Komitet Okręgowy OB w Olsztynie

Skład osobowy
Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej
w Olsztynie

kadencja 2016-2019

 • dr hab. Anna Biedunkiewicz - Przewodnicząca
  Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM
  tel. 89 523 42 97, e-mail: alibi@uwm.edu.pl


 • dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM - Wiceprzewodniczący
  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM
  tel. 89 523 43 43, e-mail: jacek.nowakowski@uwm.edu.pl

 • dr Maria Cichocka - Sekretarz
  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM
  tel. 89 523 36 05, e-mail: mcich54@wp.pl


  Członkowie:
  1. dr Piotr Androsiuk
   Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM,

  2. dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UWM
   Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

  3. dr Ewa Gojło
   Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM,

  4. dr Andrzej Górski
   Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM.

  5. dr inż. Wiesław Jastrzębski
   Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM,

  6. dr Anna Źróbek-Sokolnik
   Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM,

  7. dr Letycja Karuzo
   Departament Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

  8. mgr Janina Meller
   Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,

  9. dr Grzegorz Fiedorowicz
   Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM.


  fot. G. Fiedorowicz