.2021.

Grupa 4 III roku Zarządzania, studia stacjonarne, stopnia 1 do 3.12.2021 r. przechodzi w tryb zajęć online

* * *

Zdalna forma nauczania dla studentów 2 grupy, III roku Ekonomii stacjonarnej (1 stopień) zostaje przedłużona do 3.12.2021.

* * *

- 1 stopień Ekonomia stacjonarne, II rok, grupy 3 i 5 przechodzą do 3.12. w tryb zajęć on-line

* * *

Do 26 listopada na tryb zdalny przechodzą następujące grupy zajęciowe:
-- Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia stacjonarne 1 stopnia, rok II wszystkie grupy
-- Kierunek Zarządzanie, studia stacjonarne 1 stopnia, rok I, grupa 5

* * *

Do 26 listopada na tryb zdalny przechodzą studenci:
-- Zarządzania, studiów stacjonarnych 1 stopnia, rok II, grupa 1

* * *

Do 21 listopada na tryb zdalny przechodzą następujące grupy zajęciowe:
-- Ekonomia, studia stacjonarne 1 stopnia, rok II, grupa 1
-- Ekonomia, studia stacjonarne 2 stopnia, rok I, grupa 2 (specjalność FBiU)
-- Ekonomia, studia stacjonarne 1 stopnia, rok III, grupa 1

* * *

Od 6 do 14 listopada 2021 r. studenci II roku, 5 grupy Ekonomii stacjonarnej, 1 stopnia przechodzą na zdalne nauczanie.

* * *

Informujemy, że studenci II roku, na kierunku Zarządzanie, studia 2. stopnia, specjalność logistyka - do 7.11.2021 przystępują do zdalnej realizacji zajęć.

* * *

W związku z pozytywnymi przypadkami Covid-19 do 29.10.2021 wszystkie zajęcia poniższych grup realizowane są w trybie zdalnym:
- I rok, I stopień, Ekonomia stacjonarna - grupa 2
- III rok, I stopień, Ekonomia stacjonarna - grupa 6
- I rok, II stopień, Ekonomia stacjonarna - cały rocznik
Zachęcamy studentów tych grup o ograniczenie kontaktów z innymi osobami, przynajmniej do czasu kontaktu z Sanepidem. Okres pracy zdalnej, po otrzymaniu decyzji z Sanepidu może ulec wydłużeniu.

* * *

W związku z wystąpieniem pozytywnego przypadku Covid-19 informujemy, że 6 grupa pierwszego roku studiów na kierunku Zarządzanie - studia stacjonarne przechodzi w tryb zajęć zdalnych do dnia 22.10.2021. Okres ten może ulec wydłużeniu.

* * *

 1. Zdalny przedmiot: Ochrona własności intelektualnej dla studentów studiów niestacjonarnych, II rok, 1 stopień kształcenia na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - kod MS Teams: k2li47o
 2. Zdalny przedmiot: Ochrona własności intelektualnej dla studentów studiów niestacjonarnych, I rok, 2 stopień kształcenia, kierunki: Ekonomia i Zarządzanie - kod MS Teams: mvuk45z

 

* * *

Lista kodów do zespołów ogólnych w aplikacji MS Teams

Kierunek, rokKod
Ekonomia, I stopień, I rok studia stacjonarned6jb012
Ekonomia, I stopień, II rok studia stacjonarnesc9ir13
Ekonomia, I stopień, III rok studia stacjonarnepyjkd8k
Ekonomia, II stopień, I rok studia stacjonarnew8dpkbu
Ekonomia, II stopień, II rok studia stacjonarneboeqfc2
Ekonomia, I stopień, I rok studia niestacjonarnenmdujv2
Ekonomia, I stopień, II rok studia niestacjonarneq8xw82d
Ekonomia, I stopień, III rok studia niestacjonarne8y49ib6
Ekonomia, II stopień, I rok studia niestacjonarnexgj72ov
Ekonomia, II stopień, II rok studia niestacjonarnelr14oxn

 

Kierunek, rokKod
Zarządzanie, I stopień, I rok studia stacjonarnemrc9mm4
Zarządzanie, I stopień, II rok studia stacjonarnea333pdk
Zarządzanie, I stopień, III rok studia stacjonarne1k61ib9
Zarządzanie, II stopień, I rok studia stacjonarneysn3d4j
Zarządzanie, II stopień, II rok studia stacjonarnefwhkwgz
Zarządzanie, II stopień, II rok studia stacjonarne Logisticsv6xjip6
Zarządzanie, I stopień, I rok studia niestacjonarnemo29j35
Zarządzanie, I stopień, II rok studia niestacjonarnenmz0hos
Zarządzanie, I stopień, III rok studia niestacjonarneh9mplu8
Zarządzanie, II stopień, I rok studia niestacjonarne16pnq4g
Zarządzanie, II stopień, II rok studia niestacjonarneelxj2xt

 

Kierunek, rokKod
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień, I rok studia stacjonarnesc2iska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień, II rok studia stacjonarnem2lpmu1
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień, III rok studia stacjonarnedyrn1db
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień, IV rok studia stacjonarnenu2maoc
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień, I rok studia niestacjonarne2vnshst
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień, II rok studia niestacjonarneg2fctxk
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień, III rok studia niestacjonarneheishlq
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień, IV rok studia niestacjonarne38zxz6o

 

* * *

Komunikat Rektora UWM w Olsztynie dot. organizacji zajęć dydaktycznych w bieżącym roku akademickim

Aktualne informacje dot. organizacji pracy i zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 93/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia/wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 osoby przebywającej na UWM w Olsztynie

 


Rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 93/2020 Rektora UWM w Olsztynie w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia/wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 osoby przebywającej na UWM w Olsztynie

 

Organizacja roku zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21

Informacja Prorektora ds. kształcenia z 25 maja 2021 r. w sprawie składania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Komunikat Rektora z dnia 22.04.2021 r. w sprawie przywracania zajęć
W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną w mieście Olsztynie i regionie, przywracam częściowo realizację zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni od dnia 26 kwietnia 2021 roku. Mając na celu uniknięcie gwałtownej kumulacji liczby studentów realizujących zajęcia w siedzibie Uczelni, w pierwszej kolejności w pełnym zakresie uruchomione zostają zajęcia na kierunku weterynaria. Przywracam również możliwość realizacji badań laboratoryjnych w ramach wykonywanych prac magisterskich. Na pozostałych kierunkach zajęcia będą przywracane stopniowo po 4 maja 2021 r. w porozumieniu i za zgodą Prorektora ds. kształcenia.

Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

* * *

 1. Kierunek Zarządzanie, 1 stopień studiów stacjonarnych, II rok: wykład z przedmiotu Zarządzanie zasobami środowiska, który miał odbyć się 23 listopada o godz 13.15-14.45 zostaje przeniesiony na wtorek 24 listopada o godz. 15.00-16.30. Powodem jest uczestnictwo prowadzącej (dr M. Witkowskiej-Dąbrowskiej) w posiedzeniu senackiej komisji ds. kadr.

* * *

UWAGA!
III rok Zarządzania i Inżynierii Produkcji (studia niestacjonarne)

Zajęcia z przedmiotu techniczne podstawy innowacyjności (w formie stacjonarnej) zaplanowane na 24.04.br. zostały przeniesione na 22.05.br. – zjazd 7 (sobota).

* * *

Komunikat Rektora z dnia 9.04.2021 r.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, przedłużam okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni do 25 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.
Zawieszenie nie dotyczy zajęć realizowanych w Collegium Medicum (kierunek lekarski i kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne) oraz na Wydziale Sztuki.

Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

* * *

JM Rektor działając na podstawie § 2 ust. 5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustanawia 6 kwietnia 2021 roku (wtorek) dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

* * *

Lista kodów do zespołów ogólnych w aplikacji MS Teams

Kierunek, rokKod
Ekonomia, I stopień I rok studia stacjonarnesc9ir13
Ekonomia, I stopień II rok studia stacjonarnepyjkd8k
Ekonomia, I stopień III rok studia stacjonarnex4ewy4n
Ekonomia, II stopień I rok studia stacjonarneboeqfc2
Ekonomia, II stopień II rok studia stacjonarne0fkwafx
Ekonomia, I stopień I rok studia niestacjonarneq8xw82d
Ekonomia, I stopień II rok studia niestacjonarne8y49ib6
Ekonomia, I stopień III rok studia niestacjonarneb84784r
Ekonomia, II stopień I rok studia niestacjonarnelr14oxn
Ekonomia, II stopień II rok studia niestacjonarne5ieyeb7

 

Kierunek, rokKod
Zarządzanie, I stopień I rok studia stacjonarnea333pdk
Zarządzanie, I stopień II rok studia stacjonarne1k61ib9
Zarządzanie, I stopień III rok studia stacjonarneviigzyk
Zarządzanie, II stopień I rok studia stacjonarnefwhkwgz
Zarządzanie, II stopień I rok studia stacjonarne Logisticsv6xjip6
Zarządzanie, II stopień II rok studia stacjonarnebsm3ou0
Zarządzanie, II stopień II rok studia stacjonarne Logisticshhg1g4g
Zarządzanie, I stopień I rok studia niestacjonarnenmz0hos
Zarządzanie, I stopień II rok studia niestacjonarneh9mplu8
Zarządzanie, I stopień III rok studia niestacjonarne23f93r4
Zarządzanie, II stopień I rok studia niestacjonarneelxj2xt
Zarządzanie, II stopień II rok studia niestacjonarnegl55ukz

 

Kierunek, rokKod
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień I rok studia stacjonarnem2lpmu1
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień II rok studia stacjonarnedyrn1db
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień III rok studia stacjonarnenu2maoc
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień IV rok studia stacjonarne62x0p2o
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień I rok studia niestacjonarneg2fctxk
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień II rok studia niestacjonarneheishlq
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień III rok studia niestacjonarne38zxz6o
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień IV rok studia niestacjonarnevimp1c0

 

* * *

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ramową organizacją roku akademickiego 2020/2021, wprowadzoną Decyzją Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 (ze zm.), w dniach 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) i 22 grudnia 2020 r. (wtorek) odbywają się zajęcia ze środy. Szczegóły dotyczące realizacji zajęć (np. dotyczące podziału na tygodnie A i B) pozostają w gestii wydziału.

* * *

Pismo Prorektora ds. kształcenia dotyczące możliwości realizacji przez studentów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2

Rozporządzenie MEiN z 29 października 2020 r. w sprawie studiów

Wzór wniosku o możliwości odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach walki z COVID-19

* * *

Odbiór legitymacji studenckiej, zaświadczeń, umowy (dotyczy studentów studiujących w formie niestacjonarnej) oraz opłata ubezpieczenia NNW - informacje szczegółowe

 

* * *

Problemy techniczne z logowaniem w domenie student.uwm.edu.pl oraz korzystaniem z Office 365

W trakcie studiów (zwłaszcza podczas zajęć zdalnych) studenci korzystają z systemów USOSweb, UL, aplikacji pakietu Office 365 i Moodle. Dostęp do tych (a także innych usług sieci UWM) jest realizowany za pomocą DWÓCH loginów. Pierwszy login to numer PESEL studenta, który służy do logowania w: USOSweb, UL, OFFICE365 poprzez System Centralnego Uwierzytelniania CAS. Drugi login wymaga wpisania adresu całej domeny: [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl (logowanie w domenie student.uwm.edu.pl - np. w MS Teams). Jest to jednocześnie adres email w OFFICE365.
Szczegóły logowania np. do aplikacji Office 365 zostały opisane na stronie UWM.
W przypadku problemów technicznych przy dostępie do ww. aplikacji studenci mogą kontaktować się z Działem Uczelnianej Sieci Komputerowej (email: rci@uwm.edu.pl lub admin-rci@uwm.edu.pl, nr. telefonów dostępne są na niniejszej stronie).

* * *

Informacja dla studentów I i II roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studenci I roku. W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną i włączeniem Olsztyna do "czerwonej strefy", podjęto decyzję, że osoby które nie złożyły jeszcze ślubowania, mają to zrobić zdalnie z wykorzystaniem platformy USOS. Odbiór legitymacji oraz zawarcie umowy ubezpieczenia (dla chętnych) odbywać się będzie sukcesywnie, po wcześniejszym umówieniu spotkania w Dziekanacie (USOS/telefonicznie).

Studenci II roku. Podjęto decyzję o odwołaniu zajęć, które miały być realizowane w trybie stacjonarnym w najbliższy weekend (17-18.10.2020). Informacja o nowym terminie realizacji tych zajęć zostanie przekazana w terminie późniejszym.

dr Marek Siemiński
Prodziekan ds. Studenckich

* * *

 1. W ramach świadczenia usług kształcenia na odległość, których zakres został określony w obowiązujących ogólnych i szczegółowych przepisach prawa, zwłaszcza w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, studenci są zobowiązani do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego.
 2. Uniwersytet wspiera przygotowywanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do procesu kształcenia na odległość, zaś osoba prowadząca zajęcia przygotowuje i udostępnia materiały dydaktyczne w formie cyfrowej.
 3. W procesie kształcenia na odległość na Wydziale wykorzystywane są rekomendowane przez Uniwersytet platformy edukacyjne oraz różnorodne narzędzia pomocnicze, zarówno w kontaktach w czasie rzeczywistym (synchroniczne) jak i asynchroniczne.
 4. Podstawową metodą komunikacji jest poczta elektroniczna, przy czym studenci korzystają z adresów otrzymanych w procesie rekrutacji, w domenie student.uwm.edu.pl (obowiązek został określony w Zarządzeniu nr 71/2015 Rektora UWM w Olsztynie), zaś prowadzący zajęcia w domenie uwm.edu.pl. Oznacza to jednocześnie obowiązek systematycznego sprawdzania skrzynek pocztowych, aby proces dydaktyczny przebiegał bez zakłóceń.
 5. Adresy email studentów i prowadzących poszczególne zajęcia dostępne są na platformie USOSweb, do której dostęp i zakres został opisany na stronie Uniwersytetu.
 6. W przypadku problemów z logowaniem do systemu USOSweb, zapomnienia hasła, potwierdzeniem tożsamości itp. proszę kontaktować się z Dziekanatem Wydziału, mając na uwadze jego ograniczoną, zdalną pracę i obsługę studentów w warunkach epidemicznych.
 7. Wiodącą platformą edukacyjną wykorzystywaną na Wydziale jest MS Teams, a uzupełniającą Moodle, w której adresy email zostały połączone z ww. USOSweb i stają się aktywne (zarejestrowane) przy pierwszym zalogowaniu do platformy Moodle.
 8. Zaleca się, aby przy korzystaniu w procesie dydaktycznym z innych narzędzi (poza Moodle) studenci rejestrowali swój udział (konta) także wg schematu (imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) o ile jest to możliwe w oprogramowaniu.
 9. W realizacji zajęć na Wydziale wykorzystywane są programy komputerowe i aplikacje udostępnione studentom bezpłatnie w ramach licencji ogólnouczelnianej. Dotyczy to zwłaszcza pakietu biurowego MS Office 365, programów analitycznych i statystycznych, wybranych przez prowadzących zajęcia.
 10. Dostęp do skrzynek pocztowych najlepiej realizować przez odsyłacz na internetowej stronie głównej UWM (w prawym górnym rogu, zakładka Poczta i dalej Poczta dla studentów). Odsyłacz przekierowuje do usługi Outlook w pakiecie Office 365.
 11. Uczestnicząc w zdalnych formach zajęć dydaktycznych studenci przyjmują do wiadomości, stosowania i przestrzegania prawa autorskie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) oraz fakt przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania materiałów edukacyjnych, oceniania, wystawiania komentarzy i innych informacji związanych z procesem dydaktycznym.

* * *

Informacja Prorektora ds. kształcenia z 25 maja 2021 r. w sprawie składania egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą odbywały się w następującym trybie:

1. Na kierunku EKONOMIA: 100% zajęć w formie zdalnej. Studenci pierwszego roku (zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia) rozpoczynają zajęcia 19.10.2020 r., natomiast studenci pozostałych lat rozpoczynają zajęcia 05.10.2020 r.

2. Na kierunku ZARZĄDZANIE: 100% zajęć w formie zdalnej. Studenci pierwszego roku (zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia) rozpoczynają zajęcia 19.10.2020 r., natomiast studenci pozostałych lat rozpoczynają zajęcia 05.10.2020 r.

3. Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI: zajęcia w trybie mieszanym. Studenci pierwszego roku rozpoczynają zajęcia 19.10.2020 r., natomiast studenci pozostałych lat rozpoczynają zajęcia 05.10.2020 r.

Studenci pierwszego roku wszystkich kierunków zostaną zaproszeni do odwiedzenia Wydziału i dziekanatu na początku października w celu odbioru legitymacji studenckich oraz podpisania stosowanych dokumentów (szczegółowy harmonogram wydawania legitymacji zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej Wydziału). W czasie tych wizyt odbędą się spotkania informacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich oraz przedstawicielami samorządu studenckiego, w czasie których zostaną wyjaśnione zasady funkcjonowania Wydziału oraz realizacji zajęć dydaktycznych w najbliższym semestrze.

W przypadku kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym. Rozpoczną się w trybie zdalnym (na pierwszym roku od 19.10.2020 r., na pozostałych latach od 05.10.2020 r.), a następnie w okresie od 16.11.2020 r. do 18.12.2020 r. zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Kortowie. W tym czasie w sposób skumulowany realizowane będą przedmioty, w których programie przewidziano laboratoria. Zajęcia te będą realizowane w małych grupach, z należytym zachowaniem wymaganych standardów higienicznych. Po 18.12.2020 r. zajęcia będą ponownie realizowane w trybie zdalnym i w ten sposób będą odbywały się już do końca semestru.

W związku ze szczególną i dynamiczną sytuacją zarówno w kraju jak i na Uczelni, bardzo prosimy o systematyczne odwiedzanie strony internetowej Wydziału, na której na bieżąco będą umieszczane aktualne informacje oraz plany zajęć.

 

* * *

Komunikat dotyczący zakwaterowania w akademikach

Informujemy, że studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie Uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania krótkoterminowego, w Domu Studenckim. 

Wszelkie informacje dotyczące zasad rezerwacji miejsca oraz ceny za pobyt krótko i długoterminowy są zamieszczone na stronie: https://russ.uwm.edu.pl/akademiki-2020-2021/

 


Rok akademicki 2019/2020

Od 30 marca 2020 r. do odwołania pracownicy i studenci Wydziału przystępują do zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że wszystkie przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 będą prowadzone do odwołania za pośrednictwem metod teleinformatycznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2020 JM Rektora UWM w Olsztynie oraz informacją Prodziekan ds. toku studiów zarówno pracownicy jak i studenci Wydziału za pomocą komunikacji elektronicznej nawiązują kontakty i ustalają zasady współpracy w celu kontynuacji cyklu dydaktycznego.

Realizacja zajęć na Wydziale odbywać się będzie przy użyciu rekomendowanych platform zdalnego nauczania: Moodle, LMS ILIAS oraz Microsoft Teams. Ponadto, będą wykorzystywane wspomagające rozwiązania i narzędzia informatyczne, których wybór należy do koordynatorów i prowadzących przedmioty. W sprawach technicznych i informacyjnych pracownicy Wydziału mogą zgłaszać się do koordynatorów, powołanych przez Dziekana w każdej jednostce Wydziału:

 1. Prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska prowadzi konsultacje za pomocą MS Teams w następujących terminach:
  - dyżury Prodziekan ds. toku studiów: wtorek - godz. 8.00-9.00; czwartek - godz. 8.30-9.30
  - konsultacje ze studentami: czwartek - godz. 13.00-15.00

* * *

Dodano: 3 kwietnia 2020 r.

 1. I rok zarządzanie – 2 stopień (studia niestacjonarne). Seminarium magisterskie z prof. M. Olińskim w dniu 17 kwietnia br. odbędzie się w godz. 15.15-16.45.

* * *

Dodano: 3 kwietnia 2020 r.

 1. Zajęcia z przedmiotu STATYSTYKA OPISOWA, realizowane przez dr Małgorzatę Kobylińską będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem studiów za pomocą aplikacji Microsoft Teams oraz platformy MODDLE. Konsultacje będą odbywały się zgodnie z planem z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

* * *

Dodano: 1 kwietnia 2020 r.

 1. Od 30 marca 2020 r. wszystkie zajęcia realizowane przez dr Wiolettę Wierzbicką odbywają się zgodnie z obowiązującym planem studiów za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Wszystkie wykłady, materiały z zajęć i prace domowe będą udostępniane przy wykorzystaniu tej aplikacji. Kody dostępu dla poszczególnych grup do poszczególnych przedmiotów będą udostępnione drogą e-mailową. Konsultacje odbywają się zgodnie z planem, on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams.
 2. Wszystkie zajęcia realizowane przez dr. Adama Wiśniewskiego będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym rozkładem na platformie Microsoft Teams.

* * *

Dodano: 30 marca 2020 r.

 1. Od wczesnych godzin popołudniowych pracownicy i studenci Wydziału zgłaszają utrudnienia w logowaniu i korzystaniu z systemu Moodle. Z informacji uzyskanych w Regionalnym Centrum Informatycznym wynika, że jutro sytuacja ma się zmienić, bo system zostanie przeniesiony na serwer o znacznie lepszych parametrach. Sugerujemy, żeby w godz. 20-24 ograniczyć wszelkie aktywności na platformie, bo przeważnie będą one nieskuteczne lub niemożliwe (brak połączenia z serwerem itp.).
 2. Zajęcia prowadzone przez dra Andrzeja Kowalkowskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych:
  Badania marketingowe - kierunek Zarządzanie, licencjackie, II rok
  Przedmiot do wyboru - kierunek Zarządzanie, magisterskie, I rok
  Seminaria licencjackie - kierunek Zarządzanie, licencjackie, III rok
  Seminaria inżynierskie - kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, III rok
  Badania marketingowe - kierunek Zarządzanie, studia niestacjonarne, II rok
  oraz na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt: "Ekonomika ryku produktów zwierzęcych" będą w dalszym ciągu realizowane zgodnie z przyjętą już formułą i wcześniejszymi ustaleniami
 3. Wszystkie zajęcia realizowane przez dr hab. Mariolę Grzybowską-Brzezińską, prof. UWM będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem studiów za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Materiały są dostępne na platformie MOODLE. Kody i hasła dostępu zespołów w aplikacji Microsoft Teams do poszczególnych przedmiotów na platformie Moodle przesłano w korespondencji z USOS-web.
 4. Informacja dla studentów I roku Zarządzania (studia niestacjonarne):
  Zajęcia z matematyki odbywać się będą w wyznaczonych planowo terminach za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
  dr Anna Szczepkowska (anna.szczepkowska@matman.uwm.edu.pl) - prowadząca zajęcia