Komitet Okręgowy OB w OlsztynieTERMINY OLIMPIAD BIOLOGICZNYCH W LATACH 2016/17, 2017/18, 2018/19
- link


fot. G. Fiedorowicz