Komunikat w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akad. 2020-21

Treść komunikatu Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie, w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na studiach wyższych (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.