KOMUNIKAT PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA

K O M U N I K A T

PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA UWM W OLSZTYNIE

W SPRAWIE ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA STUDIACH WYŻSZYCH (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich)

W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

 

I. Harmonogram organizacji zajęć i sposób ich prowadzenia na poszczególnych kierunkach, poziomach i profilach kształcenia, z uwzględnieniem lat studiów, podany będzie na stronie internetowej danego wydziału/Szkoły Zdrowia Publicznego/Filii w Ełkuw terminie do 21 września 2020 roku.

II.           

Nazwa kierunku

Nazwa jednostki

Adres strony

Administracja

Filia w Ełku

http://www.uwm.edu.pl/elk

Administracja

Wydział Prawa i Administracji

https://wpia.uwm.edu.pl/

Administracja i cyfryzacja

Wydział Prawa i Administracji

https://wpia.uwm.edu.pl/

Analityka i zarządzanie publiczne

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Analiza i kreowanie trendów

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Architektura krajobrazu

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

http://wksir.uwm.edu.pl/

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Wydział Nauki o Żywności

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

Bezpieczeństwo narodowe

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Filia w Ełku

http://www.uwm.edu.pl/elk/

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Prawa i Administracji

https://wpia.uwm.edu.pl/

Bioinżynieria produkcji żywności

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

Biologia

Wydział Biologii i Biotechnologii

http://wbib.uwm.edu.pl/

Biotechnologia

Wydział Biologii i Biotechnologii

http://wbib.uwm.edu.pl/

Budownictwo

Wydział Geoinżynierii

http://wg.uwm.edu.pl/

Chemia

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

http://wksir.uwm.edu.pl/

Dietetyka

Szkoła Zdrowia Publicznego

https://szp.uwm.edu.pl/

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Sztuki

https://ws.uwm.edu.pl/

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Wydział Sztuki

https://ws.uwm.edu.pl/ 

Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych

http://www.uwm.edu.pl/wne/

Energetyka

Wydział Nauk Technicznych

http://www.uwm.edu.pl/wnt/

Filologia angielska

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Filologia angielska w zakresie nauczania języka

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Filologia germańska

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Filologia polska

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Filologia rosyjska

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Filologia

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Filozofia

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Gastronomia-sztuka kulinarna

Wydział Nauki o Żywności

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

Geodezja i kartografia

Wydział Geoinżynierii

http://wg.uwm.edu.pl/

Gospodarka przestrzenna

Wydział Geoinżynierii

http://wg.uwm.edu.pl/

Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

http://wksir.uwm.edu.pl/

Historia

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki

http://wmii.uwm.edu.pl/

Interdyscyplinarne studia strategiczne

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Nauk Technicznych

http://www.uwm.edu.pl/wnt/

Inżynieria informacji

Wydział Geoinżynierii

http://wg.uwm.edu.pl/

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

Wydział Nauk Technicznych

http://www.uwm.edu.pl/wnt/

Inżynieria przetwórstwa żywności

Wydział Nauki o Żywności

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

Inżynieria środowiska

Wydział Geoinżynierii

http://wg.uwm.edu.pl/

Kryminologia

Wydział Prawa i Administracji

https://wpia.uwm.edu.pl/

Lekarski

Wydział Lekarski

https://wl.uwm.edu.pl/

Leśnictwo

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

http://wksir.uwm.edu.pl/

Lingwistyka w biznesie

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Logopedia

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Matematyka

Wydział Matematyki i Informatyki

http://wmii.uwm.edu.pl/

Mechanika i budowa maszyn

Wydział Nauk Technicznych

http://www.uwm.edu.pl/wnt/

Mechatronika

Wydział Nauk Technicznych

http://www.uwm.edu.pl/wnt/

Mikrobiologia

Wydział Biologii i Biotechnologii

http://wbib.uwm.edu.pl/

Nauki o rodzinie

Wydział Teologii

http://www.uwm.edu.pl/wt/

Ochrona środowiska

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

http://wksir.uwm.edu.pl/

Odnawialne źródła energii

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

http://wksir.uwm.edu.pl/

Ogrodnictwo

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

http://wksir.uwm.edu.pl/

Pedagogika

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Filia w Ełku

http://www.uwm.edu.pl/elk/

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Pedagogika specjalna

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Pedagogika wczesnej edukacji

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Pielęgniarstwo

Szkoła Zdrowia Publicznego

https://szp.uwm.edu.pl/

Pielęgniarstwo

Filia w Ełku

http://www.uwm.edu.pl/elk/

Politologia

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Położnictwo

Szkoła Zdrowia Publicznego

https://szp.uwm.edu.pl/

Praca socjalna

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Prawo

Wydział Prawa i Administracji

https://wpia.uwm.edu.pl/

Psychologia

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Ratownictwo medyczne

Szkoła Zdrowia Publicznego

https://szp.uwm.edu.pl/

Rolnictwo

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

http://wksir.uwm.edu.pl/

Rybactwo

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

Socjologia

Wydział Nauk Społecznych

http://wns.uwm.edu.pl/

Stosunki międzynarodowe

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Technologia żywności i żywienie człowieka

Wydział Nauki o Żywności

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

Teologia

Wydział Teologii

http://www.uwm.edu.pl/wt/

Towaroznawstwo

Wydział Nauki o Żywności

http://www.uwm.edu.pl/wnz/

Turystyka i rekreacja

Wydział Geoinżynierii

http://wg.uwm.edu.pl/

Weterynaria

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

http://wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/

Wojskoznawstwo

Wydział Humanistyczny

http://wh.uwm.edu.pl/

Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych

http://www.uwm.edu.pl/wne/

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Ekonomicznych

http://www.uwm.edu.pl/wne/

Zootechnika

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

http://www.uwm.edu.pl/wbz/

 

 

 

III. Studenci I roku studiów stacjonarnych (pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) zobowiązani są do przybycia do siedziby Uczelni w terminie określonym harmonogramem, który zamieszczony będzie na stronie internetowej danego wydziału/Szkoły Zdrowia Publicznego/Filii w Ełku. Podczas pierwszego pobytu, studentom przekazane zostaną podstawowe informacje nt. zasad organizacji kształcenia w semestrze zimowym. Jednocześnie studenci zobowiązani są do załatwienia w dziekanatach spraw organizacyjno-administracyjnych.

 

IV. Studenci I roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia oraz studenci wyższych lat studiów zobowiązani są do załatwienia w dziekanatach spraw organizacyjno-administracyjnych w trybie określonym na wydziale/Szkole Zdrowia Publicznego/Filii w Ełku.

 

V. W trakcie pobytu studentów I roku studiów w siedzibie Uczelni, mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne prowadzone w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

 

VI. Podczas pobytu w Uczelni studentów wszystkich lat studiów, istnieje możliwość zakwaterowania w domu studenckim, po uprzednim dopełnieniu formalności w dziekanacie (zgłoszenie potrzeby zakwaterowania w terminie i w sposób podany na wydziale/Szkole Zdrowia Publicznego). Liczba miejsc w domach studenckich ograniczona.

 

VII. Zachowują ważność przepisy Zarządzenia Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.)

 

 

 

 

Prorektor ds. Kształcenia

 

Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

w kategorii